โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 17 ธันวาคม 2021

“ส.ส. สะถิระ”วอน คมนาคม เร่งแก้ปัญหาโครงการสร้างถนน อ.สัตหีบ

,

“ส.ส. สะถิระ”วอน คมนาคม เร่งแก้ปัญหาโครงการสร้างถนน อ.สัตหีบ เร่งหน่วยงานท้องถิ่นจัดการระบบงานก่อสร้างลดผลกระทบประชาชน

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ในพื้นที่ อ.ตหีบ จ.ชลบุรี แบ่งเป็น 3 ประเด็นเร่งด่วน ดังนี้

1.กรณีเจ้าของโครงการก่อสร้างถนน ไม่มีการเปิดเวที หรือจัดประชุม ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องของการออกแบบถนน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตการก่อสร้างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบพื้นถนนที่สูงกว่าตัวบ้าน ประมาณ 1 เมตร

2.การก่อสร้างถนนต้องมีการประสานกับหน่วยงานรัฐ เช่น องค์การปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้า การประปา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างถนน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เช่น การย้ายเสาไฟฟ้า การย้ายท่อประปา เป็นต้น

3.การกำหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการก่อสร้างถนน เช่น สัญญาณไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ต้องได้มาตรฐานและต้องมีจำนวนเพียงพอ เช่น แบริเออร์ เสาล้มลุกจราจร และเสาแบ่งเลน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เนื่องจากระยะเวลา 3 ปีในการก่อสร้าง ประชาชนได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม ให้เร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ฐนภัทร”วอน มหาดไทย แก้ไขการขอเลขที่บ้านของผู้มีรายได้น้อย

,

“ส.ส. ฐนภัทร”วอน มหาดไทย แก้ไขการขอเลขที่บ้านของผู้มีรายได้น้อย เร่งหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงบริการภาครัฐ

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้รับความสะดวกในการขอเลขที่บ้าน ทั้งแบบเป็นการชั่วคราว และเป็นการถาวร โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย การเข้าถึงบริการของรัฐทำได้ยากมาก เพราะเลขที่บ้านมีความสำคัญอย่างมากในการขอสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการและแก้ไข หรือสั่งการไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานอำเภอ หรือท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้กับประชาชนโดยเร็วเมื่อมีการร้องขอเลขที่บ้าน

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

“ส.ส. จีรเดช” เสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เป็น 1,500 บาท

,

“ส.ส. จีรเดช” เสนอรัฐบาลพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน อสม.เป็น 1,500 บาท สร้างกำลังใจด่านหน้ารับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส. พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการประสานจากพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อกว่า 2.1 ล้านคน ด้วยความร่วมมือและเสียสละจากทุกฝ่าย ที่ทำงานกันอย่างหนักทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่ต้องทำงานเชิงรุกเป็นด่านหน้าเสี่ยงภัย ทั้งการเฝ้าระวัง ตั้งจุดตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามชุมชนและงานต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ดูแลพี่น้องประชาชน และอื่นๆ

ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทน จากปัจจุบันที่ได้รับเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศจ่ายให้เพิ่มอีก 500 บาท ระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาค่าตอบแทน และจัดสรรงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 1,500 บาท ตลอดชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม. ในการปฏิบัติงานต่อไป

#จีรเดชศรีวิราช
#สสพะเยา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ทัศนาพร” ​เปิดการฝึก รด.ประจำปี 2564 จ.นครราชศรีมา

,

“ส.ส. ทัศนาพร” เปิดการฝึกรด.ประจำปี 64 จ.นครราชศรีมา พร้อมมอบหน้ากาก-แอลกอฮอล์อุปกรณ์ป้องกันการโควิด 19

สส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต8 จ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าฝึกระเบียบวินัย และเตรียมความพร้อมการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขด้านความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โควิด 19 ยังได้มอบได้มอบแอลกอฮอล์, หน้ากาก N95, สมุดจดบันทึก และปากกาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

#สสทัศนาพร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ธณิกานต์” หนุนสิทธิสตรีบนความเท่าเทียม ในเวที MOU เพื่อความเสมอภาค

,

“ส.ส.ธณิกานต์” หนุนสิทธิสตรีบนความเท่าเทียม ในเวที MOU จัดทำงบฯ เพื่อความเสมอภาคอย่างเป็นรูปธรรม

“ส.ส.ธณิกานต์” ขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ สู่นโยบายภาครัฐ ในการจัดทำงบประมาณประเทศ โดยคำนึงถึงมิติเพศภาวะ และร่วมวงเสวนา มุ่งสู่การขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารประเทศ มองผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน เพื่อความเสมอภาคเป็นสำคัญ

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าภาค ด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ขับเคลื่อน SDGs & GRB สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ระหว่างภาคีภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในความตั้งใจขับเคลื่อนเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสิทธิและสวัสดิการที่เป็นธรรมสำหรับผู้หญิงอย่างแท้จริง ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก (Global Goals) และ SDGs #5 promote Gender Equality & advance Women Empowerment

ทั้งนี้ นางสาวธณิกานต์ ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่การขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงนิติเพศภาวะ” ร่วมกับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.), ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีภาครัฐ ในการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564