โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 2 ธันวาคม 2021

ส.ส.ภาคภูมิ จ.ตาก หนุนตั้งกรรมาธิการศึกษา “เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์”

,

ส.ส.ภาคภูมิ จ.ตาก หนุนตั้งกรรมาธิการศึกษา “เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์”
ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โกยรายได้หลักเข้าประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ส.ส.ภาคภูมิ เขต 3 จ.ตาก พปชร. หนุนตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาความเหมาะสม สร้าง “เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์” ดันกฎหมายพนันออนไลน์ถูกต้อง เชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้น ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โกยรายได้เข้าประเทศเพิ่ม!!!

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.เขต 3 จังหวัดตาก พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา ถึงประเด็นที่ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนุนตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาการตั้งสถานบันเทิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งในสมัยรัฐบาลนี้ ว่าการจัดตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์หนึ่งในนั้นก็จะมีคาสิโน ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการตั้งเรื่องหลายครั้ง และหลายรัฐบาลมาแล้ว แล้วเรื่องเองก็ไม่ได้ดำเนินการต่อซึ่งในขณะนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 จะเห็นว่ารัฐบาลมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อมาบริหารจัดการทั้งการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และการนำไปบริหารจัดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งรายได้หลักของประเทศมาจากนักท่องเที่ยว และในสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้เลย

ดังนั้น ตนจึงมองว่าในขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการมองหารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกครั้ง เนื่องจากรายได้จากการสำรวจการทำคาสิโนที่มีอยู่ขนาดนี้ไม่ถูกกฎหมายจะเห็นว่า มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และมากกว่าจำนวนงบประมาณหมุนเวียนของประเทศไทย โดยเจ้าของบ่อนมีรายได้กว่า 30-40% และหากมีการจัดตั้งให้ถูกกฎหมายก็จะช่วยให้รัฐบาลได้ภาษีจากตรงนี้เพื่อนำมาบริหารประเทศได้จำนวนมากเช่นกัน

“จังหวัดตากถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแหล่งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ในฐานะเป็นผู้สังเกตการ จะเห็นว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาด โควิด-19 สายการบินที่จังหวัดตากจะพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวบินเข้ามาประเทศเพื่อเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านวันละ 5 สายการบิน โดยในช่วงกลางวันนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเดินทางกลับมาท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยโดยเฉพาะในอำเภอแม่ฮ่องสอน”

นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีทั้งคณะรัฐมนตรี ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เพื่อศึกษาการจัดตั้ง “เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์” เพื่อแบ่งกันทำงานวางระบบ และรูปแบบการพนันว่าต้องมีแบบใดบ้าง เช่น คณะอนุกรรมาธิการจัดหาสถานที่ การเสนอวัฒนธรรมไทยในอินเตอร์เน็ตเทนเมนต์ เชื่อว่าหากจัดตั้งได้จะเป็นกลไกในการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้ ซึ่งทำเลที่ตั้งมองว่าควรเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว เช่น พัทยา เชียงใหม่ นครราชสีมา และ ภูเก็ต ส่วนพื้นที่ชายแดนที่มีบ่อนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น แม่สาย แม่สอด พิจิตร อรัญประเทศและ ระนอง อันนี้ต้องมาหารือกันอีกครั้งเพื่อหาแนวทางความเหมาะสมในการจัดตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาสถานที่พิจารณา

นอกจากนี้หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเป็นที่เรียบร้อย ก็จะมีการเลือกประธานฯ รองประธานฯ เลขาฯ เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประมาณ 3-4 คณะ เช่น อนุกรรมการจัดหาสถานที่ คณะอนุกรรมการความบันเทิง และคณะอนุกรรมการออนไลน์ รัฐบาลจะหารายได้จากออนไลน์ได้อย่างไร อันนี้ต้องมาถกเถียงกัน การพนันพื้นบ้านต้องถูกกฎหมาย และที่สำคัญตนมองว่าการพนันที่ถูกกฎหมายของไทยยังล้าหลังมาก ดังนั้นคณะอนุกรรมการสมัยชุดนี้จำเป็นที่ต้องเอามาพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟัง และหาแนวทางร่วมกันต่อไป ตนในฐานะที่เป็นผู้เสนอไม่สามารถชี้นำได้ว่าจะจัดตั้งได้หรือไม่ แต่ทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม

ก่อนหน้านี้ที่ได้มีการอภิปรายเรื่องนี้ได้มีการศึกษาโมเดล จากประเทศสิงคโปร์ โดยมีการจัดตั้งประมาณ 5-6 ปี เท่านั้น คนสิงคโปร์ก็ค่อนข้างคัดค้านมาก สุดท้ายก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชนมีงานทำ เงินหมุนเวียนในระบบสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แนวทางเหล่านี้ก็คาดว่าจะสามารถนำมาใช้วางในระบบของประเทศไทยได้เช่นกัน ซึ่งในประเทศสิงคโปร์มีมาตรการเข้มงวด เช่นให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และในส่วนของคนสิงคโปร์จะต้องมีรายได้มากพอถึงจะเข้ามาเล่นในพื้นที่ดังกล่าวได้

“ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้เสนอจากที่หารือกันในพรรคพลังประชารัฐ ต่อกันผลักดันการจัดตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ คาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยขั้นตอนต่อไปจะรวบรวมผลการศึกษาที่ได้จัดทำทั้งในส่วนของข้อดี และข้อเสียต่อภาคประชาชนเสนอไปยังรัฐบาล ส่วนการพิจารณาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป”
#นักท่องเที่ยว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

“สารวัตรต๊อก”พล.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต1 จันทบุรี พปชร. ลุยงานสภาฯ

,

“สารวัตรต๊อก”พล.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต1 จันทบุรี พปชร. ลุยงานสภาฯ ! จี้กรมทางหลวง เร่งแก้ปัญหาถนนสายตลาดพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี พร้อมขอให้กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่า ยุติข้อพิทาทระหว่างชาวบ้านและกรมธนารักษ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พล.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.เขต1 จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) หารือต่อที่ประชุมสภาฯ ผ่านไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรณีถนนสายตลาดพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุบรี ก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ไม่ต็มที บางช่วงบางตอนมีการปิดซ่อม แต่ซ่อมไม่แล้วเสร็จสักที ทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จ โดยเฉพาะช่วงแยกเกาะรงค์ ถึงแยกปากแซง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และผู้สัญสัจรไปมา ซึ่งฤดูฝนที่ผ่านมา ประชาชนยังนำต้นทุเรียนและผลไม้ต่างๆไปปลูกในถนนป็นการท้วง ทั้งนี้ตนเองได้อภิปรายหารือเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้ง จึงขอให้กรมทางหลวง เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วย

เรื่องที่ 2 ขอให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ชะลอหรือระงับการออกประกาศให้ประชาชนเช่าที่ดินแปลงทุ่งฟ้าผ่า จ.จันทบุรี เนื้อที่กว่าสี่พัน ไร่ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอาศัยกว่าหนึ่งพันสองร้อยครัวเรือน และอยู่อาศัยทำกินมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วสามชั่วอายุคน และมีเอกสารครอบครองทั้งโฉนดตราจอง ส.ค. 1 ,น.ส. 3 อยู่แล้ว จะให้ประชาชนทำใจได้อย่างไรในกรณีที่กรมธนารักษ์ยังจะให้ประชาชนเป็นผู้เช่าทั้งที่ที่ดินเป็นของประชาชนดังกล่าว จึงขอให้กรมที่ดิน เร่งออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนและกรมธนารักษ์อย่าไปคัดค้านอีก และขอให้ยกเลิกประกาศที่จะให้ประชาชนไปเช่าที่ดินของตนเองด้วย
#กรมทางหลวง
#กรมธนารักษ์

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน

,

ส.ส. สุรชาติ ร้องโยธาธิการ-ผังเมืองแก้ปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ทำถนนริมแม่น้ำน่าน-น้ำยมทรุดกระทบเส้นทางสัญจรปชช.จ.พิจิตร

ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พปชร.จ.พิจิตร ร้องกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ทำถนนทรุดเสียหายริมแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม พื้นที่ อ.บางมูลนาก และ โพธิ์ทะเล ชี้ชาวบ้านเดินทางสัญจรยากลำบากในขณะนี้
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จังหวัดพิจิตร ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังกรมโยธิการและผังเมือง โดยระบุว่า เนื่องด้วยชาวบ้านวิถีชีวิตริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งตลิ่งดังกล่าวก็ใช้เป็นถนนสำหรับสัญจรมาระหว่างหมู่บ้านด้วย โดยในส่วน อ.บางมูลนาก ที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และมีประชาชนในเขตตำบลหอไกร รวมตัวกันยื่นหนังสือถือนายกเทศมนตรีหอไกร ซึ่งจากการลงพื้นที่จริงพบว่า ถนนมีความเสียหายจริงทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 รวม 4 ปีต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันถนนที่ทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับถนนจริง กว่า 1.5 เมตร โดยพบว่า พื้นที่หมู่ 4 เสียหายหาย 500 เมตร หมู่ 2 เสียหาย 300 เมตร และหมู่ 1 เสียหาย 200 เมตร รวม 849 หลังคาเรือน

จุดที่ 2 ของแนวร่วมแม่น้ำน่านเช่นกัน ซึ่งตลิ่งทรุดตัวลงทุกปี ท้องถิ่นก็ใช้งบประมาณ ใช้ไม้และดินมาทำพนังกั้นน้ำทุกปี แต่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ประชาชนจึงยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรี ตำบลเนินมะกอก เมื่อลงพื้นที่จริงพบว่า พื้นที่ทรุดตัวเสียหาย 1,100 เมตร มีประชากรอาศัย 700หลังคาเรือน หากน้ำล้นตลิ่งจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน และเกษตรกรรมพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมด

และจุดที่ 3 คือ เป็นเขตอำเภอโพธิ์ทะเล จุดที่ตลิ่งทรุดตัวเป็นพื้นที่หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทะเล ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตริมแม่น้ำยม และเกิดความเสียหายทรุดระยะทาง 300 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางรวม 300 หลังคาเรือน จึงขอหารือผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง มาสำรวจและออกแบบ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในพื้นที่ 5 จุดของ 2 อำเภอต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส.พยม ร่วมอบต.ท่าข้าม เร่งแก้ปัญหาท่อประปาขวางทางระบายน้ำ

, ,

ส.ส.พยม ร่วมอบต.ท่าข้าม เร่งแก้ปัญหาท่อประปาขวางทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำป้องกันอุทุกภัยซ้ำซ้อนกระทบปชช. จ.สงขลา

“พยม” ส.ส.สงขลา เขต 3 ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันซ้ำซาก หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยสั่งเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการขุดท่อระบายน้ำที่ทับซ้อนอยู่กับท่อน้ำประปา ส่งผลการระบายน้ำล่าช้า

นายพยม พรหมเพชร ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ที่แม้ขณะนี้น้ำจะลดลงไปแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการแก้ไขในเบื้องต้น โดยตนเองได้สั่งการให้เลขานุการประสาน อบต.ท่าข้าม เทศบาล ต.น้ำน้อย และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อดำเนินการขุดท่อประปาที่ทับซ้อนปิดทางระบายน้ำ จนทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก ขณะที่ในวันพฤหัสบดีนี้ แขวงการทางจังหวัดสงขลา จะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาขุดท่อระบายน้ำอีกครั้งหนึ่ง และจากนี้ก็จะมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกันในระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำ
นายพยม ยังเป็นห่วงในเรื่องการออกโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงมีปัญหาที่กรมที่ดินยังไม่สามารถออกโฉนดให้ชาวบ้านได้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งขณะนี้ทราบว่าได้มีการตั้งศูนย์ออกโฉนดที่ดินให้กับพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็หวังว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากชาวบ้านรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก ในเรื่องของที่ดินทำกิน

#ประปา #ที่ดิน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

“ส.ส.สะถิระ” เสนอแนะแก้ไขกฎระเบียบฌาปนกิจผู้สูงอายุ แบ่งเบาภาระค่าตรวจ DNA

,

“ส.ส.สะถิระ” เสนอแนะแก้ไขกฎระเบียบฌาปนกิจผู้สูงอายุ ยืดเวลาจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี-แบ่งเบาภาระค่าตรวจ DNA

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ อาสาเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รวมถึงประชาชนชนทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีความเดือดร้อนในกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ที่ไม่ทราบถึงสิทธิการรับเงินค่าฌาปนกิจศพ จำนวน 3,000 บาท ตามประกาศของกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบกับระยะเวลาในการยื่นขอรับเงิน มองว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงขอให้ขยายระยะเวลาเป็น 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มครอบครัวผู้สูงอายุได้ยืนขอเงินไปแล้วนานกว่า 2-3 ปี แต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งแก้ปัญหาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ยังได้รับรู้ถึงปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในตรวจ DNA เพื่อสืบญาติ ซึ่งมองว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง 15,000 – 20,000 บาทต่อคน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุบางคนยอมที่จะไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากไม่มีเงินในการตรวจ DNA ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ เป็นสื่อกลางไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

“พล.อ. ประวิตร” ชู 5จี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มั่นใจดันเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่

,

“พล.อ. ประวิตร” ชู 5จี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มั่นใจดันเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่โตเพิ่ม 5.5 เท่า

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “5G THAILAND BIG MOVE” โดยมีนาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี

พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “5G THAILAND BIG MOVE” ในวันนี้ และได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจแน่นแฟ้น เข้มแข็งของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สำนักงาน กสทช. ร่วมด้วยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และภาคประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รอบปีที่ผ่านมา วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้ชีวิต การทำธุรกิจแบบเดิมไม่สามารถคงอยู่ได้ ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทุกประเทศต้องปรับตัว เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อต่อสู้กับโลกที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลาท้าทายยุทธศาสตร์ของชาติที่ต้องเปลี่ยนและปรับให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปรับตัวรับความท้าทายของโลกได้ดี เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการใช้เทคโนโลยี 5จี ที่กำลังกลายเป็นกลไกหลักในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกโฉมประเทศ เสริมศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการสาธารณสุข และด้านการเกษตร รัฐบาลมีนโยบายนำเทคโนโลยี 5จี ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการศึกษา คุณภาพชีวิต และการสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5จี ได้ด้วยตนเอง จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติได้ต่อไปเทคโนโลยี 5จี จะมีความสำคัญมากต่อการการพัฒนาประเทศในโลกวิถีใหม่

พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลมีความพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5จี เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม และเป็นฐานรากที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต พยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5จี เป็นกลไกในการพลิกโฉมประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกสนับสนุนโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ สร้างโอกาสการแข่งขัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของไทย วันนี้เริ่มมองเห็นศักยภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงานในส่วนงานต่างๆ โดยดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์การเติบโตในอนาคต คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี 5จี จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่า 6.5 แสนล้านบาท และ 5จี จะช่วยเพิ่มมูลค่าจีดีพีให้กับประเทศไทย 5.5 เท่า ภายในปี 2578 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี 5จี มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ให้กลายเป็นศูนย์กลางของเมืองอัจฉริยะแห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง ขอให้การจัดสัมมนาในวันนี้ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เป็นก้าวที่สำคัญของการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิดเชิงรุกให้นักเรียน-ผู้ปกครอง

,

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ลงพื้นที่เช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิดเชิงรุกให้นักเรียน-ผู้ปกครอง

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ กทม. เขต 1 เดินทางมาตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่เพื่อ เตรียมตัว ทำการตรวจเช็คโควิด เชิงรุก ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ของ รร. เบญจมราชาลัย ในพื้นที่เขตพระนคร จำนวนกว่า 2,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน อยากอุ่นใจให้กับผู้ปกครองและ นักเรียน นอกจากนั้นแล้ว ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ยังมีมาตรการที่ เข้มงวด ในแนวทางสาธารณสุขให้ทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนปฏิบัติอย่างเข้มงวด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

“ส.ส.กรุงศรีวิไล” เสนอเปิดสถานบันเทิงช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ชั่วคราว

,

“ส.ส.กรุงศรีวิไล” เสนอเปิดสถานบันเทิงช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ชั่วคราว

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ-คนกลางคืน-สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการสถานบันเทิง อาทิ ผับ และบาร์ ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพกลางคืน ทั้งนักร้อง นักดนตรี และพนักงานบริการต่างๆ ขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เร่งพิจารณาการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงเทศการคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัว และต้องแบกรับภาระต่างๆ มากมาย อาทิ ค่าโทรศัพท์ และหนี้สินต่างๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากข้อเรียกร้องดังกล่าวได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะทำให้เกิดการจ้างงานในหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ มีเม็ดเงินสะพัดและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการมีความพร้อมและปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาการแพร่ระบาดของสาธารณะสุข ไม่ว่าจะป็นการส่วมใส่หน้ากกากอนามัย การเว้นระยะหว่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

ดังนั้น จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเรื่องและดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับช่วงเทศกาลในช่วงปลายปีนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก

,

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก ดันใช้ดิจิทัลกระจายข่าวสาร – นโยบายรัฐให้ปชช. ถูกต้องทั่วถึง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมด้วย
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและ นายชัยวัฒน์
ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสถานีรัฐสภาเครือข่ายที่จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) พร้อมหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการบริหารงานพร้อมดูพื้นที่อาคารและอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุรัฐสภาในเครือข่าย จ.พิษณุโลกที่พื้นที่เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้นายอนันต์ได้ ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ที่สนับสนุนบุคคลากรดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกในคลื่นความถี่ 92.25 เมกะเฮิรตซ์ นับเป็นสถานีวิทยุของรัฐสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมชื่นชมการทำงานของสวท.พิษณุโลกที่เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง และสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนต้องก้าวตามทัน หากทำได้ทุกจังหวัด หูตาประชาชนจะกว้างไกลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯ เร่งกรมแขวงฯ – กรมชลติดตั้งระบบท่อลอด

,

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯเร่งกรมแขวงฯ-กรมชลติดตั้งระบบท่อลอดเพิ่มการระบายน้ำ หนุนกรมศิลป์เสนอฯพระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ส.รงค์ นครศรีธรรมราช พปชร. หารือที่ประชุมสภาฯเสนอ 3 เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งติดตั้งท่อลอดเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลดน้ำท่วมซ้ำ ควบคู่กับวางระบบไฟจราจรถนนเรียบรถไฟมะม่วงสองต้น พร้อมดันกรมศิลป์นำเสนอเรื่องพระธาตุ เร่งพิจารณา หนุนสู่คณะกรรมการยกเป็นมรดกโลกต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2) ก่อนหารือ 3 เรื่อง กระผมขอเป็นตัวแทนประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท่วมขังในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว

ทั้งนี้ประเด็นที่จะหารือในที่ประชุม 3 เรื่อง คือเรื่องแรกการทำท่อลอดที่ตลาดนาชุม ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยขอให้กรมแขวงการทางและ กรมชลประทานสามฝา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลโพธิ์เสด็จ ช่วยกันบูรณาการในการเข้ามาติดตั้งระบบท่อลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมในหมู่ที่ 3,4,5 และในชุมชนโพธิ์เสด็จ ซึ่งการติดตั้งท่อรอดจะช่วยลดผลกระทบไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่จำนวนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงหารือหรือให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป 2. เรื่องขอไฟเขียวไฟแดงใน หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น ซึ่งการติดตั้งระบบไฟเขียวไฟแดงที่ถนนเรียบทางรถไฟ ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร แต่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น ไม่มีไฟสัญญาณจราจรจึงทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและได้เรียกร้องขอให้ทางหลวงชนบทเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบไฟจราจรในถนนเรียบทางรถไฟลดปัญหาเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกได้อย่างเป็นรูปธรรม

และเรื่องสุดท้ายคือ พระธาตุ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอให้พระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเอกสารมายังกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยและอยากเร่งรัดให้นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวัฒนธรรมกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมศิลปกรนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

, ,

3 ส.ส. เพชรบุรี ต้อนรับพลเอกประวิตร ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยงานพิทักษ์เด็กและสตรี!!!

ส.ส.สุชาติ (เปี๊ยก) อุสาหะ จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ จังหวัด เพชรบุรี เขต 1 และ ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงานพร้อมให้การต้อนรับ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง ของ ตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ยังได้เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งนับเป็นจุดยืนของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ต้องร่วมกันทำงานหนัก จริงจัง และต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ตกค้าง และคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยวและถูกบังคับข่มขืนทรมานจิตใจ

โดยที่ผ่านมาการปราบปรามและจับกุมในคดีค้ามนุษย์ ลดลงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง แต่พบว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การคัดแยกเพื่อค้นหาผู้เสียหายบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ ยังไม่ได้มาตรฐานและยังพบปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งปล่อยปละละเลยทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มรับผิดชอบกำกับดูแลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564