โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 30 ธันวาคม 2021

“ส.ส. วัฒนา” ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนในชุมชน

,

“ส.ส. วัฒนา” ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนในชุมชน จัดแข่งขันตะกร้อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ต.ท่าผา จ.ลำปาง

นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันเซปักตะกร้อเกาะคารัฟ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยและเงินรางวัลจาก ส.ส. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกายในกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี กลมเกลียว และเข้มแข็ง ภายในชุมชน ณ สนามโรงเรียนบ้านนางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสานความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง”

#วัฒนาสิทธิวัง
#สสลำปาง
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

“พล.อ. ประวิตร” อวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดี มีความสุข ปชช.อยู่ดีกินดี

,

“พล.อ. ประวิตร” อวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดี มีความสุข ปชช.อยู่ดีกินดี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอวยพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 ว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขออำนวยพรปีใหม่ให้คนไทย จงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข็มเข็ง พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อช่วยนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ผมพร้อมทำงาน ในการเข้าไปดูแลประชาชน ปัญหาปากท้อง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถีงด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศ การปราบปรามการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าว เรื่องที่ดินทำกิน โฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบปีที่ผ่านมา ผมมีความตั้งใจทำงาน และทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อความอยู่ดีกินดี แก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุด อันจะเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เติบโต และมีความก้าวหน้าต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

รมว ตรีนุช เผยหลังปีใหม่บุคลากร ศธ.85% Work From Home 14 วัน

,

รมว ตรีนุช เผยหลังปีใหม่บุคลากร ศธ.85% Work From Home 14 วัน ลดความเสี่ยงสถานศึกษา

“ตรีนุช” ห่วง “โอมิครอน” แพร่ระบาดหลังเทศกาลปีใหม่ มอบปลัด ศธ.ออกประกาศบุคลากรสังกัด ศธ.85% Work From Home ต่อเนื่อง 14 วัน ย้ำโรงเรียนเปิดสอน on-site เคร่งครัดมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา

วันนี้ (30 ธ.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็มีการแพร่ระบาด ของ “โอมิครอน” (Omicron) เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา ที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก มีการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ตนจึงมอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิ​การ (ศธ.) ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศธ.

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ประกาศ ศธ.ฉบับใหม่ล่าสุดลงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ กำหนดให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ปฏิบัติงานภายในที่พัก ( Work From Home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจให้บริการแก่ประชาชน ส่วนผู้บริหารของ ศธ.ในระดับบริหารสูง ระดับบริหารต้น ระดับอำนวยการสูง และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ , ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ on-site ทุกแห่ง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด , 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ )ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน สำรวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา คือ 1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง 2.Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย 3.จัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ 5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม 6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียน 7. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

“ การออกประกาศ Work From Home ของ ศธ.ครั้งนี้ เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดภายหลังที่มีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาวันหยุดในเทศกาลปีใหม่นี้ แม้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่ลดลง แต่ดิฉันขอให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และพี่ น้อง ประชาชนทุกคน ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ระมัดระวังการเดินทางไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ มีไข้ และไอจาม และคอยสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ” รมว.ศธ.กล่าว.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

“ส.ส.พรรณสิริ”เสนอ ก.คลัง หวั่นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ทั่วถึง

,

“ส.ส.พรรณสิริ”เสนอ ก.คลัง หวั่นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไม่ทั่วถึง วอนรัฐทบทวนคุณสมบัติให้ครบถ้วน-เร่งยกระดับคุณภาพชีวิต-ฝึกอาชีพผู้ที่มีรายได้น้อย

นางพรรณสิริ กลุนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรายงานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม งบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าว ตราขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.2562 เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการมี “บัตรสวัสดิการของรัฐ”

ปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การเข้าถึงสิทธิของผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ผู้ที่มีรายได้มากกลับได้รับสิทธิ์ จึงขอให้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ให้ชัดเจน กระบวนการลงทะเบียนมีความรอบคอบและตรวจสอบได้ จึงขอเสนอให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาการเข้าถึงสิทธิ์ของกลุ่มผู้เปราะบางเป็นลำดับต้นๆ ขอให้หน่วยงานหลักในพื้นที่ เช่น สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ได้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบัน และทำหน้าที่ประสานข้อมูล ขั้นตอน การเข้าถึงสิทธิ์ พร้อมอำนวยการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ทั้งนี้ ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การมีงานทำ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนเข้าการเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐาน โดยในปี 2562 มีผู้ประสงค์พัฒนาตนเอง 4.1 ล้านคน แต่ว่าภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ จึงได้ตั้งข้อสังเกตุว่า โครงการดังกล่าวมีปัญหาอย่างไร ทำไมจึงไม่ทำต่อ และในกรณีที่พัฒนาแล้วผู้ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาท/ปี นับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก มีการส่งเสริมศักยภาพ หรือส่งต่อ ต่อยอด หรือไม่อย่างไร โครงการนี้ดีเพราะเป็นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทบทวนและไตร่ตรองในเรื่องนี้ และดำเนินการต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย

#พรรณสิริกลุนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564