โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: ธันวาคม 2021

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก

,

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก ดันใช้ดิจิทัลกระจายข่าวสาร – นโยบายรัฐให้ปชช. ถูกต้องทั่วถึง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมด้วย
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและ นายชัยวัฒน์
ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสถานีรัฐสภาเครือข่ายที่จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) พร้อมหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการบริหารงานพร้อมดูพื้นที่อาคารและอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุรัฐสภาในเครือข่าย จ.พิษณุโลกที่พื้นที่เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้นายอนันต์ได้ ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ที่สนับสนุนบุคคลากรดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกในคลื่นความถี่ 92.25 เมกะเฮิรตซ์ นับเป็นสถานีวิทยุของรัฐสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมชื่นชมการทำงานของสวท.พิษณุโลกที่เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง และสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนต้องก้าวตามทัน หากทำได้ทุกจังหวัด หูตาประชาชนจะกว้างไกลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯ เร่งกรมแขวงฯ – กรมชลติดตั้งระบบท่อลอด

,

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯเร่งกรมแขวงฯ-กรมชลติดตั้งระบบท่อลอดเพิ่มการระบายน้ำ หนุนกรมศิลป์เสนอฯพระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ส.รงค์ นครศรีธรรมราช พปชร. หารือที่ประชุมสภาฯเสนอ 3 เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งติดตั้งท่อลอดเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลดน้ำท่วมซ้ำ ควบคู่กับวางระบบไฟจราจรถนนเรียบรถไฟมะม่วงสองต้น พร้อมดันกรมศิลป์นำเสนอเรื่องพระธาตุ เร่งพิจารณา หนุนสู่คณะกรรมการยกเป็นมรดกโลกต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2) ก่อนหารือ 3 เรื่อง กระผมขอเป็นตัวแทนประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท่วมขังในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว

ทั้งนี้ประเด็นที่จะหารือในที่ประชุม 3 เรื่อง คือเรื่องแรกการทำท่อลอดที่ตลาดนาชุม ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยขอให้กรมแขวงการทางและ กรมชลประทานสามฝา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลโพธิ์เสด็จ ช่วยกันบูรณาการในการเข้ามาติดตั้งระบบท่อลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมในหมู่ที่ 3,4,5 และในชุมชนโพธิ์เสด็จ ซึ่งการติดตั้งท่อรอดจะช่วยลดผลกระทบไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่จำนวนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงหารือหรือให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป 2. เรื่องขอไฟเขียวไฟแดงใน หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น ซึ่งการติดตั้งระบบไฟเขียวไฟแดงที่ถนนเรียบทางรถไฟ ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร แต่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น ไม่มีไฟสัญญาณจราจรจึงทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและได้เรียกร้องขอให้ทางหลวงชนบทเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบไฟจราจรในถนนเรียบทางรถไฟลดปัญหาเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกได้อย่างเป็นรูปธรรม

และเรื่องสุดท้ายคือ พระธาตุ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอให้พระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเอกสารมายังกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยและอยากเร่งรัดให้นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวัฒนธรรมกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมศิลปกรนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

, ,

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยงานพิทักษ์เด็กและสตรี!!!

ส.ส.สุชาติ (เปี๊ยก) อุสาหะ จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ จังหวัด เพชรบุรี เขต 1 และ ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงานพร้อมให้การต้อนรับ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง ของ ตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ยังได้เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนับเป็นจุดยืนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ต้องร่วมกันทำงานหนัก จริงจัง และต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ตกค้าง และคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยวและถูกบังคับข่มขืนทรมานจิตใจ

โดยที่ผ่านมาการปราบปรามและจับกุมในคดีค้ามนุษย์ ลดลงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง แต่พบว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การคัดแยกเพื่อค้นหาผู้เสียหายบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ ยังไม่ได้มาตรฐานและยังพบปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งปล่อยปละละเลยทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มรับผิดชอบกำกับดูแลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน

,

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน เขต 1 จ. ลพบุรี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจ ATK ให้กับโรงเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย ศูนย์กลางพัฒนางานอาชีพ ชุมชน!

ส.ส. ประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ มอบชุดตรวจ ATK (โควิด-19) จำนวน 110 ชุด ให้แก่โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี กำนัน ปรีชา ชมชื่น นางกัลยา อินทรวงส์สักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ ทีมงาน คณะครู เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ตนพร้อมคณะยังได้เดินทางต่อไปยัง “โครงการโคกหนองนาโมเดล” ต.ชอนน้อย เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นพื้นที่ในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

“ส.ส.จอมขวัญ” จี้กรมทางหลวง-ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมผิวถนน

, ,

“ส.ส.จอมขวัญ” จี้กรมทางหลวง-ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมผิวถนน กระทบเส้นทางสัญจรของชาว จ.สมุทรสาครหลังเผชิญน้ำท่วม

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สุมทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.หลักสาม, ต.ยกกระบัตร, ต.หนองสองห้อง ในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว และ ต.บางโทรัด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมผิวถนน ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3274 ในพื้นที่ ต.หลักสาม และ ต.บางโทรัด ระยะทาง 6,178 เมตร โดยขอให้ยกระดับคันทางในส่วนที่น้ำล้นขึ้นท่วมผิวทางในช่วง กม.ที่ 5+272 ถึง กม.ที่ 6+178 พร้อมปรับระดับผิวทางที่เกิดความเสียหายและทรุดตัวระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 5+272

นอกจากนี้ ยังขอให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ถนนสาย สค. 3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 บ้านโคกวัดดอนสมุทรสาคร บริเวณหมู่ที่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทราสาคร ช่วง กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 9 +000 ระยะทาง 1,800 เมตร

ทั้งนี้ ถนนทั้ง 2 เส้นนี้เกิดน้ำท่วมที่ซ้ำซาก กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฝนตกและน้ำทะเลหนุน จึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้โปรดพิจารณาดำเนินการซ่อมบำรุงถนนดังกล่าว ตามที่ประชาชนร้องอย่างเร่งด่วน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564

ส.ส. กรณิศ เสนอ การไฟฟ้าเบรกเพิ่มค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. – เม.ย. ปี 65

, ,

ส.ส. กรณิศ เสนอ การไฟฟ้าเบรกเพิ่มค่าไฟฟ้ารอบบิล ม.ค. – เม.ย. ปี 65 วอนลดค่าใช้จ่ายปชช. หลังเจอผลกระทบโควิดยาว 2 ปี รายได้ลด – ตกงาน

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็น หาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2565 ด้วยสภาวะที่ประชาชนต้องแบกรับภาระจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ ขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิม แม้ว่ารัฐบาลออกจะมาตรการช่วยเหลือ แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และจากการที่คณะกรรมการกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติให้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรในรอบเดือนมกราคม – เมษายน 2565 โดยเรียกเก็บ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บจากประชาชนอยู่ 3.78 บาทต่อหน่วย เพิ่มถึง 4.63 % จากงวดปัจจุบันอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย การขึ้นค่าไฟฟ้า ในภาวะยากลำบาก เช่นนี้ ในฐานะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีผลการดำเนินงานที่ดี ในแต่ละปี จึงมีความต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชน ในสภาวะที่ได้รับผลกระทบอยู่

ทั้งนี้ จะมีสาเหตุในหลายปัจจัยที่เข้าใจได้ว่า ค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น มาจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเงินบาทอ่อนตัว การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ พลังงานน้ำลดลงตามฤดูกาล การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ตามแผนที่โรงไฟฟ้าต้องถูกปลดออกจากระบบ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำให้การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงราคาต่ำลดลง รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันขาขึ้นในตลาดโลก ดังนั้นในสภาวะเช่นนี้ ขอให้การไฟฟ้าพิจารณาปรับลดราคาค่าไฟฟ้าให้อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2564