โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 3 ธันวาคม 2021

“พล.อ. ประวิตร” หนุนเพิ่มผืนป่าเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ให้ปชช. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

,

“พล.อ. ประวิตร” หนุนเพิ่มผืนป่าเศรษฐกิจสร้างประโยชน์ให้ปชช. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งเป้า ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์ ปี 2065

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ตั้งเป้าขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐ เป็นศูนย์ปี 2065 เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ประชาชนใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบอาชีพ ควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เพิ่มแหล่งต้นน้ำ

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย กำหนดเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก มีมาตรการสำคัญ ได้แก่ การปลูกและฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ การปลูกป่าเศรษฐกิจ การเพิ่มพื้นที่พื้นที่สีเขียว และการป้องกันการบุกรุกป่าและเผาป่า ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ซึ่งกำหนดเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ที่ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ณ ปี พ.ศ. 2580 โดยการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ตามที่ประเทศไทยแถลงการณ์ไว้ที่การประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

พล.อ. ประวิตรกล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์กลไกหรือมาตรการส่งเสริมการปลูกป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ในการจัดสรรพื้นที่ปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟู รวมทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

พล.อ. ประวิตรกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศไทย ร่วมเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) ในเดือนมิถุนายน 2565 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่ และร่วมกล่าวถ้อยแถลงคำมั่นสัญญาร่วมกันในลักษณะแถลงการณ์ร่วม/เป้าหมายการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งนำเสนอผลงานหรือโครงการที่มีความโดดเด่นในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวคิดการดำเนินการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้
ในปี ค.ศ. 2065

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“ไทยสามัคคีทำดีด้วยใจ” ส.ส.ยุทธนา พปชร. ลุยเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนต่อเนื่อง

,

“ไทยสามัคคีทำดีด้วยใจ” ส.ส.ยุทธนา บัญชีรายชื่อ พปชร. จ.สุพรรณบุรี ลุยเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนต่อเนื่อง

ส.ส. พร้อมทีมงานลงพื้นที่ ต.หัวนาและ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พบปะพี่น้องประชาชน-วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย และโครงการผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำเพื่อเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

นายยุทธนา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ต.หัวนาและ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมี กำนันแดง ผญ.ประเทือง ผญ.นู ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ ทั้งการไปตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย (หัวนา) ตรวจเยี่ยมโครงการผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 100ไร่ ความจุ1ล้าน ล.บ.ม. เพื่อสำรองน้ำเพื่อเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง (หัวนา)

นอกจากนี้ ส.ส.ยุทธนา พร้อมคณะยังได้ไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ หนองอีดอกโมเดล (หัวนา), ตรวจเยี่ยมสระเก็บน้ำ (หัวเขา) และได้สอบถามพูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

#ไทยสามัคคีทำดีด้วยใจ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“ด้วยความห่วงใย” ส.ส. นิพันธ์ มอบตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่

,

“ด้วยความห่วงใย” ส.ส.นิพันธ์ เขต1 พปชร.จ.ตรัง มอบตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ นำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายนิพันธ์ ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายภารกิจให้ตัวแทนร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 8 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมอบหมายภารกิจให้ตัวแทนลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 4 ครัวเรือน และยังให้ตัวแทนลงพื้นที่ชุมชนต้นสมอ เขตเทศบาลนครตรังนำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องและครัวเรือนที่ประสบกับวิกฤตโควิด19 จำนวน 12 ครัวเรือน อีกด้วย นายนิพันธ์ เผยว่าในโอกาสนี้ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน อสม.และพี่น้องทุกท่านทุกครัวเรือนได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน

#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สุชาติ” เสนอ สร้างสะพานข้ามทางรถไฟลดปัญหาจราจรติดขัด จ.เพชรบุรี

,

“ส.ส. สุชาติ” เสนอ คมนาคม-มหาดไทย-การรถไฟฯ
สร้างสะพานข้ามทางรถไฟลดปัญหาจราจรติดขัด

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีที่ได้รับการการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน จ.เพชรบุรี ถึงปัญหาการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ กรุงเทพฯ-ชุมพร ในพื้นที่การก่อสร้าง จ.เพชรบุรี ระยะทาง 8 กิโลเมตร ที่ไม่สามารถยกระดับทางรถไฟได้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแบบ และยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 10 จุด ตามแบบเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาเป็นการก่อสร้างไม้กั้นอัตโนมัติแทน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

ดังนั้น จึงฝากท่านประธานสภาผ่านไปยัง นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เร่งแก้ไขและดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด เนื่องจาก จ.เพชรบุรี เป็นประตูสู่ภาคใต้ ที่มีการสัญจรของยานพาหนะเป็นจำนวนมาก

#สุชาติอุสาหะ
#ส.ส.เพชรบุรี
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร.
#การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

ส.ส. ไพลิน แจ้งเตือนประชาชน สมุทรปราการ เตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

,

ส.ส. ไพลิน เขต7 สมุทรปราการ พปชร. แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหาย จากระดับน้ำขึ้นสูงสุด วันที่ 4 – 12 ธ.ค. 64 นี้

น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส. เขต7 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ว่า ช่วงวันที่ 4 – 12 ธันวาคม 2564 นี้ รวม 9 วัน ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นระดับสูงสุด ระหว่างเวลา 05.56 น. – 12.17 น. จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม

“ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมค่ะ เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และเดินเคียงข้างกันไป เพื่อฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ” ส.ส. ไพลิน กล่าว

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชน ต้องการดูข้อมูลช่วงเวลาน้ำขึ้นในช่วงเวลาและวันอื่นๆ
สามารถเข้าผ่านลิ้งค์ : http://www.hydro.navy.mi.th/tide64/02-PC2021.pdf

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

อธิรัฐ เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยา พร้อมสั่งเข้มมาตราการป้องกันโควิด19

,

“อธิรัฐ เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงแดง) พร้อมสั่งคุมเข้มมาตราการป้องกันโควิด19”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเรือโดยสาร MINE Smart Ferry และเรือด่วนเจ้าพระยา (เรือปรับอากาศ) ธงแดง จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราว และหลังจากมีการประกาศเปิดประเทศไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว

และตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry “Urban Line” และ
เรือด่วนเจ้าพระยา (ปรับอากาศ) ธงแดง กลับมาให้บริการอีกครั้งโดยเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุด ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น สำหรับจำนวนเที่ยวเรือโดยสารที่กลับมาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

เรือไฟฟ้า Smart Ferry Urban Line

วันจันทร์ – วันศุกร์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 10 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 10 เที่ยว)
วันเสาร์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 7 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 7 เที่ยว)
วันอาทิตย์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 4 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 4 เที่ยว)

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงแดง (เรือปรับอากาศ)

วันจันทร์ – ศุกร์
นนทบุรี – สาทร
ให้บริการ 2 เที่ยว
เวลา 06.50 น. และ 07.10 น.
สาทร – นนทบุรี
ให้บริการ 2 เที่ยว
เวลา 16.30 น. และ 17.00 น.

ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้กรมเจ้าท่ากวดขันผู้ประกอบการเรือโดยสารทุกประเภทต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้กำหนดจุดที่นั่งและยืนโดยเว้นระยะห่าง ลดความแออัดของผู้โดยสาร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

“ส.ส. อัครวัฒน์” วอนคลังเร่งออกคำสั่งรับมอบที่ราชพัสดุ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ

,

“ส.ส. อัครวัฒน์” วอนคลังเร่งออกคำสั่งรับมอบที่ราชพัสดุ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.สมุทรปราการ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือผ่านประธานประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไปยังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้มีคำสั่งถึงอธิบดีกรมธนารักษ์เร่งพิจารณาและอนุญาต เพื่อขอใช้พื้นที่และรับมอบพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข สป.1922 (บางส่วน) ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 33 ตร.ว. พร้อมอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 หลัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปดำเนินการและใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่แปรรูปสินค้าทางการเกษตรและทำสารสกัดจากพืชหรือสัตว์ สถานที่ให้วิสาหกิจชุมชนเอาสินค้ามาออกมาตรฐาน อย. และเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และดิจิทัลมาร์เก็ตเพลส เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจฐานล่าง ใน จ.สมุทรปราการ

#อัครวัฒน์อัศวเหม
#ส.ส.สมุทรปราการ
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร.
#ที่ราชพัสดุ
#กระทรวงการคลัง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอบคุณทุกสายธารน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือชาวโคราช

,

“ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอบคุณทุกสายธารน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือชาวโคราช ให้บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและคลี่คลายลงไปได้

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เผยว่า ในนามของ “ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอขอบพระคุณทุกสายธารน้ำใจที่ช่วยเหลือชาวโคราช ให้ความทุกข์จากอุทกภัยได้ถูกบรรเทาและคลายลงไปได้

โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุเตียนหมู่ คมปาซุ และหมาเหล่า ส่งผลให้บ้านเรือนและไร่นาของประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และเหล่าจิตอาสา รวมถึงครอบครัวรัตนเศรษฐ ได้ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564 รวมกว่า 50,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ล่าสุด ทางครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน ยังลงพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ ทั้งวัดบ้านโคกแปะ ต.เทพาลัย วัดบ้านหนองพรานปาน ต.เทพาลัย “ด้วยความห่วงใยจาก ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564