โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 18 พฤศจิกายน 2021

“ส.ส.ไพลิน” เสนอสภาฯ แก้ปัญหาประมงชายฝั่ง อ.พระสมุทรเจดีย์

, ,

“ส.ส.ไพลิน” เสนอสภาฯแก้ปัญหาประมงชายฝั่งอ.พระสมุทรเจดีย์ รับผลกระทบจากมวลน้ำเหนือ หนุนเป็นเขตภัยพิบัติขอรัฐเยียวยา

“ส.ส.ไพลิน” หารือ สภาฯ ช่วยเหลือเกษตรกรประมงชายฝั่ง อ.พระสมุทรเจดีย์ รับผลกระทบมวลน้ำเหนือ ปริมาณฝนเพิ่ม ส่งผลน้ำทะเลจืด กระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำ สูญเสียรายได้ เตรียมส่งเรื่องพิจารณา เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เฉพาะเขต เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ และเยียวยา ผ่านกลไกช่วยเหลือของภาครัฐ

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต7 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวประมงชายฝั่ง และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่อ.พระสมุทรเจดีย์ กำลังเผชิญปัญหาความเสียหายจากภัยพิบัติ ส่งผลสัตว์ที่เลี้ยงและเพาะพันธ์เสียหายเป็นจำนวนมาก กระทบต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งตนในฐานะที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว ได้นำเรื่องเสนอเพื่อหารือกับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเรื่องไปยังรัฐบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือ และเยียวยาชดเชยความเสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการประกาศในการเป็นพื้นที่ ภัยพิบัติเฉพาะ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เนื่องจาก เป็นพื้นที่รับน้ำจากภาคเหนือไหลผ่านกรุงเทพฯ และไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณ จ.สมุทรปราการ ประกอบกับมีปริมาณฝนจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณความเค็มของน้ำทะเลลดลง “ที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ ไม่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ จึงไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาจากภาครัฐได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการนำหัวแร่ธาตุทดแทนน้ำทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณความเค็มในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น”

จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาน้ำทะเลเจือจาง (น้ำทะเลจืด) ทำให้เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ กุ้ง และหอย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 14,680,000 บาท ปัจุบันที่มีผู้เพาะเลี้ยงทั้งสิ้น 1,754 ราย หรือกว่า 38,926 ไร่ แบ่งเป็นประมงชายฝั่ง 1,086 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง 22,495 ไร่ และประมงน้ำจืด 668 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยง 16,431 ไร่

นอกจากนี้ยังได้เตรียมนำปัญหาดังกล่าวยื่นเสนอต่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณามาตรการการเยียวยาชดเชยความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564