โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 9 กันยายน 2022

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้เพิ่ม หนุนศก.ชุนชนเข้มแข็ง

, ,

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้เพิ่ม หนุนศก.ชุนชนเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ พปชร. จ.เพชรบุรี เขต 1” ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้กับพี่น้องประชน โดยมีสนใจผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นราธิวาส อำนวยความสะดวกปชช. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

, ,

ส.ส.พปชร.นราธิวาส อำนวยความสะดวกปชช. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พปรช. จ.นราธิวาส เขต 2” และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ (ว่าที่) ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ พร้อมด้วย นายสันติ บินยะโก๊ะ รองประธานสภา เทศบาลเมืองสุไหงโกลก คณะทีมงาน สท.ฯ และทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับพี่น้องประชนที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจุดลงทะเบียนต่างๆ ในพื่นที่ อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้อง ต.ชุมพวงรับผลกระทบจากพายุ

, ,

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้อง ต.ชุมพวงรับผลกระทบจากพายุ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร.จ.นครราชสีมา เขต7” พร้อมด้วย ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐ ลงพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกต่อเนื่อง กระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ จุดต่างๆ อาทิ วัดเก่าประสุข ศาลาวัดสำโรง วัดบ้านโชติการาม ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อมทะยูง วัดบ้านแท่น วัดบ้านละโว้ ตำบลประสุข จ.นครราชสีมา

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ตามนโยบาย พรรคที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี จัดสัมมนาแนะแนวทางปชช. ประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

,

ส.ส.พปชร. กาญจนบุรี จัดสัมมนาแนะแนวทางปชช. ประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พปชร. จ.กาญจนบุรี เขต 4” ในฐานะคณะกรรมมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ณ วัดวิเศษสุขาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและแนะนำอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

“พล.อ.ประวิตร” ประธาน กพช.เคาะต่อแผนชดเชยราคาน้ำมันชีวภาพ 2 ปี หนุนส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคาลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน

,

“พล.อ.ประวิตร” ประธาน กพช.เคาะต่อแผนชดเชยราคาน้ำมันชีวภาพ 2 ปี
หนุนส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคาลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน

“พล.อ.ประวิตร” ประธาน กพช.เคาะต่อแผนชดเชยราคาน้ำมันชีวภาพ 2 ปี
หนุนส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์บนหลังคาลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) โดยที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จากเดิมครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันพื้นฐานในอนาคต และส่งเสริมเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้จัดทำแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ พ.ศ. 2563 – 2565 อย่างไรก็ตาม สกนช. ไม่สามารถลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จนทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดสภาพคล่อง ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ติดลบ 112,935 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบ 74,162 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 38,773 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพไปอีก 2 ปี

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ตามที่ สกนช. ได้นำเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานในการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรา 55 ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สกนช. นำเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ประกอบด้วย 1) กลุ่มน้ำมันเบนซิน ให้ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 2 ปี และหากมีความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมันเบนซินพื้นฐานตามที่ภาครัฐกำหนด โดยกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมทำให้ราคาขายปลีกต่อค่าความร้อนจูงใจให้ใช้น้ำมันพื้นฐานแทนน้ำมันทางเลือก 2) ให้กลุ่มน้ำมันดีเซล ให้ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B10) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 2 ปี และหากมีความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานตามที่ภาครัฐกำหนด โดยกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ทำให้ราคาขายปลีกจูงใจให้ใช้น้ำมันพื้นฐานแทนน้ำมันทางเลือก

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ในส่วนของน้ำมันเบนซินจะเริ่มดำเนินการเมื่อทราบ น้ำมันพื้นฐานว่าเป็นชนิดใด ส่วนน้ำมันดีเซลจะเริ่มดำเนินการเมื่อมีการผสมสัดส่วน B100 ที่ต่างกันเพื่อให้ทราบน้ำมันพื้นฐานเป็นชนิดใดเช่นเดียวกัน

พลเอกประวิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน จึงขอให้กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการ การทำงาน ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้เร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมย้ำให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

, ,

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พปชร.จ.เพชรบูรณ์ เขต 1” มอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านโคก และตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ปลัดไพศาล โภคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ และนายประเมศ ตรีสุวรรณ เลขานุการสภาอบต. เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มดังกล่าว

การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ต้องการแบ่งเบาภาระและดูแลความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช. กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

, ,

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช.กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร.จ.ชัยภูมิ เขต 2” จัดอบรมวิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส ณ วัดบ้านโนนสง่า จ.จังหวัดชัยภูมิ

การจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพในครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565