โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 6 กันยายน 2022

“ส.ส.กรณิศ” จัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร สร้างความปลอดภัยชีวิต-ทรัพย์สินย่านทองหล่อ

,

“ส.ส.กรณิศ” จัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร
สร้างความปลอดภัยชีวิต-ทรัพย์สินย่านทองหล่อ

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. เขตวัฒนา-คลองเตย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญบริหารจัดการสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร-ไฟฟ้าส่องสว่าง เปิดเผยว่า เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบงานรื้อถอนและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณทองหล่อ (สุขุมวิท 55) กรุงเทพฯ หลังจากที่เรียกร้องให้มีการจัดระเบียบมาอย่างยาวนาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจร รวมถึงผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งจะทยอยจัดระเบียบให้ครบทุกพื้นที่กรุงเทพฯ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ อนุกรรมาธิการวิสามัญบริหารจัดการสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร-ไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านครหลวง โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร รวมระยะทาง 800 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2565 และปี 2566 คาดว่าในปีนี้จะจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารได้ระยะทางทั้งสิ้น 400 กิโลเมตร

“วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการระเบียบบริหารสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร ขอบคุณทุกคน ทุกองค์กร ทุกบริษัทที่มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรา ส่วนเรื่องการเอาลงดินนั้นทำไปบางพื้นที่แล้ว แต่ยังคงเน้นที่ถนนสายหลักก่อน ส่วนบริเวณต่างๆ จะเป็นขั้นตอนต่อไป”


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

“รมว.สุชาติ”เปิดตลาดแรงงานไทยในฟินแลนด์ ตั้งคณะทำงานทวิภาคีผลักดันมาตรการคุ้มครองคนงาน

, ,

“รมว.สุชาติ”เปิดตลาดแรงงานไทยในฟินแลนด์
ตั้งคณะทำงานทวิภาคีผลักดันมาตรการคุ้มครองคนงาน

วันนี้ (6 กันยายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านการผลักดันให้แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ได้มีสัญญาจ้างงานกับนายจ้าง และได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามกฎหมาย สนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และกระทรวงแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการผ่านกลไกคณะทำงาน (Working Group) ร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อให้การผลักดันให้แรงงานไทยที่ไปทำงานในฟินแลนด์ ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการตามกฎหมาย ทั้งแรงงานมีทักษะและแรงงานเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล และส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานในฟินแลนด์มากขึ้น ขยายตลาดแรงงานไทยในฟินแลนด์ และการมีคณะทำงานร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ กับกระทรวงแรงงานในการบริหารจัดการและประสานงานเรื่องแรงงานไทยในฟินแลนด์

นายสุชาติ กล่าวว่า การเดินทางมาดูงานในครั้งนี้ ยังได้พบปะภาคเอกชนทั้ง 3 ท่าน คือ คุณคาริเซ บาริกอร์ท ประธานกรรมการบริหาร คุณอิรมา อูริคังกาส ที่ปรึกษาอาวุโส การริเริ่มทางยุทธศาสตร์ และ คุณไอเซค กาฟุงเคล ผู้อำนวยการด้านการดึงดูดทรัพยากรมนุษย์ศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผู้บริหารของเฮลซิงกิ พาร์ทเนอร์ส โดยได้หารือการนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานในฟินแลนด์ในสาขาที่ขาดแคลน ที่สำคัญทางสถานทูตจะให้ความร่วมมือในการพาตัวแทนภาคเอกชนเหล่านี้ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยภายในเดือนตุลาคมนี้ด้วย เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะฝีมือเข้ามาทำงานในฟินแลนด์อยู่แล้ว ในปี 2564 และ ปี 2565 กระทรวงแรงงานได้มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในฟินแลนด์จำนวน รวมทั้งสิ้น 7,902 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร คนเก็บผลไม้ป่า คนงานในฟาร์ม คนทำสวน รองลงมาเป็นกุ๊ก พ่อครัวอาหารไทย ซึ่งในแต่ละปีแรงงานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฟินแลนด์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ประกอบกับเมืองเฮลชิงกิ ได้เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนเข้ามาลงทุนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ สายงานด้านไอที โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นต้น


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย

,

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย

“ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” พร้อมด้วย คุณสุชาตา นิลสุพรรณ (ภริยา) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ” เพื่อมอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยอุปกรณ์การกีฬาและทางการศึกษา รวมทั้งถุงยังชีพให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมี พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง ผกก.สภ. วัดโบสถ์ พร้อมด้วย นายสันติ เพชรเนียม รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นายพิษณุ อินทุภูติ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมยกระดัยทักษะอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ชุมชน

,

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมยกระดัยทักษะอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ชุมชน

“ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ ปั้นอาชีพ เสริมรายได้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในภายในชุมชน ทั้งยังเพิ่มองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดธุรกิจ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตำบลบ้านเนิน และตำบลบ้านกลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 200 คน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ ร่วมจัดอบรมวิชาชีพเสริม สร้างรายได้-อาชีพให้ปชช.

,

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ ร่วมจัดอบรมวิชาชีพเสริม สร้างรายได้-อาชีพให้ปชช.

“ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม พปชร.แบบบัญชีรายชื่อ” จัดโครงการและกิจกรรมอบรมวิชาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดไตรมิตร ตำบลแหลมฟ้าฝ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดกิจกรรมนี้ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชน ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ให้เกิดการพึ่งพาตนเองและสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพเสริมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565