Home

พรรคพลังประชารัฐ
"โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง"
พรรคพลังประชารัฐ
"โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง"

นโยบายพรรคพลังประชารัฐ

สวัสดิการประชารัฐ

ขจัดความเหลื่อมล้ำ

เศรษฐกิจประชารัฐ

สร้างความสามารถและสร้างโอกาสที่เท่าเทียม

สังคมประชารัฐ

สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน

พรรคพลังประชารัฐ

ไม่แบ่งสี ไม่มีฝ่าย 
ทุกคนมาร่วมมือกัน เพื่อประเทศไทย 
และประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประสานงานแก้ PM 2.5

พปชร. ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ PM 2.5 ผุดไอเดียติดตั้งหัวฉีด PM Fight ตามบ้านงบพันบาท ‘สนธิรัตน์’ เผยเตรียมลดราคาถ่ายน้ำมันเครื่อง-จัดหาสถานที่หลบภัยในวิกฤติฝุ่น

ข่าวสารเกี่ยวกับพรรค

แกนนำ พปชร. เข้าเทียบเชิญ ชทพ.ร่วมรัฐบาล ขณะ “กัญจนา” เรียกประชุม กก.บห. พรุ่งนี้ เคาะร่วมไม่ร่วม ระบุ เป็นพรรคเล็ก ขอดูแลหนึ่งกระทรวงลงลึกปากท้องรากหญ้า ด้าน “อุตตม” เตรียมหาโอกาสไปเชิญ ชนพ.ต่อ

ข่าวขึ้นเวทีปราศรัย

เปิดปราศรัยกลางสายฝน ขณะ ปชช.ยังปักหลักรอฟังคึกคัก “กอบศักดิ์-ผู้กองธรรมนัส” เผย ดีลร่วมรัฐบาลใกล้จบแล้ว มั่นใจได้เป็นรัฐบาลแน่นอน

หัวหน้าพรรค

ดร.อุตตม เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน ต่อมาทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เคยเป็นรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ดร.อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังจากการยื่นลาออกเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

เลขาธิการพรรค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เหรัญญิกพรรค

นายพรชัย ตระกูลวรานนท์.

นายทะเบียนพรรค

นายวิเชียร ชวลิต

รองหัวหน้าพรรคนายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รองหัวหน้าพรรคนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ.

รองหัวหน้าพรรคนายอิทธิพล คุณปลื้ม

รองหัวหน้าพรรค

โฆษกพรรค

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

รองโฆษกพรรค​

นายธนกร วังบุญคงชนะ​

วิสัยทัศน์

“ จากเหตุการ์บ้านเมืองที่เกิดความขัดแย้งและแตกแยกอย่างรุนแรง ของคนในชาติ จึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันได้รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคพลังประชารัฐ เพื่อที่จะเข้าไปบริหารบ้านเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ เสถียรภาพ ปราศจากความขัดแย้ง นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของประเทศ”

– พรรคพลังประชารัฐ
นโยบายพรรคพลังประชารัฐ

(๑) ส่งเสริมให้มีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนรูปแบบของรัฐ

(๒) สร้างความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๓) สร้างความสามัคคีให้กับชนในชาติ

(๔) ไม่ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามรัฐธรรมนูญ

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของพรรคมีส่วนร่วมกับพรรคในการปกครองระบบประชาธิปไตยและดำเนินกิจการต่างๆ กับพรรค
(๖) สร้างความสุข ความสงบ ให้ประชาชนกินอิ่มนอนหลับอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๗) เงินทุนประเดิม เงินค่าสมัครสมาชิกพรรค เงินอุดหนุนจากพรรคการเมืองหรือเงินอื่นใด พรรคจะนำมาพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกของพรรคให้มีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยและนำมาดำเนินกิจการภายในของพรรคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของพรรค

ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
"กอบศักดิ์" ลงพื้นที่ฝั่งธน ช่วย "ศันสนะ" หาเสียง ชูพัฒนาต่อยอดฝั่งธนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างงาน
วันพฤหัส 21 กุมภาพันธ์ 2562
"อุตตม-สนธิรัตน์" นำทัพใหญ่ “พปชร.” บุกอ้อนชาวนาภาคกลาง ชู นโยบายเกษตรประชารัฐ "ข้าวได้ราคา ชาวนาได้เงินเพิ่ม"
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
"พลังประชารัฐ"ลุย ตลาดนัดจตุจักร ขอเสียงชาว กทม.ให้ "ภาดาท์ วรกานนท์" ผู้สมัคร ส.ส.เขต 6 ราชเทวี พญาไท จตุจักร
วันเสาร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562
ผู้บริหารพปชร.นำโดย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ อนุชา นาคาศัย นำทีมผู้สมัครสส.พปชร.เปิดตัวปราศรัยที่กาญจนบุรี

Contact

Phone: 02-152-9999
Email: info@pprp.or.th
130/1 ซอยรัชดาภิเษก 54 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10990
Coordinates of this location not found