โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. จีรเดช” วอนกรมป่าไม้เร่งอนุมัติใช้ที่ดินสร้างถนน 1091 อ.ปง จ.พะเยา

“ส.ส. จีรเดช” วอนกรมป่าไม้เร่งอนุมัติใช้ที่ดินสร้างถนน 1091 เพิ่มความสะดวก-ความปลอดภัยการสัญจรประชาชนในพื้นที่

นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณี หารือท่านประทานไปยังกรมป่าไม้ เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน เส้นทางหลวงหมายเลข 1091 รวมระยะทางทั้งสิ้น 134 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง อ.จุน และ อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ปัจจุบันพบว่าสภาพถนนแคบ มีทางโค้ง ไม่มีไหล่ทาง และบางช่วงชำรุดทรุดโทรม ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ผ่านมากรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว ซึ่งเป็นงบผูกพันในแต่ละปี จำนวน 540 ล้านบาท รวมระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร และได้ขยายพื้นผิวจราจร จาก 7 เมตร เป็น 12 เมตร หากแล้วเสร็จจะทำให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

การดำเนินการก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางลำปาง ซึ่งมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที หากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ดังนั้น ขอฝากท่านประท่านไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเร่งดำเนินการอนุญาตการก่อสร้างถนนดังกล่าวด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย หลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปี

#จีรเดชศรีวิราช
#สสพะเยา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

" ,