โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: ธันวาคม 2021

“ส.ส.อรุณ” ลงพื้นที่4 อำเภอ จ.สงขลาช่วยเหลือผู้เลี้ยงหมู เป็นกระบอกเสียงเร่งค่าชดเชย

,

“ส.ส.อรุณ” ลงพื้นที่4 อำเภอ จ.สงขลาช่วยเหลือผู้เลี้ยงหมู อาสาเป็นกระบอกเสียงเร่งค่าชดเลย-เยียวยาโรคระบาด

ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสเพิร์สในสุกร เบื้องต้นทางกรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรด้วยการฝังกลบ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เกษตรผู้เลี้ยงหมูยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขออาสาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ในประสานไปยังกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทวงถามและดำเนินการเร่งรัดจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรดังกล่าว

“การลงพื้นที่ในครั้ง เพื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรผู้เลี้ยงหมู ที่ได้จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสเพิร์ส ทำให้ไม่มีเงินทุนไปเลี้ยงหมูต่อ และเป็นหนี้ค่าอาหารหมูจากครั้งก่อน ทำให้เจ้าหนี้ทวงถามทุกวัน”

#อรุณสวัสดี
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

“พล.อ.ประวิตร”มอบ สปก. 4-01 หนุนที่ทำกินเกษตรกรบ้านช่องโคพัฒนา

,

“พล.อ.ประวิตร”มอบ สปก. 4-01หนุนที่ทำกินเกษตรกรบ้านช่องโคพัฒนาร่วมเปิดป้ายหมู่บ้าน“พิมายอุดมสุข”เมืองโคราชเน้นวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

“บิ๊กป้อม” นำคณะ พปชร. “ธรรมนัส-นฤมล” ลงพื้นที่โคราช พร้อมเปิดหมู่บ้าน “พิมายอุดมสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบ สปก. 4-01 แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรช่องโคพัฒนา อ.พิมาย ย้ำเร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว

วันที่ 27ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 9.30น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นำคณะตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสติน ณ อยุธยา ,พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพปชร.,ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายอธิรัช รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำนร.ร่วมลงพื้นที่ด้วย

โดยจุดแรก ได้เดินทางไป ณ บริเวณวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานราก ช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพปชร.และส.ส.เอกราช ช่างเหลา ,ส.ส.เกษม ศุภรานนท์และคณะส.ส.ในพื้นที่คอยให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวด

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้รับฟังรายงาน ความคืบหน้าและความสำเร็จ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของตนเอง และ โครงการแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน โดยสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร นำไปไถ่ถอนที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลับมามีที่ดินทำกินและที่อาศัยของตนเองแล้ว 387 ราย การรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดิน จากนโยบายรัฐโดยสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วม ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และ โครงการธนาคารที่ดินนำร่องในพื้นที่ 5 ชุมชน ให้เกษตรกรและผู้ยากจน มีที่ดินทำกินที่เหมาะสมตามรูปแบบที่กำหนดจำนวน 500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ทำพิธีเปิดป้ายหมู่บ้าน “พิมายอุดมสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานราก ช่องโคพัฒนา อำเภอพิมาย ให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 จำนวน 3,250 ฉบับ และเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนผลผลิตของเกษตรกร ตามหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ความยั่งยืน

โดยพลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอบคุณ บจธ.ที่เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องการให้การบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม พร้อมย้ำว่า ยังมีเกษตรกรและผู้ยากจนอีกจำนวนมาก ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ขอให้เร่งขยายผลความสำเร็จดังกล่าว ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วและขอให้พี่น้องประชาชน นำที่ดินที่ได้รับไปทำประโยชน์จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากนั้นพลเอกประวิตร พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร กลุ่มประมงเลี้ยงปลา กลุ่มผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ และกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ตามลำดับ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

ส.ส. ฐนภัทร มอบถุงยังชีพ สนับสนุนปชช.จันทบุรี เดินหน้าช่วยเหลือความเดือดร้อน

,

ส.ส. ฐนภัทร มอบถุงยังชีพ สนับสนุนปชช.จันทบุรี เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของที่จำเป็น จำนวน 300 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่ดูแล โดยมีเด็ก เยาวชน คนชราในพื้นที่ อาทิ ชุมชนใน ต.เกาะเปริด และอีกหลายพื้นที่ใน จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มมีการผ่อนคลายลงบ้างนั่น ตนก็พร้อมที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนต่อไป เพื่อให้ทุกข์ของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขได้โดยเร็ว

#พปชร.
#พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร
#ส.ส.จันทบุรี
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

ส.ส. ปัญญา มอบเก้าอี้ให้กับสถานพยาบาลจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่มความคล่องตัวใช้บริการ

,

ส.ส. ปัญญา พปชร.มอบเก้าอี้ให้กับสถานพยาบาลจ.แม่ฮ่องสอน เพิ่มความคล่องตัวใช้บริการประชาชนเข้ารับการบริการทั่วถึง

นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบเก้าอี้ที่ใช้สำหรับนั่งตรวจบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คลินิคโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในการใช้บริการให้กับผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาในขณะปฎิบัติงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ตนและคณะได้มีการสนับสนุนทั้งสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ที่เป็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชน และ สถานพยาบาลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตนพร้อมที่จะสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

“ส.ส. กรณิศ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์ ปชช. คลองเตย-วัฒนา

,

“ส.ส. กรณิศ” ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน รับเรื่องร้องทุกข์ ปชช. คลองเตย-วัฒนา

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส. กรุงเทพฯ เขตวัฒนา-คลองเตย พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวคลองเตยและวัฒนา กดกริ่ง-เคาะประตูบ้าน รับฟังปัญหา เรื่องร้องทุกข์ และความเดือนร้อนของคนในชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“วันหยุดสุดสัปดาห์ ว่างเว้นจากงานสภาฯ ไม่รอช้า เป็นโอกาสอันดีในการลุยลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชาวคลองเตยและวัฒนา หากท่านไหนสนใจรับนิตยสารรวบรวมผลงาน 2 ปี หรือปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2565 สามารถขอรับได้ที่ Line: @korranit หรือ Facebook: ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา”

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากพี่น้องชาวคลองเตยและวัฒนา และยังได้มอบปฏิทินปีใหม่ ปี 2565 และนิตยสารรวบรวมผลงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เขตคลองเตย และวัฒนา

#กรณิศงามสุคนธ์รัตนา
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

“อธิรัฐ”มอบผ้าห่มให้ชาวนครราชสีมาป้องกันภัยหนาว จัด1,200 ชุด

,

“อธิรัฐ”มอบผ้าห่มให้ชาวนครราชสีมาป้องกันภัยหนาว จัด1,200 ชุดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพื้นที่ต.ตลาดไทร

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ (เขต7 จังหวัดนครราชสีมา) และ ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐลงพื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเครื่องกันหนาว ซึ่งประกอบด้วย ผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 1,200 ชุด ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนชราสวมใส่ให้ความอบอุ่นร่างกายเพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูหนาว โดยมอบตามจุดต่างๆ ดังนี้

วัดเจริญราษฎร์บำรุง ต.ตลาดไทร จำนวน 230 ชุด
วัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาดไทร จำนวน 220 ชุด
วัดบ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร จำนวน 440 ชุด
วัดบุตาหนา ต.ตลาดไทร จำนวน 310 ชุด

#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

ส.ส. ภาคภูมิ เสนอรัฐผ่อนปรนขยายเวลา ท่าข้ามแดน จ.ตาก เอื้อการค้า ปชช.

,

ส.ส. ภาคภูมิ เสนอรัฐผ่อนปรนขยายเวลา ท่าข้ามแดน จ.ตาก เป็น 7 วันเอื้อการค้า ปชช.

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส. ตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงการก่อจราจลในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบกับกลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมานอกพื้นที่ และตั้งกลุ่มมั่วสุมบริเวณถนนสายแม่ระมาด-ท่าสองยาง-แม่ฮองสอน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศให้เข้ามาแสดงจุดยืน เพื่อเข้ามาแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบกรณีการมั่วสุมของกลุ่มผู้ประท้วง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ ฝากไปถึงผู้ว่าราชการ จ.ตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-
เมียนมา เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนวันเปิดท่าข้ามแดน จาก 5 วัน เป็น 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการอนุญาตให้มีการนำเข้าโค-กระบืออย่างถูกกฎหมายข้ามแดน เพราะที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับ จ.ตาก และประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าที่สูงมาก

#ภาคภูมิบูลย์ประมุข
#สสตาก
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

ส.ส. สุชาติ ผนึกทีม สภ.หนองหญ้าปล้องอำนวยความสะดวกประชาชน

,

ส.ส. สุชาติ ผนึกทีม สภ.หนองหญ้าปล้องอำนวยความสะดวกประชาชน ปล่อยชุดปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุรับเทศกาลปีใหม่

นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. จ.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับ ศูนย์จราจร และงานป้องกันปราบปราม สภ.หนองหญ้าปล้อง นำโดย พ.ต.อ.พีระพจน์ ระหว่างบ้าน ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง ณ บริเวณจุดบริการประชาชนท่าตะคร้อเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดช่วงเทศการปีใหม่ 2565 เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนในทางหลวงสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ

นอกจากนี้ในโอกาสนี้ได้มีการนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจรวมถึงอาสาสมัครที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ทุกท่านเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งด้วย. เพื่อให้การปฏิบัตหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

ส.ส.ปัญญา”ห่วงใยความเป็นอยู่ชาวแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-แอลกอฮอล์

,

ไม่ทอดทิ้งกัน! “ส.ส.ปัญญา”ห่วงใยความเป็นอยู่ชาวแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-แอลกอฮอล์ สร้างขวัญกำลังใจปชช.-ทีมแพทย์

นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบถุงยังชีพให้กับทางอำเภอแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสื่อกลางส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนและกลุ่มผู้สูงอายุใน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้นำน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับโรงพยาบาลสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

“ขอขอบคุณสะพานบุญ โดย อ.ชาติชาย น้อยสกุล ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนอน ทั้งที่นอนและผ้าห่ม จำนวน 20 ชุด มอบให้กับ รพ.สนาม อ.กองก๋อย เพื่อรองรับกับผู้ป่วยใน และขอความร่วมมือพี่น้องร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้าน เว้นระยะห่างกันเมื่ออยู่รวมกันมากๆ และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย ผมเชื่อว่าพี่น้องเราทำได้ แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ”

ทั้งนี้ ยังได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ชาวบ้าน อ.แม่ลาน้อย และรพ.สนาม อ.สบเมย อาทิ อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และยังได้มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 20 ลิตร ให้กับทางโรงพยาบาลสนาม อ.กองก๋อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

#ปัญญาจีนาคำ
#สสแม่ฮ่องสอน
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สมศักดิ์” มอบทุนฯ สนับสนุนการศึกษา สร้างโอกาสเด็กเรียนดี

,

“ส.ส. สมศักดิ์” มอบทุนฯ สนับสนุนการศึกษา
สร้างโอกาสเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ และ โรงเรียนฝางวิทยา อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จำนวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายทองสุข เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตัวแทนหน่วยงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง และยังก่อให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เพราะเด็กในวันนี้ จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบต้นยางนาให้นักเรียน นำกลับไปปลูกคนละ 2 ต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับต้นยางนาในอนาคต หรือในอีก 30 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อต้น และยังสามารถสร้างความร่มเย็นและเป็นปอดฟอกอากาศให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน

#สมศักดิ์คุณเงิน
#สสขอนแก่น
#พลังประชารัฐ
#ฟปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลือง

,

“ส.ส. จองชัย” ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสุขุมวิท เสนอตีเส้นเหลืองแก้ปัญหารถติด-ลดอุบัติเหตุ

รอ.ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส. ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ถนนสุขุมวิท (บริเวณสี่แยกที่มุ่งหน้าไปวัดเขาบางทราย) ในพื้นที่ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ถึงปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังล่าว เนื่องจากรถที่มาจากสะพานใหม่ ผ่านบางทราย ซ.28 เพื่อออก ถ.สุขุมวิท ไม่เว้นระยะห่างให้รถทางหลักสัญจรไปก่อน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกดังกล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ประสานงานไปยังเทศบาลบางทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เร่งเดำเนินการแก้ไขด้วยการตีเส้นเหลือง หรือเครื่องหมายห้ามหยุดรถ บริเวณสี่แยกดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเป็นความจริง และคิดหาวิธีในเบื้องต้น เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบริหารจัดการจราจรบริเวณดังกล่าว จึงได้เสนอให้เทศบาลบางทรายนำสีเหลืองตีเป็นเส้นจุดห้ามหยุด จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านที่สัญจรไปมาเส้นทางนี้ ได้โปรดมีน้ำใจและปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2564

“ส.ส.บุญยิ่ง”เสนอกรมเจ้าท่า-ก.ท่องเที่ยวฯเยียวยาผู้ประกอบการเรือ

,

“ส.ส.บุญยิ่ง”เสนอกรมเจ้าท่า-ก.ท่องเที่ยวฯเยียวยาผู้ประกอบการเรือ ผ่อนปรนค่าต่อใบอนุญาตขับขี่-ทำประกันเรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประกอบการเรือบริการนักท่องเที่ยวและทำการเกษตร ในพื้นที อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนเรือ และทำประกันเรือ คิดเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทต่อลำ หากไม่ดำเนินการก็จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมเจ้าท่า และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินการเยียวยา หรือผ่อนปรน ให้กับผู้ประกอบดังกล่าว เพื่อให้กับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ

สื่บเนื่องจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีเรือหางยาวใช้บริการ 500-600 ลำ โดยในช่วงเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องจอดเรือทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตลาดน้ำสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง แต่ผู้ประกอบการต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการซ่อมแซมเรือ ต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนเรือ และทำประกันเรือ เป็นต้น

#บุญยิ่งนิติกาญจนา
#สสราชบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564