โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. กฤษณ์” วอนการประปา-กรมเจ้าท่า ซ่อมท่อรั่ว-ขุดลอกคลองช่วยคนเพชรบุรี

“ส.ส. กฤษณ์” วอนการประปา-กรมเจ้าท่า ซ่อมท่อรั่ว-ขุดลอกคลองช่วยคนเพชรบุรี

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส. เพชรบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องท่อประปาชำรุดในพื้นที่ ต.ท่าแร้ง ต.ท่าแร้งออก และ ต.ปากทะเล อ.เมือง จ.เพชรบุรี ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัด ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ยัง ขอให้ฝากไปยังกรมเจ้าท่า ช่วยดำเนินการขุดลอกคลองบางขุนไทร คลองบางอิน คลองปากทะเล คองบางแก้ว และคลองวัว ซึ่งเป็นคลองที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำนาเกลือ ทำการประมง และเป็นคลองระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีลักษณะตื้นเขินและมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้รับการขุดลอกมานานกว่า 2 ปี จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมเจ้าท่า เพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

#กฤษณ์แก้วอยู่
#สสเพชรบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

" ,