โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 20 กันยายน 2022

พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่พบปะประชาชนจ.เพชรบูรณ์ 25 ก.ย.นี้ ติดตามผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ-ตรวจสถานการณ์น้ำในหล่มสัก

,

พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่พบปะประชาชนจ.เพชรบูรณ์ 25 ก.ย.นี้
ติดตามผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ-ตรวจสถานการณ์น้ำในหล่มสัก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมลงพื้นที่จ.เพรชบูรณ์ ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ เพื่อประธานเปิดงานอุ้มพระดำน้ำ ที่วัดโบสถ์ชนะมาร ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นงานประจำปี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 พร้อมกับมอบนโยบาย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อการดูแลให้ประชาชนและผู้ยากไร้สามารถเข้าสิทธิที่รัฐจัดหาให้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ทั้งนี้เตรียมลงพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสักและเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและรับฟังปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมรสุมและส่งผลให้มีปริมาณฝนในปริมาณมาก ซึ่งร่วมถึงแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และแนวทางการป้องการแก้ไขที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เสี่ยง โดยจะตรวจพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก พร้อมเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้นับผลกระทบ ที่หอประชุมอำเภอหล่มสัก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่:
20 กันยายน 2565

“พล.อ.ประวิตร”ร่วมเวทีUNชี้ไทยเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม ดึงเด็กกลับสู่ห้องเรียนพร้อมปรับหลักสูตรสอดรับกลไกตลาด

,

“พล.อ.ประวิตร”ร่วมเวทีUNชี้ไทยเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียม
ดึงเด็กกลับสู่ห้องเรียนพร้อมปรับหลักสูตรสอดรับกลไกตลาด

20 ก.ย 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit 2022: TES) ในช่วง Leaders’ Round Tables ซึ่งอยู่ระหว่างสัปดาห์ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่ละประเทศต่อประเด็นการศึกษาทั่วโลกที่อยู่ในสภาวะวิกฤตและการพัฒนาการศึกษาเพื่อบรรลุสันติภาพ ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีสาระสำคัญของถ้อยแถลง ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้จัดการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา เชื่อมั่นว่า จะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำของแต่ละประเทศให้ได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด พื้นฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนและประเทศ โดยได้บรรจุการพัฒนาการศึกษาไว้ในแผนมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้สอน และ ระบบการศึกษา ผ่านการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างหลักประกันการกลับเข้าสู่การเรียนอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคน ด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของระบบการศึกษา

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ความรู้ และทักษะที่มอบให้แก่ผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต รัฐบาลไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดรับกับความคาดหวังของนายจ้าง โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย รวมทั้งการลดภาระของผู้เรียนและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ สถาบันการศึกษา โดยการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อการส่งเสริม การลงทุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ เท่าเทียม ยุติธรรม โปร่งใส และการพัฒนาครูให้สามารถใช้ทักษะการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ครูสามารถดูแลห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้

“รัฐบาลไทย ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลใต้ความเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน รวมทั้งเน้นการศึกษาออนไลน์อย่างครอบคลุม เสมอภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้โดยทั่วไปถึง และความมุ่งมั่นของไทยในการทำงานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศสมาชิกเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพลิกโฉมการศึกษา
” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่:
20 กันยายน 2565