โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 17 พฤศจิกายน 2021

‘บิ๊กป้อม’ ห่วงประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ นำ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ ลงพื้นที่

,

‘บิ๊กป้อม’ ห่วงประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ นำ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ ลงพื้นที่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย พร้อมเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ประชาชนรับมือได้ทันท่วงที

‘บิ๊กป้อม’ กระชับแผนป้องกันอุทุกภัยภาคใต้ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับ เลขาฯ ธรรมนัส – ดร.นฤมลฯ บูรณาการหน่วยงานวางแผนป้องกัน ผลกระทบระยะยาว พร้อมเปิด ‘ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าภาคใต้’ เชื่อมโยงข้อมูล ประเมินสถานการณ์ลดความเสี่ยง ภัยพิบัติ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับมือได้ทันท่วงที พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดชุมพร พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ พปชร. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และคณะส.ส.พปชร. ลงพื้นที่ตรวจราชการและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วม พร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด คอยให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง และ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวรายงานโครงสร้างอำนาจหน้าที่คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และเลขาธิการกรมป้องกันและกรมบรรเทาสาธารณภัย บรรยายสรุปสถานการณ์อุทุกภัย และแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา โดยขณะนี้ ชุมพร มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี และอำเภอท่าแซะ รวม 15 ตำบล 66 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,876 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ระดับน้ำลดลง

พลเอก ประวิตรฯ มอบนโยบายว่า ขณะนี้ภาคใต้ของประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว โดยในช่วงที่ผ่านมา อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีสถานการณ์ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่ง จ.ชุมพร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณ อ.หลังสวน อ.สวี อ.ท่าแซะ อ.ทุ่งตะโก และ อ.เมือง โดยรัฐบาลมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย ในวันนี้จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจาก กอนช. ได้คาดการณ์ว่า ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงในบริเวณภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลายแห่ง เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์น้ำ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ และจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตาม ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและอำนวยการหน่วยงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการมวลน้ำช่วงฤดูฝนภาคใต้ปี 2564 ให้เกิดความเป็นเอกภาพและสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว พร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำหลาก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เวลา 15.30 น. พลเอก ประวิตรฯ พร้อมคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย ที่โรงเรียนอนุบาลสวี จ.ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วม ทั้งนี้ พลเอก ประวิตรฯ ยังได้พบประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปพิจารณาประสานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

เวลาประมาณ 16.30 น. พลเอก ประวิตรฯ พร้อมคณะได้เดินต่อไปยังห้องประชุมตาปี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 ตำบลหนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี โดยมีนาย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและแผนเผชิญเหตุให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด 24 โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่ ปภ.รายงานว่า สุราษฎร์ธานี มีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 7 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 373 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

จากนั้น พลเอกประวิตรฯ ได้เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานใช้คาดการณ์และวิเคราะห์สภาพอากาศปริมาณลำน้ำ แหล่งเก็บกักน้ำ พื้นที่น้ำหลาก และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในภาคใต้ รวมทั้งอำนวยการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (บกปก.ก.) เพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับมือได้ทันท่วงที

สำหรับศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ดังกล่าว มีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564

ส.ส.อาญาสิทธิ์ มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ-มอบหน้ากากอนามัย N95

,

ส.ส.อาญาสิทธิ์ เขต 3 พปชร. ลงพื้นที่ 5 อำเภอ มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ-มอบหน้ากากอนามัยN 95 ส่งต่อกำลังใจให้ รพ.สต.

ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ในเขต อำเภอพระพรหม เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งพบปะพ่อแม่พี่น้อง รับฟังปัญหาต่างๆ เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องและต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายองค์กรและจิตอาสาที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งของมาในครั้งนี้

ทั้งนี้ตนและทีมงาน ได้มีการลงพื้นที่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพรหม เพื่อมอบแมส N 95 ให้ กับ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลรวมไปถึง รพ.สต.ของทุกตำบล ด้วยความห่วงใย และต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหลายองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้

ด้วยความห่วงใยจาก
ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พรรคพลังประชารัฐ

#มุ่งมั่น
#ตั้งใจ
#แก้ไขทุกปัญหาประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564