โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 18 สิงหาคม 2022

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ร่วมหารืออุปทูตจีน สานสัมพันธ์ด้านการค้า การท่องเที่ยวไทย-จีน

,

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ร่วมหารืออุปทูตจีน สานสัมพันธ์ด้านการค้า การท่องเที่ยวไทย-จีน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม พปชร.บัญชีรายชื่อ” ในฐานะกรรมธิการการต่างประเทศ ประจำสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายหยาง ซิน อุปทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการค้าระหว่างสองประเทศ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ดีขึ้น

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความเชื่อมั่นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายหยาง ซิน และคณะ เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ให้กำลังใจนักแสดงพื้นบ้าน ลงแข่งขันเวทีนานาชาติ

,

ส.ส.พปชร.บัญชีรายชื่อ ให้กำลังใจนักแสดงพื้นบ้าน ลงแข่งขันเวทีนานาชาติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ชวน ชูจันทร์ พปชร.บัญชีรายชื่อ” ในฐานะคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เครือข่าย “รักษ์ไทย” นำตัวแทนคณะนักแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (Folk Performing Arts) เข้าพบ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติรอบสุดท้าย (Final Round World Championship 2022) ในนามตัวแทนประเทศไทย ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

การเข้าพบรัฐมนตรีในในครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะนักแสดงศิลปะพื้นบ้าน ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติรอบสุดท้าย ซึ่งถือเป็นการสืบสานและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”เดินเครื่องยกระดับผังเมืองใหม่ทั้ง6ภาค เน้นใช้พื้นที่รับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประโยชน์เพื่อ ปชช.

,

“พล.อ.ประวิตร”เดินเครื่องยกระดับผังเมืองใหม่ทั้ง6ภาค
เน้นใช้พื้นที่รับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประโยชน์เพื่อ ปชช.

“พล.อ.ประวิตร” ผลักดันการปรับผังเมืองประเทศสู่ระดับสากล รองรับการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อประโยชน์และการกินดีอยู่ดีของประชาชนสูงสุด !!! พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมได้ทราบถึงผลการรายงานผลการดำเนินการ วางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ระดับประเทศที่ผ่านการประชุม เชิงปฎิบัติการที่ว่าด้วย ร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการใช้พื้นที่ของประเทศ “เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6ภาค ได้แก่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,ภาคกลาง ,ภาคตะวันออก ,ภาคเหนือ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,540 คน รวมถึงการดำเนินการในระดับภาค ที่ได้ดำเนินการเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น”ปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาภาคี” และ “ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค”

ทั้งนี้การดำเนินการระดับจังหวัด ในได้จัดทำแล้วในพื้นที่ 4จังหวัดแล้วได้แก่ จ.นนทบุรี ,จ.ภูเก็ต ,จ.สมุทรปราการ และจ.สมุทรสงคราม โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบ ทั้งประเทศ ในปีพ.ศ.2567-2568

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง ในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง และจัดทำผังนโยบาย ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ… เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอความต้องการ อย่างเหมาะสมและเกิดความเข้าใจร่วมกันกับภาครัฐในการดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง ให้ทันตามกรอบเวลาของแผนงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ สำหรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งประเทศ ต่อไป พร้อมขอให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจร่วมกัน และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

,

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “สส.นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้อง อสม. ตำบลนาบินหลา, นาพละ นาตาล่วง, โคกหล่อ และบางรัก ในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ทั้งนี้ ส.ส.นิพันธ์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีกินดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565