โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 พฤศจิกายน 2021

“สุริยะ” หนุนไทยก้าวสู่ฮับอุตฯการแพทย์ปี’70 เตรียมชง ครม.เร็วๆนี้

,

“สุริยะ” หนุนไทยก้าวสู่ฮับอุตฯการแพทย์ปี’70
เตรียมชงครม.เร็วๆนี้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ

“สุริยะ” หนุนขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ Medical Hub ในปี 2570 มอบ”สศอ.”เร่งจัดทำแผนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เสนอ”ครม.”เห็นชอบเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมายเร็วๆ นี้ หวังฟื้นเศรษฐกิจไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (S-Curve) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth )และรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะผลักดันไทยไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub)ในปี 2570 ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็ว ๆ นี้

“9 เดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีอัตราการส่งออกเติบโต 22.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการแพทย์ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และการที่สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หรือ Complete-Aged-Society ในปี 2564 จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความต้องการสินค้าและเครื่องมือแพทย์เพิ่มสูงขึ้นและอนาคตก็จะมีขึ้นต่อเนื่องและไทยต้องเตรียมศักยภาพไว้รองรับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”นายสุริยะกล่าว

ทั้งนี้ประเทศไทยปัจจุบันมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ที่เริ่มมีการลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาเพื่อให้เป็น Smart Hospital ของประเทศไทยโดยสศอ. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการที่จะมาช่วยสนับสนุน การดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่
1. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ที่มุ่งเน้น ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน ภายในปี 2570 โดยจะพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล
2. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มุ่งส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2570 โดยจะยกระดับ Supply-Chain-ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งระบบ โดยในระยะแรกจะเน้นพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ Smart Home, Smart Factory, Smart Hospital & Health และ Smart Farm

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand
เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564