โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

“ส.ส. ประสิทธิ์” ลงพื้นที่พ่นยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส. กทม. เขตสะพานสูง-ประเวศ พรรคพลังประรัฐ พร้อมทีมงานหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับพี่น้องประชชนในชุมชนต่างๆ เขตสะพานสูงและเขตประเวศ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อันเนื่องจากยุงลายเป็นพาหะของไข้เลือดออก พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และขอให้ประชาชนทุกคนดูแลตัวเอง ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน ทายากันยุงหรือจุดยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ยุงลายระบาด และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออก ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#ประสิทธิ์มะหะหมัด
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#ยุงลาย
#ไข้เลือดออก

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564

" ,