โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 26 สิงหาคม 2022

“พลเอก ประวิตร” สั่งรับมือ 3 เดือน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคกลาง – อีสาน ปรับแผนขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าดึงปชช.กลไกร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วม

,

“พลเอก ประวิตร” สั่งรับมือ 3 เดือน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคกลาง – อีสาน
ปรับแผนขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าดึงปชช.กลไกร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วม

“พลเอก ประวิตร” ห่วงประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด รับมือฝน 3 เดือนที่เหลือ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคกลาง – อีสาน อย่างใกล้ชิด ไฟเขียวปรับโครงสร้างและรูปแบบของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าแก้วิกฤตน้ำท่วม เพิ่มกลไกภาคประชาชนร่วมจัดการน้ำหลาก เตือนภัย แก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

วันนี้ (26 ส.ค.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุม กอนช.ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนในปีนี้ ที่มีปริมาณฝนมากและมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ได้ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ดำเนินงานตามมาตรการที่วางแผนไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ที่ประชุม กอนช. เห็นชอบโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ส่วนอำนวยการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า กลุ่มที่ 2 ส่วนปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ เพื่อประสานงานและบูรณาการข้อมูลในการเตรียมความพร้อมทั้งสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และกลุ่มที่ 3 ส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนและระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาอุทกภัย

พลเอก ประวิตร ยังเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือตามกรอบโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินการตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเฉพาะในระยะนี้ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ได้กำชับให้มีแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งให้ปรับอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานและภาคเอกชน ที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ สามารถเข้ามาบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณาว่าจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากการคาดการณ์สภาพอากาศ การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน การคาดการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ และการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินล่วงหน้าว่ามวลน้ำที่เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 สิงหาคม 2565

“รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช.

“รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช.

,

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน “ครอบครัวรัตนเศรษฐ คัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ในการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 45 ทีม ในการจีดการแข่งขันนี้มีเงินรางวัล จำนวน 112,000 บาทและถ้วยรางวัลและเงินรางวัล สำหรับทีมที่แข่งขันชนะเลิศ ทั้ง 4 รุ่น โดยรางวัลชนะเลิศ – รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 -รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 – รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้เยาวชน มีการศึกษาที่ดี ห่างไกลยาเสพติด โดยเน้นการให้มีการสร้างสมรรถนะร่างกายที่ดี ควบคู่ไปกับการศึกษาที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

“รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช. “รมช.อธิรัฐ” กระตุ้นศักยภาพ พัฒนาด้านฟุตบอลของชาวโคราช เปิดการแข่งขัน ครอบครัวรัตนเศรษฐคัพ ครั้ง 1 ส่งเสริมกีฬาของปชช.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565