โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: กันยายน 2022

รมว.ชัยวุฒิ ขอเชื่อมั่น พล.อ. ประยุทธ์ นายกฯขับเคลื่อนรัฐบาล ดูแลประชาชนต่อเนื่อง พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลางจันทร์นี้

,

รมว.ชัยวุฒิ ขอเชื่อมั่น พล.อ. ประยุทธ์ นายกฯขับเคลื่อนรัฐบาล ดูแลประชาชนต่อเนื่อง พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลางจันทร์นี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลาง ที่ จ.สิงห์บุรี พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการ พื้นที่ภาคกลาง ในวันจันทร์นี้

โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า นำความห่วงใย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาให้กำลังใจ และติดตาม สถานการณ์ น้ำท่วมซึ่งพลเอกประวิตร จะลงพื้นที่ ภาคกลางในวันจันทร์นี้

โดย นายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมีผลกระทบในหลายพื้นที่ วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ ‘พายุโนรู’ รวมถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องเร่งจัดการ ตั้งแต่การให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รวมถึงชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง หน่วยแพทย์ พยาบาล เข้าถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผลกระทบจากพายุและน้ำท่วมขัง โดยหากที่พักอาศัยของครอบครัวใดประสบเหตุจากน้ำท่วมหนัก ก็จะมีหน่วยงานเข้าดูแลและเร่งพาไปศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ ได้กำชับให้เตรียมนำ้ อาหาร ยารักษาโรค ห้องนำ้เคลื่อนที่

ขณะเดียวกัน ก็เร่งให้ติดตั้งเครื่องสูบนำ้เพื่อระบายนำ้ออกจากพื้นที่ชุมชน หากพื้นที่ใดประสบเหตุน้ำท่วมหนัก ก็จะเร่งการเปิดทางระบายน้ำท่วมขังโดยทันที ส่วนภายหลังเหตุการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้หาก สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทางรัฐบาลได้มีก็เตรียม มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยพร้อมกับ ฝากประชาชนว่า รัฐบาลทำงานต่อขอให้มั่นใจใน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าท่านตั้งใจช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ และ ขอร้องกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ว่า ขอให้เห็นใจ ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ขอให้รัฐบาลได้ทำงานเต็มที่ ในการรับมือนำ้ท่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะดีกว่า การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ในขณะที่กฎหมายเลือกตั้งยังไม่เสร็จ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กันยายน 2565

พล.อ.ประวิตร’ กำชับหน่วยงานรัฐ เข้มมาตรการประมงผิดกฎหมาย ย้ำหยุดการกระทำทุจริตเรียกรับประโยชน์สร้างความเชื่อมั่นตามกฎ IUU

,

พล.อ.ประวิตร’ กำชับหน่วยงานรัฐ เข้มมาตรการประมงผิดกฎหมาย
ย้ำหยุดการกระทำทุจริตเรียกรับประโยชน์สร้างความเชื่อมั่นตามกฎ IUU

วันที่ 30 กันยายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/65 เพื่อติดตามเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายให้ดียิ่งขึ้น โดย พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมติดตามความคืบหน้า แนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU โดยมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับมากขึ้น การลดการใช้โฟมหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติก สืบเนื่องจากผลการประชุมระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ที่เน้นให้ไทยยังคงดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆของการประมงตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักสากล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการทำประมงต่อไป รวมทั้งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ที่มุ่งเพิ่มผลผลิต 80,000 ตัน ในปี 66 และ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี 66-70

ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเป้า ตรวจสอบและดำเนินคดีเรือที่ต้องสงสัย ซึ่งกำหนดหน่วยปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานและกรอบเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น และเห็นชอบการบังคับใช้กฎหมายกับการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศร.ชล.) กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการถอนรายชื่อเรือประมงทำประมงผิดกฎหมายออกจากบัญชี

พล.อ.ประวิตร’ ได้กำชับ ศร.ชล.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องทำงานหนักร่วมกัน ดำรงความเข้มงวดกวดขันมาตรการต่างๆในการป้องกันและแก้ไขการทำประมง IUU อย่างจริงจังต่อเนื่องกันไป รวมทั้งทำงานร่วมกับต่างประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำต้องไม่มีคอรัปชั่น เอื้อหรือเรียกรับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานอย่างเด็ดขาด โดยจะต้องมีการกำกับตรวจสอบและประเมินมากขึ้น เพื่อมิให้สถานะการทำประมงของประเทศ กลับไปสู่จุดต่ำสุด ที่ละเลยการปฏิบัติจากหน่วยที่มีอำนาจหน้าที่ดังเช่นที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ขอให้พัฒนาบุคลากรในแต่ละองค์กรให้มีความเข้าใจและมีความสามารถสูงขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำประมงให้ถูกต้องตามหลักสากล และเป็นการช่วยรักษาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนร่วมกันในทุกภาคส่วน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กันยายน 2565

พล.อ.ประวิตร ผลักดัน “กองทุนดีอี” ต่อยอด 5G เส่งเสริมเศรษฐกิจ-สังคม อนุมัติใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

,

พล.อ.ประวิตร ผลักดัน “กองทุนดีอี” ต่อยอด 5G เส่งเสริมเศรษฐกิจ-สังคม
อนุมัติใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน น.ส.สดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะ เข้าพบ นายคาโตะ คัทซึโนบุ (Mr.KATO Katsunobu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอบคุณที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยินดีจะสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ทำหน้าที่ขยายตลาดแรงงานและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น

“และในวันนี้เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงาน และขอบคุณที่ได้ดำเนินการตามความตกลงด้านแรงงาน ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในญี่ปุ่น และเอ็มโอยูด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ รวมทั้งขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะแรงงานไทย การขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น โดยกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นยินที่กระทรวงแรงงานของไทยจะสนับสนุนให้มีคนไทยเข้าไปฝึกงานและทำงานในสาขาทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีความพร้อมในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ญี่ปุ่นมีความต้องการ” นายสุชาติ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2564 มีแรงงานไทยแจ้งความประสงค์จะมาทำงานที่ญี่ปุ่น จำนวน 3,867 คน มากเป็นอันดับ 4 รองจากอิสราเอล เกาหลีใต้ และไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญที่แรงงานไทยต้องการจะมาทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีคุณสมบัติทั้งทักษะอาชีพและภาษาตามที่ญี่ปุ่นกำหนด

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานมาตรฐานแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น ที่ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานไทย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดทำความตกลงประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนต่อไปด้วย

ด้าน นายคาโตะ คัทซึโนบุ กล่าวว่า ในนามรัฐบาลญี่ปุ่นขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและคณะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้ แรงงานไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยมาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคและมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ส่วนประเด็นข้อหารือต่างๆ ในวันนี้จะได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 กันยายน 2565

“รมว.สุชาติ” สานความร่วมมือรัฐบาลญี่ปุ่นด้านแรงงาน เปิดเจรจาขยายตลาดแรงงาน-สวัสดิการความคุ้มครอง

,

“รมว.สุชาติ” สานความร่วมมือรัฐบาลญี่ปุ่นด้านแรงงาน
เปิดเจรจาขยายตลาดแรงงาน-สวัสดิการความคุ้มครอง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน น.ส.สดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะ เข้าพบ นายคาโตะ คัทซึโนบุ (Mr.KATO Katsunobu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอบคุณที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนกระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยินดีจะสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ทำหน้าที่ขยายตลาดแรงงานและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น

“และในวันนี้เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงาน และขอบคุณที่ได้ดำเนินการตามความตกลงด้านแรงงาน ได้แก่ บันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในญี่ปุ่น และเอ็มโอยูด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ รวมทั้งขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะแรงงานไทย การขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น โดยกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นยินที่กระทรวงแรงงานของไทยจะสนับสนุนให้มีคนไทยเข้าไปฝึกงานและทำงานในสาขาทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีความพร้อมในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาที่ญี่ปุ่นมีความต้องการ” นายสุชาติ กล่าว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2564 มีแรงงานไทยแจ้งความประสงค์จะมาทำงานที่ญี่ปุ่น จำนวน 3,867 คน มากเป็นอันดับ 4 รองจากอิสราเอล เกาหลีใต้ และไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญที่แรงงานไทยต้องการจะมาทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ทั้งการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีคุณสมบัติทั้งทักษะอาชีพและภาษาตามที่ญี่ปุ่นกำหนด

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานมาตรฐานแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ญี่ปุ่น ที่ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานไทย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดทำความตกลงประกันสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนต่อไปด้วย

ด้าน นายคาโตะ คัทซึโนบุ กล่าวว่า ในนามรัฐบาลญี่ปุ่นขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและคณะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้ แรงงานไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันมีคนไทยมาฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคและมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ส่วนประเด็นข้อหารือต่างๆ ในวันนี้จะได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 กันยายน 2565

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

,

เมื่อ 28 ก.ย.65 ,16.30 น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. รักษาราชการแทน นรม. ได้เปิดโอกาสให้ นายประพาส โง่กสูงเนิน ประธานสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (อสส.) และสภาประชาชน 4ภาค พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมรวม 15คน เข้าพบ ณ ห้องรับรอง 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ปักหลักชุมนุมอยู่ในขณะนี้ บริเวณพื้นที่ ถ.ราชดำเนิน และถ.พิษณุโลก จำนวน ประมาณ 20,000 คน โดยนายประพาสฯ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าพบ พล.อ.ประวิตรฯ และชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ชุมนุม ทุกกลุ่ม ทั้งเรื่องหนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และคนพิการ เป็นต้น เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความเห็นใจ และความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมได้ขอบคุณผู้ที่มาชุมนุมกัน ด้วยความสงบ ซึ่งตนเข้าใจดีถึงความรู้สึกของทุกคน นอกจากจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆแล้วยังต้องเดินทางจากบ้านมาไกล และต้องมาพักอาศัยในเขตเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตตนเอง เนื่องจากมีความจำเป็น เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ยินดีรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมข้อเสนอ/ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม โดยรับปากจะรีบนำไปหารือในรัฐบาลเพื่อ เร่งแก้ปัญหาขจัดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้ยุติ ที่เป็นธรรม โดยเร็วที่สุด ต่อไป

พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง พล.อ.ประวิตร เห็นใจผู้ชุมนุม ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง เปิดทำเนียบให้ตัวแทนเข้าพบหาทางออกร่วมกัน เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน ที่ทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอบคุณ ชุมนุมด้วยความสงบ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 กันยายน 2565

พปชร.ติวเข้ม ส.ส. ชี้แจงข้อปฏิบัติตามกฎ กกต. เตรียมพร้อมรักษากฎก่อนเลือกตั้ง 180 วัน

,

พปชร.ติวเข้ม ส.ส. ชี้แจงข้อปฏิบัติตามกฎ กกต. เตรียมพร้อมรักษากฎก่อนเลือกตั้ง 180 วัน

วันที่ 28 กันยายน 2565 – ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรคได้จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในประกาศกฎระเบียบของ กกต. ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมมีนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 ในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมให้ข้อมูลหลังจากที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมของพรรคในวันนี้ มี ส.ส. และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 กันยายน 2565

“พล.อ.ประวิตร”เคาะงบหนุนพัฒนาศักยภาพกีฬาทั้งประเทศ นำวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การเตรียมความพร้อมนักกีฬาสู่สนามแข่งขัน

,

“พล.อ.ประวิตร”เคาะงบหนุนพัฒนาศักยภาพกีฬาทั้งประเทศ

นำวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การเตรียมความพร้อมนักกีฬาสู่สนามแข่งขัน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม”กองทุนกีฬา” สนับสนุนงบให้ สมาคมและกีฬาจังหวัด ทั่วประเทศ มุ่งพัฒนานักกีฬา ต่อเนื่อง เน้นยกระดับมาตรฐานมวยไทย สู่สากล ควบคู่สวัสดิการ/ความปลอดภัย ย้ำ ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เต็ม โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ที่ได้รับความเห็นชอบ จาก คณะรัฐมนตรีให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่ออีก 1สมัย(วาระ 4ปี) และได้มอบนโยบายในขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬา ให้มีความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

ทั้งนี้จากในการประชุมได้รับทราบผลการให้การสนับสนุนของกองทุน ประจำปี2565 วงเงิน 4,204 ล้านบาท และรับทราบรายงานการสนับสนุนงบประมาณ โครงการอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด อาทิ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 50จังหวัด โครงการจัดกิจกรรมกีฬา จำนวน 31จังหวัด และโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 77จังหวัด เป็นต้น รวมถึงรับทราบรายงานโครงการพัฒนากีฬามวยไทยให้มีความนิยมและมีมาตรฐานเดียว โดยร่วมกับสหพันธ์กีฬามวยไทยที่ IOC รับรอง

นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการปรับกรอบวงเงินการสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ และปรับเพิ่มเติมการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยและเวทีมวยมาตรฐาน สำหรับการแข่งขันและการฝึกซ้อมเพิ่มเติม จากที่กกท.ได้ดำเนินการแล้วในปี64 เพื่อให้นักกีฬามวย มีความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต และเป็นการกำกับเวทีมวยให้ได้มาตรฐาน ทั่วประเทศ ตามที่สหพันธ์ (IFMA) กำหนด รวมทั้งได้เห็นชอบการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคม จำนวน 9รายการ จาก 8สมาคมกีฬา เป็นเงิน 10,038,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการสร้างผลงาน และชื่อเสียงประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำ ผู้จัดการกองทุนกีฬา ให้เร่งดำเนินการตามมติ ในวันนี้ โดยเคร่งครัด อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ภายในกรอบเวลาที่กำหนด พร้อมกำชับ กกท.ให้บริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพิ่มศักยภาพนักกีฬา อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาการกีฬาของไทยให้มีผลงานก้าวหน้า และสามารถสร้างความสุขให้คนไทย ได้ต่อเนื่อง ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร. ตรวจจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนปชช.

,

ส.ส.พปชร. ตรวจจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนปชช.

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณเชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) และแนวตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่และจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้ เนื่องจากป็นจุดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักผ่านแนวกั้นชั่วคราวของกทม.เข้าท่วมพื้นที่บริเวณนี้ในปี 2564 ซึ่งบางจุดมีความลึกของน้ำมากกว่า 1 เมตร

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่พักอาศัยติดกับแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่บางพลัด โดยได้ประสานสำนักการระบายน้ำกทม. เพื่อนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นกำแพงกั้น โดยอาศัยเทคนิคการวางกระสอบทรายครอบชั้นนอกของกระสอบไว้อีกชั้นหนึ่งและใช้ผ้าใบคลุมทับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแนวกระสอบ นอกจากนี้ ยังได้วางกระสอบทรายในจุดที่มีรอยรั่วริมเขื่อนบริเวณชุมชนวังเจ้าพร้อม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 และจุดอื่นๆ อีกด้วย

“ในช่วงสัปดาห์ก่อนได้ประสานสำนักงานเขตบางพลัด เข้าลอกท่อระบายน้ำในชุมชนวัดภคินีนาถ เชิงสะพานกรุงธน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนช่วงฝนตกหนักอีกด้วย”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #PPRP #จักรพันธ์ พรนิมิตร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 27 กันยายน 2565

พล.อ.ประวิตร รับช่วย"คุณยายสมบูรณ์" ชาวดำเนินสะดวก มอบ ผวจ.ราชบุรี เร่งดำเนินแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง

พล.อ.ประวิตร รับช่วย”คุณยายสมบูรณ์” ชาวดำเนินสะดวกมอบ ผวจ.ราชบุรี เร่งดำเนินแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง

,

เมื่อ 26 ก.ย.65 พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. รักษาราชการแทน นรม. ได้สั่งการแล้วไปยัง ผวจ. และนายก อบจ.ราชบุรี ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือคุณยาย สมบูรณ์ มีทะนาน อายุ 85 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าเวทนา ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยลำพัง ด้วยการนำกล้วยไปขายโดยการพายเรือไปตามลำคลองพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และเกือบประสบอุบัติเหตุจากน้ำรั่วซึมเข้าในเรือ อย่างรวดเร็ว โชคยังดีมีชาวบ้านได้มาพบเห็นเหตุการณ์ และเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทัน ตามที่เป็นข่าวไปแล้ว ในวันนี้

ภายหลังทราบว่า ปัจจุบัน คุณยายสมบูรณ์ ต้องใช้ชีวิตอย่างน่าลำเค็ญ เนื่องจากฐานะความยากจน และไม่มีใครดูแล โดยคุณยายอาศัยอยู่กับพี่สาว ซึ่งมีอายุมากถึง 99 ปี และมีสภาพนอนป่วยอยู่ที่บ้าน และยังต้องประสบกับปัญหาการถูกผู้มีอิทธิพลหลอกให้ขายที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินมรดก กว่า100ปี พร้อมให้โอนกรรมสิทธิ์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่างไม่ได้รับความเป็นธรรม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา คุณยาย สมบูรณ์ ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยจะขอความช่วยเหลือ จาก พล.อ.ประวิตร มาแล้วตั้งแต่ปี 2563 โดยตั้งใจเขียนจดหมายจะขอความช่วยเหลือ แต่ครั้งนั้นจดหมายของคุณยายไปไม่ถึง พล.อ.ประวิตร โดยไม่ทราบสาเหตุ

และในวันนี้ทันที ที่ พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบข่าวเรื่องความทุกข์ยากของคุณยายสมบูรณ์ จึงได้สั่งการในทันที ให้ ผวจ.ราชบุรีและนายก อบจ. พร้อมด้วยท้องถิ่น เร่งลงไปให้ความช่วยเหลือคุณยาย อย่างดีที่สุดในทุกเรื่อง และให้คุณยายผ่านพ้นวิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ ด้วยความเป็นธรรม และยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต ของคุณยาย กับพี่สาวที่กำลังล้มป่วยอยู่ในขณะนี้ ให้ดีที่สุด โดยเร็ว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 กันยายน 2565

“อธิรัฐ” สั่งการกรมเจ้าท่าเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู” เข้าไทย 28 ก.ย. – 1 ต.ค. นี้

, ,

“อธิรัฐ” สั่งการกรมเจ้าท่าเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู” เข้าไทย 28 ก.ย. – 1 ต.ค. นี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุ “โนรู” ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 26 ก.ย.65 พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 ก.ย.65 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น โดยจะส่งผลกระทบทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มี “ฝนตกหนัก” หลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วงวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค.65

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

นายอธิรัฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ตนจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 1-7 และ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา ทางน้ำ 1-8 ทั่วประเทศ เตรียมการรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรู ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมเจ้าท่า
2. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถ เรือ อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประภัย
3.จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจำศูนย์และให้กำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
4. ออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือ ช่วงวันที่ 27 ก.ย. – 1 ต.ค.65 โดย
– เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตร ไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือ
– เรือที่มีความยาวมากกว่า 12 เมตร ให้ใช้ความระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้
และให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ ตลอดจนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานและให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 26 กันยายน 2565

‘พล.อ.ประวิตร ’ เร่งช่วยคน”หล่มสัก” ติดตามแก้ปัญหาน้ำ ชาวบ้านต้อนรับคับคั่ง ขอบคุณรัฐบาล จริงใจ พร้อมร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น ต่อเนื่อง

, ,

‘พล.อ.ประวิตร ’ เร่งช่วยคน”หล่มสัก” ติดตามแก้ปัญหาน้ำ ชาวบ้านต้อนรับคับคั่ง ขอบคุณรัฐบาล จริงใจ พร้อมร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น ต่อเนื่อง

เมื่อ 25 ก.ย.65 พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่าเวลา 14.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผอ.กอนช. พร้อมคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ เทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาล ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำ และปัญหาอุทกภัยพร้อมแนวทางการแก้ไขจาก สทนช. ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก โดยสรุปภาพรวม พื้นที่อ.หล่มสัก มีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำป่าสัก มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3แห่ง ฝาย 2แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ จำนวน 61,320 ล้าน ลบ.ม.มีพื้นที่ชลประทาน ได้รับประโยชน์ 37,359 ไร่ สถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาตั้งแต่ ก.ค.65 ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ 3ครั้ง และส่งผลกระทบต่อการดำรงค์ชีวิตประชาชน ทั้งทางด้านการเกษตร พืชผล ด้านปศุสัตว์ และประมง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแล้ว สำหรับอุทกภัยและภัยแล้งที่ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอให้ สทนช.ศึกษาความเป็นไปได้ในภาพรวมของจังหวัด อย่างเป็นระบบ ให้กรมชลประทาน จัดทำโครงการระบบผันน้ำพื้นที่ต้นน้ำ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ และชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าชุมชน อย่างรวดเร็ว รวมถึงให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วิกฤติในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้พบปะกับพี่น้องประชาชน และข้าราชการในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับ จำนวนมากโดยแสดงความห่วงใยชาวบ้านและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ที่ยังประสบอยู่ทุกปีในบางพื้นที่ รวมทั้ง การเตรียมรับมือกับพายุ “โนรู” ที่กำลังจะเข้าประเทศไทย บริเวณภาคเหนือ เร็วๆนี้ด้วย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หล่มสัก และยังได้กล่าวชื่นชมวิถีชีวิตดังเดิมสู่ปัจจุบัน ที่น่าภาคภูมิใจ พร้อมขอบคุณ ชาวหล่มสัก และชาว จ.เพชรบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยดีในการพัฒนาพื้นที่ กล่าวยืนยัน ว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ทุกความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเต็มที่ ซึ่งตนจะนำข้อเสนอแนะจากพื้นที่ในวันนี้ ไปให้รัฐบาล เร่งหาวิธีแก้ไข เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 กันยายน 2565

 

 

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์ ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์ ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน

,

วันที่ 25 กันยายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ณ วัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการในจังหวัด อาทิ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส พปชร. เขต 3 นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส พปชร. เขต 2 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.สพปชร เขต 1 และนางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย สส เขต1 พปชร จ.สระบุรี นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ นายเพชรภูมิ อาภรรัตน์ ส.ส. กำแพงเพชร นายอนุชา น้อยวง ส.ส. พิษณุโลก ซึ่งการจัดงานในพิธีดังกล่าวเป็นเทศกาลและประเพณีประจำปีของจังหวัดที่สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่นกว่า 3,000 คน เพื่อร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธ์ที่เป็นมงคล ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย โดยเชื่อว่าการทำพิธีจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ผู้คนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคาม

นอกจากนี้ ได้ เดินทางไปศาลากลางจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของกระทรวงการคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนที่มีสิทธิ์ และช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชนเพชรบูรณ์ในภาพรวม ในส่วนสถานการณ์น้ำ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รอง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่เพชรบูรณ์ครั้งนี้ เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในภาคเหนือและอีสานของพล.อ.ประวิตร โดยเน้นการเตรียมรับมือพายุโนรูที่คาดการณ์พาดผ่านประเทศไทยในเร็วๆนี้ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวม และผลกระทบที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ผ่านมา รวมถึงแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

พล.อ.ประวิตร’ ยังได้สั่งการ สทนช.และฝ่ายปกครอง ติดตามสถานการณ์พายุโนรู และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ 25 ก.ย.65 เป็นต้นไป โดยให้ประสาน กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเร่งระบายน้ำรักษาสมดุลพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนรองรับมวลน้ำสะสม ที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและหนักมากต่อเนื่อง พร้อมทั้งสั่งการฝ่ายปกครอง แจ้งเตือนและดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนริมเจ้าพระยาและลำน้ำสายหลัก เช่น แม่น้ำยม แม่น้ำวังและแม่น้ำมูล ที่มีปริมาณน้ำเอ่อล้นสูงขึ้น สำหรับพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ขอให้ยังคงเฝ้าระวังและร่วมกันบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ริมตลิ่งให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ ได้เร่งเข้าไปช่วยดูปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจ.เพชรบูรณ์ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้น้ำหนาว เขาค้อและป่าภูทับเบิก ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ชุมชนเมือง ที่จะต้องเตรียมเขื่อนป้องกันตลิ่งและสร้างอ่างเก็บน้ำรองรับ

“สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ย้ำว่า เพื่อดูแลประชาชนเป็นหลัก เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ตนมาช่วยเหลือประชาชน ไม่ได้เล่นการเมือง ย้ำว่ามาช่วยเหลือประชาชน ส่วนข้าราชการทุกคนไม่ใช่เจ้านายประชาชน แต่เป็นลูกน้อง ฉะนั้นต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องดูแลให้ประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นความประสงค์ของรัฐบาล” พล.อ.ประวิตรกล่าว

“พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์ ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน “พล.อ.ประวิตร” เป็นประธานเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำจ.เพชรบูรณ์   ติดตามแผนปฏิบัติการรับมือน้ำหวั่นพายุโนรูซ้ำอุทกภัยเหนือ- อีสาน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 กันยายน 2565