โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 25 ธันวาคม 2021

“ส.ส.บุญยิ่ง”เสนอกรมเจ้าท่า-ก.ท่องเที่ยวฯเยียวยาผู้ประกอบการเรือ

,

“ส.ส.บุญยิ่ง”เสนอกรมเจ้าท่า-ก.ท่องเที่ยวฯเยียวยาผู้ประกอบการเรือ ผ่อนปรนค่าต่อใบอนุญาตขับขี่-ทำประกันเรือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประกอบการเรือบริการนักท่องเที่ยวและทำการเกษตร ในพื้นที อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนเรือ และทำประกันเรือ คิดเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทต่อลำ หากไม่ดำเนินการก็จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมเจ้าท่า และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินการเยียวยา หรือผ่อนปรน ให้กับผู้ประกอบดังกล่าว เพื่อให้กับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ

สื่บเนื่องจากตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก มีเรือหางยาวใช้บริการ 500-600 ลำ โดยในช่วงเดือน ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องจอดเรือทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตลาดน้ำสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง แต่ผู้ประกอบการต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการซ่อมแซมเรือ ต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนเรือ และทำประกันเรือ เป็นต้น

#บุญยิ่งนิติกาญจนา
#สสราชบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

“ส.ส. กฤษณ์” วอนการประปา-กรมเจ้าท่า ซ่อมท่อรั่ว-ขุดลอกคลองช่วยคนเพชรบุรี

,

“ส.ส. กฤษณ์” วอนการประปา-กรมเจ้าท่า ซ่อมท่อรั่ว-ขุดลอกคลองช่วยคนเพชรบุรี

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส. เพชรบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องท่อประปาชำรุดในพื้นที่ ต.ท่าแร้ง ต.ท่าแร้งออก และ ต.ปากทะเล อ.เมือง จ.เพชรบุรี ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัด ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ยัง ขอให้ฝากไปยังกรมเจ้าท่า ช่วยดำเนินการขุดลอกคลองบางขุนไทร คลองบางอิน คลองปากทะเล คองบางแก้ว และคลองวัว ซึ่งเป็นคลองที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำนาเกลือ ทำการประมง และเป็นคลองระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีลักษณะตื้นเขินและมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้รับการขุดลอกมานานกว่า 2 ปี จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมเจ้าท่า เพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

#กฤษณ์แก้วอยู่
#สสเพชรบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ฐิติภัสร์” กำชับภาครัฐตรวจสอบบ่อนการพนัน หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่

,

“ส.ส. ฐิติภัสร์” กำชับภาครัฐตรวจสอบบ่อนการพนัน หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายเชื้อโอมิครอน

นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนกว่า 100 ล้านโดส ทั้งนี้จากการที่มีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน จำเป็นอย่างยิ่งที่ขอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันขอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการกำชับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตรวจสอบและควบคุมบ่อนการพนัน และตู้สล็อตแมชชีน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค หรือคลัสเตอร์ใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้หารือผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจคลองย่อยในเขตพื้นที่บางกะปิ-วังทองหลาง ซึ่งขณะนี้มีกลิ่นเหม็นและมีสี สาเหตุมาจากการปล่อยของเสียในลำคลองต่างๆ เช่น คลองลำสาลี คลองยายเผื่อน คลองพังพวย และคลองวังทองหลาง เป็นต้น ขอให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย

#ฐิติภัสร์โชติเดชาชัยนันต์
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พยม” เสนอหน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ลาดยางผิวถนน

,

“ส.ส. พยม” เสนอหน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ลาดยางผิวถนน – เพิ่มระบบแรงดันน้ำให้ปชช อ.นาหม่อม-หาดใหญ่

นายพยม พรหมเพชร ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำประปาในพื้นที่ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งที่ผ่านมาได้พบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้รับปากว่าจะเข้ามาดูแลและเร่งดำเนินการให้ คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 จึงขอฝากท่านประทานสภาฯ ไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ฝากไปยังสำนักงานกรมชลประทาน ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68 ล้านบาท เพื่อทำการลาดยางพื้นผิวถนนบริเวณสันอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ อ.นาหม่อม อ.นาหม่อม เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังได้ติดตามปัญหาการติดตั้งสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ ในพื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ ซึ่งมีปัญหาเรื่องของสถานที่การติดตั้ง ขณะนี้ได้จัดหาพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังการประปา ให้เข้ามาดำเนินการติดตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม ซึ่งได้ประสานงานไปยังกรมชลประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทางกรมประทาน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่

#พยมพรหมเพชร
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ศิริพงษ์” ห่วงใยความปลอดภัย นร.-ปชช. เสนอ กทม.ขยายถนน

,

“ส.ส. ศิริพงษ์” ห่วงใยความปลอดภัยนร.-ปชช. เสนอ กทม.ขยายถนนจาก 2 เลน เป็น 5 เลน

นายศิริพงษ์ รัศมี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาบัติเหตุบริเวณ ถนนสังฆะติสุข เชื่อมบริเวณแยกหนองจอก ติดกับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและหมู่บ้านจำนวนมาก จึงขอความกรุณาท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขยายจากถนน 2 เลน เป็นถนน 4 เลน หรือ 6 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

#ศิริพงษ์รัศมี
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

“ส.ส. จีรเดช” วอนกรมป่าไม้เร่งอนุมัติใช้ที่ดินสร้างถนน 1091 อ.ปง จ.พะเยา

,

“ส.ส. จีรเดช” วอนกรมป่าไม้เร่งอนุมัติใช้ที่ดินสร้างถนน 1091 เพิ่มความสะดวก-ความปลอดภัยการสัญจรประชาชนในพื้นที่

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณี หารือท่านประทานไปยังกรมป่าไม้ เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน เส้นทางหลวงหมายเลข 1091 รวมระยะทางทั้งสิ้น 134 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง อ.จุน และ อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ปัจจุบันพบว่าสภาพถนนแคบ มีทางโค้ง ไม่มีไหล่ทาง และบางช่วงชำรุดทรุดโทรม ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ผ่านมากรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว ซึ่งเป็นงบผูกพันในแต่ละปี จำนวน 540 ล้านบาท รวมระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร และได้ขยายพื้นผิวจราจร จาก 7 เมตร เป็น 12 เมตร หากแล้วเสร็จจะทำให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

การดำเนินการก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางลำปาง ซึ่งมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที หากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ดังนั้น ขอฝากท่านประท่านไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเร่งดำเนินการอนุญาตการก่อสร้างถนนดังกล่าวด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปี

#จีรเดชศรีวิราช
#สสพะเยา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564