โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 6 มกราคม 2022

“ส.ส. วัชระ”ร่วมวงสนทนา-จิบน้ำชา รับฟังความเดือดร้อนปชช.ในพื้นที่

,

“ส.ส. วัชระ”ร่วมวงสนทนา-จิบน้ำชา รับฟังความเดือดร้อนปชช.ในพื้นที่

นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) และทีมงาน ร่วมวงจิบน้ำชาและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ บ้านบูเกฆูนุง (บ้านคลองไทร) และในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านกาเสาะ ต.ลำภู เพื่อนำไปพัฒนาและดำเนินการแก้ไขต่อไป ณ ร้านน้ำชาบ้านปูวอ (ทุ่งขนุน) และบริเวณสามแยกมัสยิดบ้านทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ร้านน้ำชาเป็นสถานที่รวมตัวของชาวบ้าน การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้รับทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง ของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไข เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

#วัชระยาวอหะซัน
#สสนราธิวาส
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

รมช. อธิรัฐ มอบเสื้อ-ผ้าห่มต้านภัยหนาว เติมไออุ่น-รอยยิ้มกลุ่มผู้เปราะบางชาวโคราช

,

“รมช. อธิรัฐ”มอบเสื้อ-ผ้าห่มต้านภัยหนาว เติมไออุ่น-รอยยิ้มกลุ่มผู้เปราะบางชาวโคราช

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยครอบครัวรัตนเศรษฐ และทีมงาน พปชร. ลงพื้นที่มอบเสื้อแขนยาว, ผ้าห่ม และปฏิทินปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ใน จ.นครราชสีมา ได้แก่ วัดบ้านโกรก ต.โนนตาเถร จำนวน 150 ชุด, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง ต.โนนตาเถร จำนวน 200 ชุด, วัดบ้านโคกหนองแวง ต.โนนตาเถร จำนวน 400 ชุด, วัดบ้านป่าตะแบง ต.ดอนยาวใหญ่ จำนวน 170 ชุด และโรงเรียนบ้านดอนยาว ต.ดอนยาวใหญ่ จำนวน 430 ชุด ที่กำลังประสบกับอากาศหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบาง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมแห่งการให้ เติมไออุ่นและรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้เปราะบาง ที่กำลังประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และยังได้มอบตุ๊กตาให้กับกลุ่มเด็กๆ เป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวรัตนเศรษฐ”
ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการช่วยเหลือ และพร้อมเป็นคนกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#ดรอธิรัฐรัตนเศรษฐ
#สสนครราชสีมา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

‘พล.อ.ประวิตร’ ถกจัดทำงบบูรณาการปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ปชช.

,

‘พล.อ.ประวิตร’ ถกจัดทำงบบูรณาการปี 66 ย้ำต้องโปร่งใส คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ปชช.เดินหน้าขับเคลื่อนแผนจัดการทรัพยากรน้ำ 3 แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 11 แผนงาน และมอบหมายให้ผมเป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการ จำนวน 3 แผนงาน ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ รองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผม เป็นประธาน คณะที่ 1 ซึ่งมี 3 คณะย่อย ได้แก่ คณะที่ 1.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะที่ 1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะที่ 1.3 การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยแต่ละเรื่องได้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นผู้ประสานและบูรณาการจัดทำงบประมาณ รองรับการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนหลัก กำหนดไว้ การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการพิจารณากรอบงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 3 แผนงาน ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการทุกท่านจะร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้ สมช. กอ.รมน. และ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกำกับการทำงานของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ดูความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบงบประมาณอื่น ๆ ทั้งงบประมาณตามภารกิจหน่วยงาน งบประมาณยุทธศาสตร์ งบประมาณเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เกื้อหนุนกันและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการทำให้ภาคใต้สงบสุขร่มเย็นต่อไป ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในหลายกระทรวง จึงมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน จะต้องบูรณาการกันอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมลดความซ้ำซ้อน และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายขณะนี้ เรายังต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานให้รัดกุม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ด้านแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลจะช่วยให้การดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ และทีมงาน มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี

,

ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์(ส้ม) กทม.เขต2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และทีมงาน มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน รวมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทาง มาตรการต่างๆ ในการรองรับนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียน

#ดรส้ม #พัชรินทร์ #พูดจริงทำจริงจริงใจ #สภาเต็มที่พื้นที่เต็มร้อย
#กทมเขต2 #ปทุมวัน #บางรัก #สาทร #พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

“สรัลรัศมิ์ “ผู้สมัครพปชร. ชูเบอร์ 7 เลือกตั้งเขตหลักสี่-จตุจักร

,

“สรัลรัศมิ์ “ผู้สมัครพปชร. ชูเบอร์ 7 เลือกตั้งเขตหลักสี่ – จตุจักร ลั่นพร้อมสู้ศึกสานต่อนโยบายพรรค เดินหน้าดูแลประชาชน

รมว.ชัยวุฒิ – สรัลรัศมิ์ นำทัพ ส.ส. กทม ผู้สนับสนุน ชาวหลักสี่ ถือฤกษ์ 7.09 น. ออกเดินเท้า จากสำนักงาน พปชร. สาขา สู่สำนักเขตหลักสี่ มั่นใจยึดเก้าอี้ ส.ส. เขตหลักสี่ -จตุจักร ชูเบอร์ 7 ประจำตัวเดินหน้าลุย นำนโยบายพรรค แก้ปัญหาปากท้อง ลั่นพร้อมทำงาน เป็นตัวแทนของประชาชน

เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานสาขาพรรคพลังประชารัฐ หลักสี่ ซึ่งเป็นจุดรวมพลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตกรุงเทพ และพี่น้องประชาชน ชาวหลักสี่-จตุจักร ที่มาร่วมให้กำลังใจ ให้กับนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 9 วันแรก หลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวัน เปิดรับสมัคร ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2565 ที่สำนักงานเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นสถานที่รับเลือกตั้ง โดยออกเดินเท้าในเวลา 7.09 น. ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีของผู้สมัคร

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง เขต 9 กทม. มาร่วมให้กำลังใจพร้อมด้วยทีม ส.ส. กทม. ที่มีนายจักรพันธ์ พรนิมิตร หัวหน้าภาค กทม. พปชร. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ส.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ เขตปทุมวัน บางรักสาธร ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เขตวัฒนา-คลองเตย ส.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ส.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เขตบางซื่อ-ดุสิต และ ส.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร ร่วมขบวนเดินทาง ให้กำลังใจต่อผู้สมัคร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางเสียงเชียร์ของพี่น้อง ประชาชนที่มาด้วยใจ เพื่อสนับสนุนให้ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ หรือมาดามหลี ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ ซึ่งผู้สมัคร จับได้เบอร์ 7 เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มรูปแบบ

นางสรัลรัศมิ์ กล่าวว่า การลงรับสมัครในวันนี้ได้จับสลากได้เบอร์ 7 เป็นที่พอใจเพราะเป็นเลขนำโชคประจำตัวที่ตนใช้อยู่ เพราะเกิดวันที่ 1 เดือน 7 สำหรับตน มีความมั่นใจเต็มร้อย ในการหาเสียง และอยากให้ประชาชนเลือกคนทำงานอย่างแท้จริง โดยจะนำ เบอร์ที่ได้ในครั้งนี้ นำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในหลายชุมชน ที่มาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทำให้มีกำลังใจดี โดยเฉพาะจากนายสิระ เจนจาคะ สามี และในฐานะอดีต ส.ส.ที่ให้กำลังใจกันทุกวัน หลังจากนี้ตนจะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ส่วนการช่วยเหลือประชาชนนั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการช่วยเหลือในทุกมิติ สิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อนพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทันที โดยหากได้รับชัยชนะ สามารถทำงานต่อเนื่องที่ได้ทำไว้แล้ว ในโครงการ ดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และคนป่วย และดูแลสุขอนามัยทุกคนในชุมชน

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นางสรัลรัศมิ์ เป็นที่รักและที่ยอมรับของประชาชน เข้าใจปัญหา จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว ดังนั้นจึงมีความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อประชาชนมีปัญหาหรือความเดือดร้อน โดยเฉพาะในข่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้มีการดูแลช่วยเหลือและประสานงานมาโดยตลอดจึงเข้าใจปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชน

ดังนั้นการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆนับเป็นจุดแข็งของนางสรัลรัศมิ์ จึงมีความมั่นใจที่จะยังรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้ เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้รับชัยชนะในเขตนี้ รวมถึงผลงานรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็ยังเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาตลอด

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

30 ม.ค.นี้ เข้าคูหาไปใช้สิทธิ์ของท่าน สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พลังประชารัฐ เบอร์ 7

,

30 ม.ค.นี้ เข้าคูหาไปใช้สิทธิ์ของท่าน

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พลังประชารัฐ เบอร์ 7
ขอโอกาสสานงานต่อดูแลพี่น้องหลักสี่-จตุจักร

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

“ส.ส. จอมขวัญ” มอบวีลแชร์-เตียง ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ-ตาบอด

,

ไม่ทิ้งกัน “ส.ส. จอมขวัญ” มอบวีลแชร์-เตียง ช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ-ตาบอด จ.สมุทรสาคร

ดร. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับ พ.ต.อ. สมชาย ขอค้า ผกก.สภ.โคกขาม ประธานชมรมชาวปักษ์ใต้สมุทรสาคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวฉันทิศา นาคอ่อน อายุ 21 ปี ผู้พิการร่างกาย และตาบอด ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ โดยได้มอบ เตียงผู้ป่วย, รถวีลแชร์, แพมเพิร์ส รวมถึงข้าวสาร ปลากระป๋อง และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 35/3 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร

“การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก ผู้ใหญ่บัญชา สินธุวานิช และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนความเป็นอยู่เบื้องต้นให้กับครอบครัว นางสาวฉันทิศา นาคอ่อน และยังได้นำข้าวสาร และปลากระป๋อง ไปมอบให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วย”

#จอมขวัญกลับบ้านเกาะ
#สสสมุทรสาคร
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565