โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 20 ธันวาคม 2021

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต พัฒนาชุมชน

,

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาชุมชนประจำหมู่บ้านเข้าถึงเทคโนโลยี

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน และตรวจความเรียบร้อยวันแรกของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัล ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู ผลักดันประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม และการเข้าถึงทางด้านโอกาสด้านสาธารณะ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ เสริมทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการเสริมทักษะดิจิทัล ขยายมุมมองให้ทั้งเยาวชน คนหนุ่มคนสาว รวมทั้งผู้สูงอายุ มีทักษะที่ทันโลกทันสมัย ในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่จะดูแลตนเอง และครอบครัวในอนาคตด้วยการพึ่งพาตนเองได้

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.สร้างห้องน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้

,

พึ่งพาได้!! “ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.สร้างห้องน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย คุณอัจฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ และทีมงาน ส.ส. ได้รับการประสานงานจากผู้นำในพื้นที่ ให้เข้าช่วยเหลือครอบครัว นางฮอม มูลอ้าย ที่พักอาศัยอยู่กับหลานชาย 2 คน ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ และไม่มีรายได้ มีเพียงรายได้จากเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของห้องน้ำ จึงได้สั่งการให้ทีมงาน ส.ส. เร่งให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน เพื่อก่อสร้างห้องน้ำใหม่ ทดแทนห้องน้ำเดิมที่ชำรุด และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ยังได้รับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้ใหญ่ ปรีดา ยะแก้ว, ผู้ใหญ่ สายสุนีย์ ตันแผง (หมู่ 12) สมาชิกอบต., ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่ ให้ข้อมูลและรับมอบการช่วยเหลือในครั้งนี้

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวนางฮอม ซึ่งตนเองในฐานะส.ส.เจ้าของพื้นที่ ขอแจ้งว่าถ้ามีพี่น้องท่านใดเดือดร้อนก็สามารถแจ้งมาได้ทันที ภายใต้ภารกิจที่ว่า ห่วงใย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#ธนัสถ์ทวีเกื้อกูลกิจ
#สสตาก
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

“พล.อ.ประวิตร” มอบหมายผู้ว่าฯทั่วประเทศแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนอยู่ดี กินดี

,

“พล.อ.ประวิตร” มอบหมายผู้ว่าฯทั่วประเทศแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนอยู่ดี กินดี บูรณาการแผนหน่วยงานรับมือผลกระทบจากภัยพิบัตทางธรรมชาติ-การแพร่ระบาดโควิด 19

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13 และ 16 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ หัวหน้าคณะทำงานส่วนอำนวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) และเจ้าหน้าที่หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว และที่ประชุมรับทราบนโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1) มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2) ปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน (TPMAP) การบุกรุกที่สาธารณะการเตรียมการรับภัยแล้งหรือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการแก้ไขหาแรงงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ปัญหาหมอกควันชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ และประสานงานเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ และจากปัญหาการแพร่ระบาด ของโควิด19 สร้างความรับรู้ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการต่อไป แนวทางการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ ขอให้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนโดยน้อมนำแนวทาง ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และจริงจัง ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษารูปแบบการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามข้อสั่งการและการรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“การมอบนโยบายในครั้งนี้ จะทำให้เข้าใจถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน และทำให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นต่อไป”พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

พปชร. เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสู่สภา พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ต้นปี’65

,

พปชร.”เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสู่สภา พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ครบ50เขตต้นปี’65

พปชร. ภาคกทม. ประชุมว่าที่ผู้สมัครสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) วันนี้ เผยคืบหน้าคัดเลือกผู้สมัคร”ส.ก.”แล้ว 90% เตรียมเปิดตัวครบทั้ง 50 เขตต้นปี 2565 ด้านส.ส. กทม. เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ……ยกระดับสิ่งแวดล้อมเพื่อคนกรุงฯและประชาชนทั้งประเทศ

20 ธ.ค.64 ที่ทำการใหญ่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม.เขต30 ในฐานะหัวหน้าภาคกทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ในการประชุมว่าที่ผู้สมัครสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) จะแจ้งมติคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมาในการที่พรรคจะส่งว่าที่ผู้สมัครส.ก. ในนามพรรคพลังประชารัฐทั้ง 50 เขต โดยขณะนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% คาดว่าจะมีรายชื่อครบทั้งหมดและสามารถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี2565

นอกจากนี้ คณะทำงานภาค กทม.ยังได้ให้ส.ส.กทม.ของพรรคเตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชนพ.ศ…… เข้าสู่การพิจารณาของสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านนโยบายเพื่อคนกทม.และคนไทยทั้งประเทศ ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ซึ่งหัวใจของร่างกฎหมายดังกล่าวถือว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ และจะให้อำนาจจังหวัดรวมถึง กทม.ในการแก้ปัญหาอากาศพิษที่เกิดจากแหล่งก่อมลพิษทั้งหลาย และมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

“ผมได้ย้ำกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ทุกท่าน ว่าการทำงานของภาคกทม.จะเน้นการผลิตนโยบายสำคัญเพื่อคนกรุงเทพฯ และว่าที่ส.ก.ทุกคนต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนกทม.อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าหากถึงเวลาคัดสรรผู้สมัครผู้ว่าราชการกทม. จะหาคนที่มีแนวคิดและนโยบายที่ใกล้เคียงกับนโบบายที่ภาคกทม.ได้จัดเตรียมไว้” นายจักรพันธ์กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน

,

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน จากเหตุฝนตกหนักทำให้กำแพงกั้นแม่น้ำสุไหงโกลกแตก บริเวณบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00น นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) พร้อมด้วยทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส และ ผู้ช่วย ส.ส.พร้อมกันลงพื้นที่บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกำแพงกั้นน้ำสุไหงโกลกแตก เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เพราะชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทัน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน และได้พูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ และพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในลำดับต่อไป

ก่อนหน้านี้ เวลา 03.00 น. ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ มอบให้ ส.จ.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ รองประธานสภา อบจ.นราธิวาส พร้อมทีมงานลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกล จ.นราธิวาส เพื่อให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุอุทกภัย ทำให้กำแพงกั้นน้ำแตกดังกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564