โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 24 สิงหาคม 2022

“พล.อ.ประวิตร” โชว์ผลปิดเว็ปภัยคุกคามปชช.138 เว็ป เพิ่มระดับความปลอดภัยปิดช่องหลอกลวงในโลกไซเบอร์

, ,

“พล.อ.ประวิตร” โชว์ผลปิดเว็ปภัยคุกคามปชช.138 เว็ป เพิ่มระดับความปลอดภัยปิดช่องหลอกลวงในโลกไซเบอร์

24 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรอง นายกรัฐมนตรี ได้รายงาน เหตุการณ์ภัยคุกคามที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31ก.ค.65 พบว่ามี จำนวน 138 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่ เป็นเว็บการพนัน และการหลอกลวงประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการปิดเว็บดังกล่าวแล้ว พร้อมมีการเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง และรับทราบรายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจของ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศแล้ว ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย ,คณะอธิการบดีแห่งประเทศไทย ,สาธารณรัฐประชาชนจีน ,ประเทศอิสราเอล และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอชื่นชม กระทรวง ดีอีเอส ,กมช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่มีความก้าวหน้าไปมาก อย่างน่าพอใจ พร้อมกำชับให้ เลขาธิการ กมช.และผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เร่งผลักดัน สานต่อบันทึกความร่วมมือไปสู่กิจกรรม ให้เป็นรูปธรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ของหน่วยงานต่างๆและของประเทศ ให้สามารถรองรับภัยคุกคามไซเบอร์ ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้นเพื่อปิดช่องว่างการคุกคามฯ และให้มีความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการบริการให้กับประชาชน และประเทศชาติ ต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้ง พล.อ.ต.อมร ชมเชย รองเลขาฯขึ้นเป็นเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ แทนคนเก่า ซึ่งครบวาระ(4ปี) ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป พร้อม แต่งตั้งผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง สกมช. กับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติประเทศอินเดีย และร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้ง ร่วมกับศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างกัน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ,การผลิตกำลังคนเฉพาะด้าน ,การสนับสนุนการศึกษา วิจัย และร่วมกันเฝ้าระวังความเสี่ยง จากการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริการดิจิทัลที่เชื่อถือได้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

“พัชรินทร์” ขอบคุณสภาฯ คลอดกฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำฯ ย้ำ มาตรการ “ฉีดไข่ฝ่อ” เป็นแค่ 1 ใน 13 มาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ เท่านั้น

, ,

“พัชรินทร์” ขอบคุณสภาฯ คลอดกฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำฯ ย้ำ มาตรการ “ฉีดไข่ฝ่อ” เป็นแค่ 1 ใน 13 มาตรการ ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ เท่านั้น

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้เสนอร่างกฏหมายป้องกันกระทำผิดซ้ำฯ ควบคู่กับกระทรวงยุติธรรมกล่าวขอบคุณสภาฯ ที่ร่วมกันผ่านกฎหมายฉบับนี้ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย 292 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง ซึ่งจะได้บังคับใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในมิติของความปลอดภัย ที่กฎหมายนี้ จะเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นในชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟู ของกลุ่มนักโทษที่มีความรุนแรง

โดยก่อนหน้านี้ ดร.พัชรินทร์ ได้อภิปรายสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ว่า กฎหมายดังกล่าว มีขึ้นเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ ที่มีความรุนแรงใน 3 ความผิด

  1. ความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น การข่มขืนกระทำชำเราและอนาจาร
  2. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น ฆ่าคนตาย ทำร้ายร่างกายจนอันตรายสาหัส
  3. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เช่น การเรียกค่าไถ่ โดยที่ผ่านมาการกระทำความผิดซ้ำประเทศไทย ยังไม่มีกลไกที่จะป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาต่อการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้

สำหรับการแก้ไขของวุฒิสภาทั้ง 12 มาตรา เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ คือ ในมาตราที่ 21 มาตรการทางการแพทย์ ในประเด็นฉีดไข่ฝ่อ ที่สังคมและสื่อมวลชนให้ความสนใจ ซึ่งยังมีอีกหลายมาตรการนอกเหนือจากมาตรการทางการแพทย์ เช่น การเฝ้าระวังไม่เกิน 10 ปี / การติดกำไร EM / มาตรการคุมขังหลังพ้นโทษไม่เกิน 3 ปี หรือ การคุมขังไม่เกิน 7 วัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าจะต้องบำบัดฟื้นฟูอย่างไร รวมถึงหลังการปล่อยตัวว่าจะเข้ามาตรการใด พร้อมยืนยันว่ามาตรการทางการแพทย์ เป็นเพียง 1 ใน 13 มาตรการที่จะนำมาป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งในกฎหมายมาตราที่ 21 เป็นเรื่องการใช้มาตรการทางการแพทย์ให้ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คน โดยวุฒิสภาได้เพิ่มข้อความว่าจะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจิตเวชและสาขาอายุรศาสตร์ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน หากมีความเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ยา หรือโดยวิธีการรูปแบบอื่นให้กระทำได้เมื่อผู้กระทำความผิดยินยอม

“ตนรู้สึกปลื้มปริ่มใจ ที่สามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง แม้ตนจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยแรก และจะตั้งใจ ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่มี ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง” ดร.พัชรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช. กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

,

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช.
กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

ส.ส.อาดิลัน พปชร.จ.ยะลา มั่นใจพรรคร่วมรัฐบาล รับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …..ที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และใน 4 อำเภอ จ.สงขลา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 – นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอภิปรายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและได้มีการปรับปรุงแก้ไขในสาระสำคัญ จำนวน 10 มาตรา ทั้งนี้หลังจากที่ทำการศึกษาและติดตามความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และการแก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภาไปแล้ว แม้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่กระทบกับสาระสำคัญมากนัก เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ให้รับร่างพ.ร.บ.ฉบับที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมายประเทศไทย ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนที่มีกฎหมายและรูปแบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในการสืบสวนและสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และถือเป็นการถ่วงดุลของผู้ใช้อำนาจ

“ต้องยินดีกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพราะที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายที่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้ามาช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และกฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอขอบคุณพรรคประชาสังคมที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาฯ และรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้” นายอาดิลัน กล่าว

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลชุดที่แล้ว รวมถึงสภาผู้แทนราษฎร และคณะคสช. ซึ่งได้ตีตกไป แต่ก็ยังมีการยืนยันที่จะเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในรัฐบาลชุดนี้และก็ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยินดีที่จะผลักดันกฎหมายดีๆ ให้กับคนไทย โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ฉบับนี้ ในการประชุมร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ มีความเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะให้การสนับสนุนรับร่างกฎหมายฉบับนี้ แม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่คิดว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจ แต่ก็ไม่กระทบกับสาระสำคัญสำหรับการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.กทม. มอบสิ่งของให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง แบ่งเบาภาระ-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.กทม. มอบสิ่งของให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง แบ่งเบาภาระ-ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร.กทม.เขต 2” พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่เขตปทุมวัน บางรัก และสาทร เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกันนี้ได้นำถุงผ้าปันน้ำใจมามอบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ให้กับกลุ่มคนดังกล่าว

ทั้งนี้ ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและแก้ไขในเรื่องปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเยาวชนเล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพ-ความสัมพันธ์ 17 โรงเรียนพื้นที่ปากพนัง 2 เกมส์

, ,

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเยาวชนเล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพ-ความสัมพันธ์ 17 โรงเรียนพื้นที่ปากพนัง 2 เกมส์

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” มอบหมายให้ นายพัชรไชย พันธุ์ทอง ผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส.และคณะทำงาน เป็นตัวแทน “กลุ่มเพื่อนสัณหพจน์” ร่วมมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในงานกิจกรรม “การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 2” หรือ “ปากพนัง 2 เกมส์” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางเนียน

ทั้งนี้ กิจกรรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ ระหว่าง 17 โรงเรียน หรือกว่า 500 คน ในพื้นที่ปากพนัง 2

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.สิงห์บุรี หารือพร้อมผู้นำชุมชน ร่วมหารือกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำสอดรับความต้องการ ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.สิงห์บุรี หารือพร้อมผู้นำชุมชน ร่วมหารือกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำสอดรับความต้องการ ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พปชร. จ.สิงห์บุรี” ร่วมกับกรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลงิ้วราย จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน การบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน ในการระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางของนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

, ,

ส.ส.พปชร.จ.สระแก้ว มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต-อวัยวะ ส่งต่อรักษาผู้ป่วยวิกฤติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พปชร. จ.สระแก้ว” ร่วมกับอำเภออรัญประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยมอบหมายให้ อ.วิชัย คชาวงษ์ และพ.จ.อ.วินัย พิมพ์แพทย์ ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. ประสานห้างหุ้นส่วนจำกัดนวรรณ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน 350 ชุด เพื่อเป็นน้ำใจให้กับผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริจาคเลือดและอวัยวะต่างๆ ที่เสียสละและอุทิศตนทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตและอวัยวะต่างๆ ต่อไป

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. สระบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ลดภาระค่าใช้จ่าย ปชช.

ส.ส.พปชร. สระบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ลดภาระค่าใช้จ่าย ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พปชร. จ.สระบุรี” ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยอาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการลดค่าใช้จ่ายและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์จำนวนมากเข้ามารับบริการตั้งแต่เช้า ทั้งพัดลม ทีวี เครื่องซักผ้า วิทยุ ซ่อมมุ้งลวด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหัวเทียน นอกจากนี้ ยังมีบูธสาธิตและสอนทำแซนวิชเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านที่สนใจ โดย ส.ส.กัลยา ยังได้ร่วมทำแซนวิชและแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน ตามแนวทางและนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล สมทบทุนช่วยเหลืออาสาสมัคร

, ,

ส.ส.พปชร. ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล สมทบทุนช่วยเหลืออาสาสมัคร

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สมบัติ อำนาคะ พปชร. จ.สระบุรี” ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหาเงินสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวพี่น้องอาสาสมัคร คุณเพชร พยับเดช ที่กำลังรักษาตัวจากอาการป่วย ทั้งนี้ เงินบริจาคและรายได้จากการจัดการแข่งขันทั้งหมดในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนและมอบให้กับครอบครัวผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ สนามฟาร์มไก่ หมวกเหล็ก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565