โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 18 ธันวาคม 2021

รมว.ตรีนุช ย้ำโรงเรียนคุณภาพสร้างเครือข่ายพัฒนานักเรียน สานต่อโรงเรียนคุณภาพ

,

รมว.ตรีนุช ย้ำโรงเรียนคุณภาพสร้างเครือข่ายพัฒนานักเรียน

“ตรีนุช”เดินหน้าสานต่อโรงเรียนคุณภาพ ย้ำการจัดการศึกษามีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา ต้องสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วน ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความปลอดภัย

วันนี้(18 ธ.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมาตนได้ไปเป็นประธานเปิดงาน “ TUB-UBON : มิติใหม่โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา ” ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ชมการแสดงโปงลางของนักเรียน และ นิทรรศการหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน E-Sport, ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนฟุตบอล, ห้องเรียนศิลปะ ทำให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของนักเรียน รวมถึงห้องเรียนทวิศึกษา ที่จัดการเรียนการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บวกกับ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งทำให้นักเรียนสายสามัญศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสการเรียนในสายอาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมจุดแข็งให้ผู้เรียน ได้มีทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

“ดิฉันขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ผลักดันเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม หรือ TRUST ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ เรื่อง “โรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ TUP-UBON เป็นตัวอย่างของโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำจังหวัดที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเห็นได้จากการออกแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามดิฉันฝากให้เน้นย้ำถึงหลักใหญ่ ของการพัฒนาโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำจังหวัด คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียม มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้เป็นประธานเปิดงาน “การเปิดตลาดน้ำซับ@UBN4 เวทีคนอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่อาชีพ”ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุบลราชธานี เขต 4 ด้วย ซึ่งพบว่า สพป.4 ได้นำนโยบายของ ศธ. และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบไว้มาปฏิบัติเป็นรูปธรรม ทั้งรูปแบบการทำงาน TRUST 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน รวมถึง สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยทาง สพป.เขต 4 ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PARA MODEL หรือ การเรียนรู้แบบคู่ขนาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ทั้ง 5 ON โดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งช่วยพลิกวิกฤตในการจัดการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ผู้เรียนไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ และยังได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ การจัดการศึกษามีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นโจทย์สำหรับทุกเขตพื้นที่ฯ ที่จะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะทำให้ผู้เรียนของเรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักความปลอดภัย วันนี้นอกเหนือไปจากการเรียนรู้แล้วจะต้องคิดถึงการต่อยอดองค์ความรู้ ออกมาเป็นทักษะ ออกมาเป็นผลงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้การพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพอย่างแท้จริง

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า วันนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งตนได้ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดในสถานศึกษาของแต่ละจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อม รวมถึงกำหนดมาตรการที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งทราบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนโรงเรียนที่เปิดเรียนเแบบ On-site ถึง 238 โรงเรียน มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่หากมองเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนทั้งจังหวัดที่มีอยู่ทั้งหมด 1,268 โรงเรียนแล้ว ก็คิดเป็น 19% เท่านั้น ซึ่งนับว่ายังต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง และประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งการเข้ารับวัคซีน ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น

,

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก – หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น-ลักลอบเปิดบ่อนไก่ หวั่นแพร่เชื้อโควิด-19

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการเคหะฯ ต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก ขณะนี้มีปริมาณขยะจำนวนมาก เนื่องจากมีถังขยะไม่เพียงพอดับปริมาณประชากรในพื้นที่ อีกทั้งรถเก็บขยะมาเก็บล่าช้า ทำให้มีปริมาณในพื้นที่สะสมของขยะเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่หนองจอกเป็นพื้นที่ชานเมือง จึงมีการลักลอบเปิดบ่อนไก่ ซึ่งเกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังสำนักงานเขตหนองจาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

#ศิริพงษ์รัสมี
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง

,

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง หลังผู้รับเหมาขอขยายสัญญาโครงการยืดเยื้อ ปชช. ขาดผลประโยชน์

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบส่งน้ำแก้มลิงทะเลหลวง จ.สุโขทัย โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 สถานี โดยพื้นที่ทะเลหลวงเป็นแหล่งเก็บน้ำ ขนาดความจุ 32.4 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ 7,500 ไร่ ครอบคลุม 2,500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พบว่าโครงการดังกล่าว ประสบปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง ในวงเงิน 116,480,000 บาท และได้ขอขยายสัญญาการก่อสร้างออกไป เนื่องจากภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนรูปแบบรายการ จากสัญญาเดิม 3 ปี โดยสัญญาจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ต.ค. 2562 ซึ่งปัญหานี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 และในวันที่ 6 ส.ค. 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีผ่านไป ยังได้รับคำตอบเหมือนเดิมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าขอขยายสัญญารูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงเพราะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนท่านประทานสภาฯ ผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำกับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารโครงการที่ขาดประสิทธิภาพดังกล่าว ขอให้พิจารณาหาแนวทางชดใช้ความเสียหายต่อรัฐ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

#ดร.พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ

,

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมสะพานปลาปรับขึ้น 300%

นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมประมง จ.ภูเก็ต เรื่องประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมใหม่ขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือ จ.ภูเก็ต ที่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น 300% โดยชาวประมงใน จ.ภูเก็ต ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง อาจมาจากการที่ชาวประมงไปคัดค้าน เรื่องที่องค์การสะพานปลาให้สัมปทานพื้นที่กับภาคเอกชน เพื่อนำไปสร้างอู่ต่อเรือ

ดังนั้น จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงใน จ.ภูเก็ต

#สุทาประทีปณถลาง
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง

,

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำยั่งยืนบรรเทาทุกข์ชาว อ.จุฬาภรณ์เมืองคอน

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจาก ปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ จ.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการฟื้นฟูคลองเก่า สร้างคลองใหม่ พัฒนาคลองซอย เพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ โดยมีการสร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 31แห่ง ปัจจุบันฝายกั้นน้ำบางส่วนได้รับความชำรุดเสียหายตามกาลเวลา เบื้องต้นได้รับการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการถมดินเพื่อกั้นน้ำ แต่ยังไม่เป็นที่มั่นใจของประชาชน จึงฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายเป็นการถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564