โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 20 สิงหาคม 2022

“พล.อ.ประวิตร”พอใจผลการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาที่ทำกิน กลุ่มเกษตรกรส่งคำขอบคุณช่วยพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้

, , ,

“พล.อ.ประวิตร” พอใจผลการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาที่ทำกิน
กลุ่มเกษตรกรส่งคำขอบคุณช่วยพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มอบหมาย ให้พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานบอร์ด บจธ. (ธนาคารที่ดิน)ในการติดตาม โครงการบริหารจัดการที่ดิน อย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ 8จังหวัด” เพื่อช่วยเหลือดูแล พี่น้องเกษตรกร ในการพัฒนาที่ดินทำกิน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศาสตร์พระราชาพร้อมมีการตรวจเยี่ยมเกษตรกร 8 จังหวัด 12 วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเกษตรกรให้การตอบรับและ กล่าวขอบคุณ พลเอกประวิตร และหน่วยงาน บจธ. ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เพราะโครงการนี้ จะส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรทุกครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมที่ผ่านมามีตัวแทนเกษตร พอใจกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่เน้นย้ำว่า โครงการต่างๆมีส่วนสำคัญ ต่อการสร้างความเป็นอยู่ทีดีขึ้น ในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างรายได้ที่มั่นคง สะท้อนความเห็นได้จาก นางสุมิตรา จันทราพูน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้กล่าวว่า นับเป็นความช่วยเหลือของพล.อ. ประวิตร ที่ได้เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ชุมชนของเรา อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล กำแพงเพชร การประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33

“โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสมชัย เจริญกิจรุ่งโรจน์ ผวจ.ตาก นัดประชุมทุกภาคส่วนงานที่รับผิดชอบร่วมหารือแนวทางการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่ พี่น้องเราต้องขอขอบคุณทาง บจธ. ที่ช่วยประสานงานในทุกๆเรื่องให้ จากเรื่องที่เราคิดว่ายากก็เป็นเรื่องง่าย ต่อไปเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนนดี มีน้ำบริโภค มีน้ำใช้ในการเกษตร มีไฟฟ้าส่องสว่าง แค่นี้พวกเราก็พอใจแล้ว ขอบคุณ บจธ. และทุกๆ หน่วยงาน”

นอกจากนี้ยังมี ผู้แทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ โดยนายศักยะ ตั้งอยู่ ยังออกมาขอบคุณนโยบายรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ บจธ. ช่วยเหลือให้พี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีที่ดินที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตั้งใจที่จะรักษาที่ดินสืบทอดไว้ให้กับลูกหลาน ตามนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน และลดปัญหาความยากจนของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ร่วมประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมบูรณาการสนับสนุน และพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเร่งสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ในอนาคต โดยผลจากการที่ บจธ. ได้จัดให้ผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ พลเอกประวิตร ได้สั่งการทันที ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565

“รมว.สุชาติ”ประกาศรับสมัครช่างฝีมือไทย ป้อนU.A.E 15 อัตรา เปิดรับ 22 ส.ค.-15 ก.ย.

,

“รมว.สุชาติ”ประกาศรับสมัครช่างฝีมือไทย
ป้อนU.A.E 15 อัตรา เปิดรับ 22 ส.ค.-15 ก.ย.

“รมว.สุชาติ ” เปิดรับสมัครช่างฝีมือ โดยกรมจัดหางาน เพื่อไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อาหาร 3 มื้อ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.-15 ก.ย. 65 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างกล พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง และพนักงานฝ่ายผลิต รวมจำนวน 15 อัตรา มีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปดูไบ และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

“ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากแรงงานไทยสามารถมีรายได้ดูแลครอบครัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้แล้ว ยังได้รับประสบการณ์นำกลับมาต่อยอดพัฒนาตนเองและประเทศด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

สำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งงาน ที่บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) แจ้งความต้องการเป็นเพศชาย อายุ 20-35 ปี จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 29,430 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์
2.ตำแหน่งช่างกล (Machine Technician) จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 24,525 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง
3.ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 24,525 บาท จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (ปวช.) ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง
4.ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,900 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 18,639 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.81 บาท) ทั้งนี้ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ การรับสมัครเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางคัดเลือกด้วยตัวเอง โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ขอให้ทราบว่ากรมการจัดหางานดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และนำส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ “กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2245-1034” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-1034 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565

“รมต.สมศักดิ์” เปิดงานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ครั้งที่ 77 จ.ชลบุรี

,

“รมต.สมศักดิ์” เปิดงานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ครั้งที่ 77 จ.ชลบุรี

เตรียมเปิดอิมแพ็คก.ย.นี้เปิดช่องปชช.แก้หนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิด“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 77 และยุติธรรมพบประชาชน” จ.ชลบุรี เป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ 4 ภาค

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ไกล่เกลี่ยหนี้ให้ประชาชน ครบทั้ง 77 จังหวัด โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการไกล่เกลี่ยหนี้สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการจัดงาน 77 ครั้ง สามารถช่วยเหลือประชาชนไกล่เกลี่ยหนี้สินสำเร็จ 61,195 ราย มูลค่าหนี้ 12,882 ล้านบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชน 5,592 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งที่ผ่านๆ มา ทางกระทรวงยุติธรรมจะจัดงานขึ้นอีกครั้งในวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจะมี 18 สถาบันการเงินต่างๆ เข้าร่วมงาน อาทิ กยศ. และธนาคารออมสิน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”สั่งด่วนศอ.บต.เยียวยาปชช.-ผู้ประกอบการ หลังรับผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

,

“พล.อ.ประวิตร”สั่งด่วนศอ.บต.เยียวยาปชช.-ผู้ประกอบการ
หลังรับผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)เปิดเผยว่า ได้มอบหมายเป็นการเร่งด่วนให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คนร้ายได้ลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการ(ปั๊ม)น้ำมันและร้านสะดวกซื้อรวมกว่า 17 จุดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่

“ ผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จะกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเศรษฐกิจในพื้นที่จึงได้มีข้อสั่งการด่วนให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และยังได้มอบให้ส.ส.พปชร.ในพื้นที่ช่วยดูแลและรับฟังปัญหาเพื่อที่จะนำมาสู่แนวทางการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ในการสร้างความกินดีอยู่ดี ให้กับประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ” พล.อ.ประวิตรกล่าว

โดยล่าสุดทางพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการที่เป็นสหวิชาชีพ “ทีมเยียวยา” ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ซึ่งอยู่บนถนนทางหลวง 43 ปัตตานี-หาดใหญ่ บ้านโคกกอดอนยาง หมู่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พบว่าคนร้ายลอบวางระเบิดจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทั้งในส่วนของอาคารปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟอินทนิล ร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี และอาคารส่วนอื่นๆ ภายในบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากจนทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมด

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศอ.บต.พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพด้านเยียวยา” และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูล ในการเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา ที่ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ซึ่งอยู่บนถนนหมายเลข 409 บ้านเนียง หมู่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง และร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ภายในปั๊ม ปตท. บ้านพงลูกา หมู่ 3 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งทั้ง 2 แรงระเบิดทำให้อาคาร และทรัพย์สินเสียหายค่อนข้างมาก แต่ทางร้านได้มีการทำประกันภัยตามโครงการค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่ขึ้น ศอ.บต. ได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม มติ ครม. และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินและตามหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะ เสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

,

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะ เสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พปชร. จ.สมุทรปราการ” และทีมงาน ร่วมกับ นายบารมี ฟักสวัสดิ์ ทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้า ทั้งท่าน สจ.เนาวรัตน์ อดีต สจ.สุชาติ สท.เขต 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านลัดหลวง เพื่อเก็บขยะภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่หมู่ 10, 11 และ 12 ตำบลบางครุ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างทัศนียภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

ทั้งนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่พักอาศัยภายในชุมชนและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลความเป็นอยู่และแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องให้คนไทยอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยื่น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565