โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 10 ธันวาคม 2021

ตัวแทนพรรคพลัง ประชารัฐร่วมพิธี “วันรัฐธรรมนูญ” ประจำปี 64

,

ตัวแทนพรรคพลัง ประชารัฐร่วมพิธี “วันรัฐธรรมนูญ” ประจำปี 64
วางพานพุ่มพระบรมรูป ร.7 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กรุงเทพฯ เขต 30 บางพลัด-บางกอกน้อย ในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ ในนามพรรคฯ เบื้องหน้าพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภา, เลขาธิการผู้แทนราษฎร, เลขาธิการวุฒิสภา, ข้าราชการ และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ เบื้องหน้าพระรูปต้นแบบฯ

วันรัฐธรรมนูญ ถือเป็นวันสำคัญที่รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน โดยกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ โดยในปีนี้ครบรอบ 89 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมฤทธิ์ เสนอพาณิชย์เร่งเบิกจ่ายผู้ปลูกมัน เยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่น

,

ส.ส. สัมฤทธิ์ เสนอพาณิชย์เร่งเบิกจ่ายผู้ปลูกมัน
เยียวยาเกษตรกรหลังพบกลุ่มเกษตรกรตกหล่น

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากแจ้งทำการเพาะปลูกก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2563 ซึ่งมีจำนวน 169,000 ครัวเรือน โดยที่ผ่านมาได้เข้าชี้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อที่ประชุมกับคณะกรรมการทุกภาคส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนจากคณะกรรมการต่างๆ รวมถึงที่ประชุมครม. จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานทุกฝ่ายดำเนินงานและอนุมัติวงเงิน เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกลุ่มตกหล่นดังกล่าว เพราะเกษตรกรเหล่านี้รอเงินจำนวนนี้มานานเกือบปีแล้ว

#สัมฤทธิ์แทนทรัพย์
#สสชัยภูมิ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

“ส.ส. วัฒนา ช่างเหลา” ร่วมส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี 2564

,

“ส.ส.วัฒนา ช่างเหลา” ร่วมส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี 2564 แบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล

นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส. เขต 2 จ.ขอนแก่น พปชร.เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี 2564 ที่สะพานข้ามห้วยพระคือ บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง สสส.

สำหรับงานประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี 2564 ครั้งนี้ จัดขึ้นแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

“พัชรินทร์” ยินดี สสส. รับรางวัล “เนลสัน แมนเดลา” จาก WHO ปี 2564

,

“พัชรินทร์” ยินดี สสส. รับรางวัล “เนลสัน แมนเดลา” จาก WHO ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 64 ชื่นชมมีมาตรการเชิงรุก แนะเพิ่มตัวชี้วัดประเด็นความรุนแรง-ล่วงละเมิดทางเพศ หวังต่อยอดมิติความปลอดภัย

ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ อภิปราย อภิปรายในวาระรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยขอชื่นชมการทำงานของสสส. ที่มีมาตรการเชิงรุก และประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประสิทธิผล แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานต่างๆ นั้นยากขึ้น พร้อมแสดงความยินดีกับสสส. ที่ได้รับรางวัล “เนลสัน แมนเดลา จากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติภารกิจของ สสส. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สังคมไทย จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ดร.พัชรินทร์ ยกตัวอย่างผลงานเด่นของ สสส. ในเรื่องการ “สร้างต้นทุนชีวิต เสริมพลังสุขภาวะ ประชากรกลุ่มเปราะบาง” โดยเฉพาะประเด็น “หยุดความรุนแรง ตัดตอนปัญหาผู้หญิงถูกล่วงละเมิด” ที่ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลจุดเสี่ยงการคุกคามทางเพศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโปรแกรม Chat bot ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางออนไลน์ เป็นการกระตุ้นไม่ให้เพิกเฉยต่อความรุนแรง ซึ่งตนก็ดีใจ ที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเป็นตัวกลาง ประสานกับหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อจะได้นำข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้มานั้น ไปดำเนินการแก้ไข ให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย เช่น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หรือ การบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าที่ชำรุด

เนื่องจากกว่าร้อยละ 50 ของการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะ เกิดในพื้นที่ที่ขาดการบำรุงรักษา แสงสว่างไม่เพียงพอ และเป็นทางเปลี่ยว โดยตนหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและคนกรุงเทพในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันให้ความสนใจและพยายามผลักดันมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ดร.พัชรินทร์ ยังได้มีข้อเสนอแนะ

ประการแรก คือ ขอแนะนำหน่วยงานที่กำลังดำเนินโครงการที่มีความสอดคล้องกับ สสส. ที่เชื่อว่าจะสามารถประสานความร่วมมือกันได้ คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ “Smart Safety Zone 4.0” เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบ วิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วย รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อที่จะป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ซึ่งหากมีการประสานความร่วมมือกัน ก็จะเป็นการผนึกกำลังในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อประชาชนได้อย่างก้าวกระโดด

นอกจากนี้ หลังจากที่ได้อ่านรายงานประจำปี 2563 ของ สสส. ตนยังไม่พบ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความรุนแรง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยตรง แต่จะเป็นการวัดในเชิงของครอบครัวมากกว่า ซึ่งปัญหาความรุนแรง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้น เป็นเรื่องที่กระทบต่อต้นทุนความเป็นมนุษย์อย่างมาก เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ในการเยียวยารักษาผู้เสียหาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่า การเยียวยารักษานั้นจะช่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ โดยจากข้อมูลในรายงานของ สสส. เอง รายงานว่า องค์การอนามัยโลก พบว่า หญิงไทย อายุระหว่าง 15-49 ปี เคยมีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยคนที่ไม่ใช่คู่ครอง สูงถึงร้อยละ 44 และเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน หรือในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อย่างเร่งด่วน ดังนั้นหากมีการตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัดเกี่ยวกับความรุนแรง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยตรง ก็จะช่วยให้เห็นผลการดำเนินงาน และการพัฒนาในด้านนี้อย่างชัดเจน

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#WHO

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

ส.ส. ภาดาท์” เสนอโยธาฯ-กฟน.ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถ.ประดิพัทธ์ ลดปัญหาอุบัติเหตุ

,

ส.ส.ภาดาท์” เสนอโยธาฯ-กฟน.ติดตั้งไฟส่องสว่าง ถ.ประดิพัทธ์ ลดปัญหาอุบัติเหตุประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนในเขตพญาไท

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท บริเวณถนนประดิพัทธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากไฟส่องสว่างที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีไฟส่องสว่างฝั่งถนนเลขคู่เพียงด้านเดียว แต่ฝั่งถนนเลขคี่กลับไม่มีไฟส่องสว่าง เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา เพราะที่ผ่านมาประชาชนได้รับอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ทั้งเดินสะดุดล้ม จักรยานยนต์เฉี่ยวชน และเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากปล่อยทิ้งไว้นานอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมตามมา ดั้งนั้น ขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านครหลวง เร่งดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอในบริเวณฝั่งถนนเลขคี่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกรุงเทพ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

ส.ส.อนุชา วอน ก.ทรัพย์ฯ – ก.สหกรณ์ฯ ลดขั้นตอนขอGAP ส่งเสริมอาชีพ

,

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง กนช. เดินหน้า 9 มาตรการแก้ภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนท้องถิ่น บริหารจัดการน้ำหนุนเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมกนช. ในวันนี้ มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 9 มาตรการ ได้แก่ 1.เร่งกักเก็บน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3. ปฏิบัติการเติมน้ำ 4.กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 5.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6.เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 8.ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ 9.สร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 3,321 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยให้ ส.ป.ก. และกรมพัฒนาที่ดิน เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ และเร่งวางแผนการดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ เนื่องจากมีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งยังเห็นชอบ

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าการได้มาซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำฯ จากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การคัดเลือกมีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเริ่มดำเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกลุ่มน้ำในเดือนมกราคม 65 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 65 ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำได้ดำเนินการคัดเลือกครบถ้วนทุกลุ่มน้ำแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐและ อปท.พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี ก่อนเสนอกนช. และครม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

การขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยหน่วยงานราชการสามารถถ่ายโอนแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ซ่อมแซมแซมแล้วให้แก่ อปท. นำไปบริหารจัดการเองได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ซ่อมแซมแล้วไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการฤดูแล้งที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า ในส่วนแผนงาน/โครงการใดที่ยังติดขัดปัญหาและอุปสรรค ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามระเบียบที่ถูกต้อง พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านน้ำบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ที่สำคัญยังได้สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฤดูฝนปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไปด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564