โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: มกราคม 2022

“ส.ส. วันชัย” ระดมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงาน

,

“ส.ส. วันชัย” ระดมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทีมงาน ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (HOCI) ให้กับสำนักงานศุลกากร ภาคที 4 และพื้นที่ชุมชนศาลาเหลือง สำนักงานประปาเขตสงขลา โรงพยาบาลสงขลา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทุ่งหวัง รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ อนุบาลกลับเพ็ชร โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ โรงเรียนวิเชียรชม และร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นเกาะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของจ.สงขลา ทั้งสำนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนต่าง”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2565

“ส.ส. ปริญญา” ประสานงบขุดลอกสระน้ำ บ้านดอนงา กำแพงเพชร แก้ปัญหาน้ำท่วม

,

“ส.ส. ปริญญา” ประสานงบขุดลอกสระน้ำ บ้านดอนงา จ.กำแพงเพชร แก้ปัญหาน้ำท่วม-สำรองน้ำใช้หน้าแล้งเพื่ออุปโภค-บริโภคของปชช.

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้ประสานงานพร้อมจัดสรรงบประมาณโครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ หมูที่ 5 บ้านดอนงา ต.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร โดยมีปริมาณงานขุด ขนาดกว้างเดิม 84.00 ม. ลึก 4.50 ม. ยาว 210 ม. ขุดใหม่ขนาดกว้าง 84.00 ม. ลึก 7.00 ม. ยาว 210 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28,203 ลบ.โดยมี นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของงานโครงการดังกล่าว

“หากโครงการขุดลอกสระน้ำแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันน้ำท่วม และใช้กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค”

#ปริญญาฤกษ์หร่าย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

,

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนพาณิชย์จันทบุรีจัดสรรโควต้าหมูให้ผู้ค้าอย่างเป็นธรรม

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีขอปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นอัตราใหม่ ดังนี้ กำนัน เป็น 10,000 บาท และผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท แพทย์ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย รายละ 5,000 บาท เนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังขอให้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จึงอยากฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้กับบุคคลเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้

ทั้งนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าหมูในตลาดพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพาณิชย์จังหวัด และกระทรวงพาณิชย์ กรณีให้โควต้ากับผู้ค้าหมูบางราย ซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าหมูที่ไม่รับโควต้า เนื่องจากลูกค้าไปซื้อหมูจากกลุ่มผู้ที่ได้โควต้า จึงฝากท่านประธานไปยังพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งวด่วน

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย รวมถึงผ้ากันเปื้อน ให้กับพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และใช้ป้องกันการและลดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกๆ คน และคนในครอบครัว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้มองเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัว ให้เกียรติถึงคุณค่า และให้ความสำคัญต่อกันในทุกๆ บทบาทหน้าที่ ที่ทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

,

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแก่งกระจานรองรับนักท่องเที่ยว

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าป้อง จ.เพชรบุรี สืบเนื่องจากการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำฯ เป็น 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องของแบบเสร็จสิ้นหมดแล้ว รอเพียงแต่ความคืบหน้าและความชัดเจน ว่างบประมาณ 200 บาท จะใช้งบกลางที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะใช้งบประมาณปี 2566 จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ ยังฝากเรื่องไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่รับการปรับปรุง ทั้งเรื่องของที่พัก ห้องน้ำ และถนนหนทางที่เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่กระดังลา ดังนั้น จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความาะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

#นายสุชาติอุสาหะ
#สสเพชรบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสาน รพ.สต.บริการ ดึงปชช.ตรวจสุขภาพประจำปี

,

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสานรพ.สต.บริการ ดึงปชช.ชุมชนเทศบาลตรวจสุขภาพประจำปี-ลดเสี่ยงเกิดโรค

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง โดยนายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำ NPCU วังยาง และนายนิรันทร์ อุบลอ่อน ผอ.รพ.สต.วังยาง จัดกิจกรรมตรวจเจาะเลือดประจำปีในกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ รพ.สต.วังยาง เพื่อตรวจโรคต่างๆ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองขลุงห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่.NPCU วังยาง อสม.ตำบลวังยางทุกท่าน และ ชุด จราจร อีกหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการไปด้วยดี”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“ส.ส.รณเทพ” มอบแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย สกัดการแพร่ระบาดในโรงเรียน

,

“ส.ส.รณเทพ” มอบแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในรั้วโรงเรียน

นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และโรงเรียนบ้านสระตา ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในรั้วโรงเรียน

“การมอบสิ่งของในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็ง เพราะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

#รณเทพอนุวัฒน์
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

‘รมว.ตรีนุช’ เปิดโครงการ ‘อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ’ ตั้งเป้าดึงเด็ก 5.2 พัน

,

‘รมว.ตรีนุช’ เปิดโครงการ ‘อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ’ ตั้งเป้าดึงเด็ก 5.2 พัน เข้าระบบ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” และร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดึงเด็กยากจนเข้าสู่ระบบการศึกษา

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องกับโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ตามนโยบาย ศธ. ที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตกหล่น จากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ ได้เรียนต่อ 100% ซึ่งเป็นการผนึกกำลัง บูรณาการการทำงานภายในร่วมกันของ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สอศ. สพฐ. สช. และ กศน. ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนโดยตรง

“โครงการนี้ ทาง สอศ.ได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับปีการศึกษา 2565 ไว้แล้ว โดยสามารถให้การสนับสนุนน้องๆที่สนใจเข้าเรียนทางสายอาชีพในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5,200 คน ในวิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตร จำนวน 87 แห่ง โดยเป็นการเรียนฟรี และมีที่พักมาตรฐานให้พักฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา3 ปีของการเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนให้น้องๆ มีรายได้ผ่านการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน รวมถึงการหาแหล่งงานให้ทำภายหลังจบการศึกษาอีกด้วย คาดหมายว่าตลอด 10 ปีของโครงการ จะรับได้จำนวน 8 รุ่น จะมีน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 110,000 คน และภายใต้การดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศใน 77 จังหวัด รวม169 แห่ง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2565 เราจะเปิดทุกสาขาวิชาของระดับ ปวช. ที่สถานศึกษานั้นเปิดทำการสอนโดยจะเน้นให้ความสำคัญในภาคปฏิบัติ ส่วนวิชาสามัญที่เป็นพื้นฐานในการเรียนยังคงมีอยู่ แต่จะบูรณาการเข้ากับการเรียนเนื้อหาทางวิชาชีพ ในทางปฏิบัติ ทาง สอศ.จะประสานกับ สพฐ.เพื่อสำรวจนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาม.3 ที่มีความประสงค์ในการเรียนต่อทางด้านสายอาชีพ แต่ครอบครัวขาดทรัพย์ที่จะให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ และป้องกันเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา ให้เข้ารับการศึกษาสายอาชีพแทน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายศธ. ภายใต้โครงการ “อาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” หรือ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการรับผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสามารถรับปริมาณนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 5,200 คน ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เพิ่มสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการรับผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 169 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน จำนวนรวมทั้งสิ้น 116,000 คน

“เด็กกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาไปแล้ว คือ จบม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งตกค้างมาหลายปี จะสามารถเข้ามาเรียนในโครงการนี้ได้ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาปกติ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่กำลังจะจบ ม.3 ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ตกหล่นจากระบบการศึกษาเนื่องจากวิเคราะห์แล้วพบว่ามีเด็กที่คาดว่าจะตกหล่นจากระบบการศึกษาด้วยสาเหตุหลักคือเรื่องของฐานะทางครอบครัวที่ยากจน และความไม่พร้อมในการศึกษา ถึงแม้จะมีโครงการเรียนฟรี15 ปี แต่ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียน ทั้งค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นอีก แต่โครงการนี้จะมีทั้งหอพักให้อยู่ฟรี มีอาหารเลี้ยง 3 มื้อ และยังให้เด็กทำงานหารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย “นายสุเทพ กล่าว

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน กล่าวว่า ทางวิทยาลัยการอาชีพป่าซางเน้นบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิด “การอาชีพ…เพื่อชุมชน” ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กที่มีต้นทุนชีวิตไม่มาก ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ม้ง อาข่า กะเหรี่ยง จากดอยสูงสู่การเรียนรู้ 7 สาขาวิชาอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในศาสตร์ที่ผู้เรียนมีความสนใจ

สำหรับจำนวน 87 สถานศึกษาที่จะเปิดรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะแรก ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค 1 แห่งวิทยาลัยการอาชีพ 39 แห่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง แยกเป็นภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 26 แห่ง ภาคกลาง 19 แห่ง ภาคใต้ 19 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 แห่งภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรค

,

“ส.ส.กษิดิ์เดช” ส่งทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโรคลาดพร้าว-วังทองหลาง

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม. เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ ส่งทีมงาน “เราแกร่ง” ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และวังทองหลาง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ให้บริการในวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน และจะทยอยพ่นฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโคววิด-19 ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและวังทองหลาง”

#กษิดิ์เดชชุติมันต์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“รมช.อธิรัฐ -ส.ส.ทัศนียา “มอบผ้าห่มกันหนาวของให้ ปชช. 1,900 ชุด

,

“รมช.อธิรัฐ -ส.ส.ทัศนียา “มอบผ้าห่มกันหนาวของให้ปชช. 1,900 ชุดบรรเทาผลกระทบภัยหนาว 6 หมู่บ้าน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนียา​ รัตนเศรษฐ (เขต7​ จังหวัดนครราชสีมา) ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 1,900 ชุด ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนชรา โดยมอบตามจุดต่างๆ ดังนี้

• อบต.หันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย จำนวน 280 ชุด
• ศาลาบ้านเพ็ดน้อย ต.หันห้วยทราย จำนวน 280 ชุด
• ศาลาบ้านหนองช่องแมว ต.หันห้วยทราย จำนวน 280 ชุด
• วัดบ้านโคกสี ต.วังไม้แดง จำนวน 230 ชุด
• วัดบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง จำนวน 280 ชุด
• วัดบ้านโนนภิบาล ต.วังไม้แดง จำนวน 355 ชุด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำจ.เชียงราย แก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน

,

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำจ.เชียงราย แก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับและสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขา สทนช. สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ และ จ.เชียงราย และหน่วยงานเกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาเวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบจากนั้นคณะรองนายกฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์ และส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่

พลเอกประวิตร กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ จ.เชียงราย มีความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการพัฒนาเวียงหนองหล่ม ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ โดยมอบหมายให้ สทนช. พิจารณาเร่งจัดทำและดำเนินการศึกษาแผนหลักพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี โดยเฉพาะในมิติด้านทรัพยากรน้ำ ให้ สทนช.ติดตามกำกับ และประสานงานหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินงานตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ส่วนของการพัฒนาในมิติด้านอื่นๆให้สำนักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่ จ.เชียงรายเสนอ

โดยหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมของโครงการในทุกมิติเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วให้หน่วยงานเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การสำรวจและกันแนวเขตโบราณสถาน การรังวัด ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขุดลอกน้ำกกสายเก่า เป็นต้น รวมถึงสั่งการให้กรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งประสานขออนุญาตการใช้พื้นที่ของโครงการอ่างฯแม่ตาช้าง อ่างฯแม่คำ และอ่างฯแม่แสลบ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน จ.เชียงราย นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดเขียงราย และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ อีกด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2565

“ส.ส. ฐนภัทร” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.ประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

,

“ส.ส. ฐนภัทร” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.ประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 และทีมงาน ลงพื้นเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน หลังจากได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ ว่ามีครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม ซึ่งจาการลงพื้นที่พบว่า สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิง ไม่มีแม้แต่ฝาบ้าน ฐานะความเป็นอยู่ยากจน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดูแลและดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวดังกล่าว ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ในเรื่องของที่พักอาศัยที่ทรุดโทรม เพราะที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัย 4 เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565