โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 12 ธันวาคม 2021

“ส.ส. ทวิรัฐ ” รุดมอบเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว กว่า 1,200 ชุด จ.นครราชสีมา

,

“ส.ส. ทวิรัฐ ” รุดมอบเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว กว่า 1,200 ชุด ส่งความห่วงใย ชาวดอนชมพู จ .โคราช รับมือภัยหนาว

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ลงพื้นที่ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 1,200 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวของประชาชนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้เปราะบางและรวมถึงประชาชนผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น

โดยมอบตามจุดดังนี้
• วัดดอนชมพู จำนวน 350 ชุด
• วัดศรีสุข จำนวน 150 ชุด
• ศาลากลางบ้านมะระ จำนวน 200 ชุด
• วัดบ้านขี้เหล็ก จำนวน 150 ชุด
• วัดบ้านส้ม จำนวน 180 ชุด
• วัดเปลาะปลอเมืองที 270 ชุด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” ส่งทีมงานลุยพื้นที่ อ.ชะอวด มอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม ให้ผู้กักตัวโควิด-19

,

“ส.ส.อาญาสิทธิ์” ส่งทีมงานลุยพื้นที่ อ.ชะอวด มอบถุงยังชีพ-น้ำดื่ม แบ่งเบาภาระให้ผู้กักตัวจากเชื้อโควิด-19

นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ สจ.สิทธินนท์ ทิพย์อักษร และคณะทำงาน เป็นตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มผู้กักตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังในและแบ่งเบาภาระในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“เรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณนายหัวสิทธิรักษ์ ทิพย์อักษร และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและน้ำดื่มในครั้งนี้ ด้วยความห่วงใยและเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน จากกลุ่มทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ”

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

,

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส. กทม. เขตสะพานสูง-ประเวศ พรรคพลังประรัฐ พร้อมทีมงานหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับพี่น้องประชชนในชุมชนต่างๆ เขตสะพานสูงและเขตประเวศ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อันเนื่องจากยุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และขอให้ประชาชนทุกคนดูแลตัวเอง ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน ทายากันยุงหรือจุดยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ยุงลายระบาด และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออก ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#ประสิทธิ์มะหะหมัด
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#ยุงลาย
#ไข้เลือดออก

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา “ส่งเสริมทักษะกีฬา”ต้านยาเสพติด

,

“ส.ส.ธณิกานต์”สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ลุยโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” ต้านยาเสพติด

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ จัดกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬา” มุ่งพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการจัดการดูแลอารมณ์ตนเอง เพื่อตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นผู้นำ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

“ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนเขตบางซื่อและเขตดุสิต ได้ฝึกฝนตามความถนัดหรือความสนใจ”

ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนที่อาศัยในเขตบางซื่อ-ดุสิต ที่ต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง หรือ แจ้งมาได้ที่ FB page อุ๋ม ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ หรือ Line @oumthanikan (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ) เพื่อเป็นกระบอกเสียงและช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#ธณิกานต์พรพงษาโรจน์
#สสอุ๋ม
#ส่งเสริมทักษะกีฬา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ภูดิท” ห่วงใยกลุ่มผู้เปราะบาง มอบถุงปันน้ำใจแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่

,

“ส.ส. ภูดิท” ห่วงใยกลุ่มผู้เปราะบาง อ.ทับคล้อ มอบถุงปันน้ำใจแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายภูดิท อินสุวรรณ ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนจากประชาชน ในพื้นที่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ต.ท้ายทุ้ง และชุมชนสะพานสอง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“การลงพื้นที่ในวันนี้สำเร็จลุลวงได้ เพราะได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาลทับคล้อ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวทุกท่าน ที่คอยช่วยประสานงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#ภูดิทอินสุวรรณ์
#สสพิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สัญญา” ผนึกทีมงานลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพชาวนครสวรรค์

,

“ส.ส. สัญญา” ผนึกทีมงานลงพื้นที่พบปะปชช. มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพชาวนครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี กำนันถิรเดช อุบลเขียว ต.ด่านช้าง, ผอ.วีระ น้อยพินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองละมาน, ร.ต.อ.สาธิต วิบูลย์ศิริรักษ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนประชาชนในรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564