โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 16 มกราคม 2022

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำ

,

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำเข้าคลองกระถิน

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1, นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สจ.เขต 2 อ.บรรพตพิสัย, ดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง และ นายถวิล เจริญคง สจ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันดำเนินการกรอกทรายใส่บิ๊กแบ็ค นำไปวางเป็นแนวขวางทางน้ำในแม่น้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ประตูคลองกระถิน โดยมีชาวบ้านจาก 6 ตำบลในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ประตูปากคลองกระถิน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือชาวบ้านกรอกทรายใส่ถุง เพื่อไปใช้ผันน้ำจากแม่น้ำให้ไหลเข้าสู่คลองกระถิน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

“ส.ส. อาดิลัน” ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

,

“ส.ส. อาดิลัน”ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาความเป็นอยู่ และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขและบรรเทาทุกข์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

“ผมลงพื้นที่ทุกๆ เย็น ในวันที่มีโอกาส และร่วมละหมาดมัฆริบ (ประกอบศาสนกิจช่วงหัวค่ำ) ที่มัสยิดในหมู่บ้านกับพี่น้องประชาชนมุสลิมในแต่ละพื้นที่ ทำให้มีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนและรู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง พร้อมบอกกล่าวความคืบหน้าเรื่องต่างๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่”

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่ ปชช.

ร.อ.ดร.จองชัย วงษ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ผ้ากันเปื้อน และปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ดำรงชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพราะทุกอาชีพ ทุกตำแหน่งหน้าที่ คือฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาสังคม

“ต้องขอขอบคุณ (อาดำ) นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกฯ เมืองบ้านสวน ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดฯ นางจันทรา ทองแดง รองปลัดฯ และนางมรกฎ บัวแตง ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการรับมอบแจกจ่ายสิ่งของในงานนี้”

#สสจองชัยวงศ์ทรายทอง
#ผู้กองเบิร์ด
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565