โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 2 พฤศจิกายน 2021

“โฆษก พปชร.” เผย พปชร.ระดมทีม ส.ส. ร่วมประชุมสภาครั้งที่ 2

, ,

“โฆษก พปชร.” เผย พปชร.ระดมทีม ส.ส. ร่วมประชุมสภาครั้งที่ 2 หนุนร่างกฎหมายสำคัญของประเทศ เตรียมเปิดตัวคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนนโยบายพรรคและเน้นการสื่อสารที่ถูกต้อง

“ดร.พัชรินทร์” เผย พปชร.เตรียมจัดทัพประชุมสภาฯ 3-5 พ.ย. นี้ “พลเอกประวิตร” หัวหน้าพรรค กำชับสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ย้ำจุดยืนพรรคพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ไม่กระทบ
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เตรียมเปิดทัพคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนโยบายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส. กทม.เขต 2 ในฐานะ โฆษกพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นประธานในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ โดยมี 3 เรื่องสำคัญ คือ
1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2 /2564 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน นี้ หัวหน้าพรรคได้เน้นย้ำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงในสมัยประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน 2. การแสดงจุดยืนของพรรค ฯ ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการทำงานของพรรค เราพร้อมที่จะทำงาน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ ไม่กระทบต่อสถาบัน ความมั่นคง ชาติ ศาสนา และ เน้นให้ประชาชน อยู่ดีกินดี และ พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที 3. พรรค เตรียมเปิดตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของพรรคที่สำคัญ ในการเข้าร่วมผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเน้นการสื่อสาร ที่จะสร้างความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับกลุ่มเยาวชน และ
คนรุ่นใหม่

”พรรคพลังประชารัฐ เรามีกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนั้น ในแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ของพรรค เราก็จะรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. อดีตผู้สมัคร หรือคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางเดียวกัน
ความคิดเห็นตรงกัน เข้ามาร่วมกันทำงานให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากที่สุด เพื่อการเดินหน้า และ
ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นมิติใหม่ ๆ ซึ่งในวันนี้ท่านหัวหน้าพรรค ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม ของส.ส.ที่มีประสบการณ์ และ ส.ส. รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ยุทธศาสตร์กาทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” ดร.พัชรินทร์ กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564

“ส.ส.สุรศักดิ์” นำทีมพี่น้องชาวทัพราช จ.สระแก้ว ปลูกหญ้าแฝกฝายห้วยสะโตน

, ,

“ส.ส.สุรศักดิ์” นำทีมพี่น้องชาวทัพราช จ.สระแก้ว ปลูกหญ้าแฝกฝายห้วยสะโตน อนุรักษ์ดิน-น้ำ

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ร่วมปลูกหญ้าแฝกกับพี่น้องประชาชน บริเวณฝายห้วยสะโตน บ้านตะลุมพุก ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โดยมี นายโกเมศ เพ็ชร โกมล กำนันตำบลทัพราช และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้ง 5 หมู่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พร้อมหารือถึงแนวทางการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณรอบฝายให้สวยงามอีกด้วย ร่วมทั้งเสนอแนะเรื่องการแก้ไขปรุงระบบการกักเก็บน้ำบริเวณฝายดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี“

ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจสนองแนวทางพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะการหญ้าแฝกซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของฝายให้คงสภาพดี ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน อีกทั้งยังช่วยกักเก็บตะกอนดินช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารสามารถปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้ ซึ่งสามารถกกับเก็บน้ำ ให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้”
นายสุรศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณ พ.ต.ท.พร จุลนิพัฒน์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ตาพระยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวย
ความปลอดภัยและความสะดวกการจราจร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564

“รมว.ศึกษา” เร่งหากลไกลดภาระหนี้ครู เล็งปรับ เกณฑ์ดบ.-ดึงเงินอนาคตช่วย

, ,

“รมว.ศึกษา” เร่งหากลไกลดภาระหนี้ครู เล็งปรับเกณฑ์ดบ.-ดึงเงินอนาคตช่วย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยต้องดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้ามาช่วยเหลือ เพราะครูกว่า 60% เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถือเป็นเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุด ที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รับหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือหนี้สินข้าราชการทั้งระบบ ซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ จะเป็นตัวกลางที่เข้าไปพูดคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครู ขณะเดียวกัน ศธ.จะกลับมาดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อปรับหลักเกณฑ์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ศธ.จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด เพื่อให้ครูมีเงินเดือนเหลือเงินใช้ และสามารถอยู่ได้

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู พร้อมกับวิเคราะห์ว่าจะสามารถใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหน เช่น การลดดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ หากทำการลดดอกเบี้ยแล้วจะช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้อย่างไรบ้าง หรือนำเงินในอนาคตของครู เช่น เงินค่าหุ้นที่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เงินบำเหน็จตกทอด และเงินสะสมกองทุนบำเหน็จข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น มานำเงินส่วนนี้มาลดยอดหนี้ได้หรือไม่ เพื่อทำให้ครูผ่อนชำระได้คล่องตัวมากขึ้นแทนที่จะมานั่งจ่ายเงินกู้จำนวนมาก และการตัดเงินเดือน จะต้องปรับเกณฑ์อย่างไรเพื่อไม่ให้ครูได้รับความเดือดร้อน เช่น อาจจะตัดเฉพาะยอดหนี้ของครู แต่ไม่ตัดยอดในส่วนอื่นๆ เป็นต้น

“รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ต้องการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูให้เร็วที่สุด พร้อมกับเน้นย้ำว่าต้องรีบจัดทำมาตรการลดหนี้สิ้นครูให้มีความชัดเจน และนำเครื่องมือที่หารือกันวันนี้ หากเห็นว่าเครื่องมือไหนที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ ให้รีบนำไปปฏิบัติใช้ทันที นอกจากนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ได้รายงานแนวทางแก้หนี้สินให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบเป็นระยะ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและเห็นว่า ขอให้ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร็ว” นายสิทธิชัย กล่าว

นายสิทธิชัย กล่าวต่อว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารออมสิน เรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ซึ่งธนาคารออมสินยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้คณะทำงานแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูฯ จะเร่งเข้าไปเจรจาหน่วยงานที่ปล่อยเงินกู้ให้ครู เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่าจะไปลดค่าใช้จ่ายให้อย่างไร และทางธนาคารออมสินจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้สหกรณ์ลดดอกเบี้ยให้ครูต่อไป ส่วนความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ในระยะที่ 1 มานำร่งแก้ไขปัญหาครู ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เข้ารวมโครงการ 20 แห่ง มีสมาชิกทั้งหมดเกือบ 200,000 คน และขนาดนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระยะ 2 คาดว่าจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ สนใจเข้าร่วมประมาณ 30-40 แห่ง คาดว่าหากมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ภายใน 2 เดือนนี้ จะเห็นผลการแก้ไขปัญหา เช่น ครูมีสภาพคล่องในการชำระหนี้อย่างไร ครูมียอดหนี้ลดลงมาอย่างไร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต่อไปคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ จะเร่งทงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อไป คาดว่าจะสามารถ MOU กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในเร็วๆนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564