โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 สิงหาคม 2022

พปชร.นราธิวาส ร่วมจิบกาแฟหารือผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน

, ,

พปชร.นราธิวาส ร่วมจิบกาแฟหารือผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้าน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค และ พปชร. จ.นราธิวาส” มอบหมายให้ ว่าที่ ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง เลขานุการพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ และทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่หารือและจิบกาแฟยามบ่ายกับชาวบ้านและผู้นำชุมชน พร้อมชี้แจ้งการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสุไหงปาดี ที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขเรื่องสายไฟฟ้าล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ร้านน้ำชา บ้านบือราแง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ส.ส.สัมพันธ์ ยังได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ร้านน้ำชาแบโซ๊ะ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี เพื่อพบปะและจิบกาแฟยามบ่าย และร่วมพูดคุยฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป โดยมีสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

,

พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พปชร. จ.เพชรบูรณ์” ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ณ เขาภูจุก บ้านป่ายาง หมู่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ส.ส.สุรศักดิ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำลำธาร ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

, ,

พปชร. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดท่าม้า สู่การแก้ไขเพื่อยกระดับการกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียมพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดเย็นท่ามา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะพูดคุยสารทุกข์สุขดิบและภาวะค่าครองชีพ รวมถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นนโยบายและแนวทางการปรับปรุงในแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและแก้ปัญหาปาดท้องของประชาชนให้กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ของ ส.ส.รงค์ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงในระดับชาวบ้าน ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้ากันเปื้อนให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 สิงหาคม 2565