โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 11 มกราคม 2022

‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่สงขลามอบ กศน.จับมือ สพฐ.ดึงคนพิการกลับเข้าระบบการศึกษา

,

‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่สงขลามอบ กศน.จับมือ สพฐ.ปักหมุดดึงคนพิการกลับเข้าระบบการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยตนได้พบปะกับพูดคุยกับครู ผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และ โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทั้ง 2 โรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 16 (สงขลา สตูล) ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหอยโข่ง สังกัด กศน. ซึ่งการมาลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบว่า จังหวัดสงขลามีเด็กตกหล่นที่เป็นผู้พิการอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความพร้อมในการจัดการศึกษาของ กศน.ที่นี่ ก็ทำให้มั่นใจว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะนำร่องในการปักหมุดเก็บผู้พิการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นที่แรกของประเทศไทย โดยดิฉันได้มอบนโยบายให้ กศน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งปักหมุดนำนักเรียนไทย กลับสู่ห้องเรียน ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้ข้อมูลของเด็กจากชื่อและที่อยู่ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยที่จังหวัดสงขลาควรเน้นเรื่องการให้ความรู้คนพิการ ซึ่งมีมากในพื้นที่ให้ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของคนในท้องถิ่น เช่น การเกษตรและแปรรูปอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์หอมเจียว การปลูกบอนสี การทำกระถางแฟนซี เป็นต้น
“การนำผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยึดหลักการว่า การจัดการศึกษาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ซึ่ง กศน. เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ถ้าประสานการทำงานกับ สพฐ. ก็จะช่วยเก็บเด็กตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้” น.ส.ตรีนุช กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

“ส.ส. กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลาย

,

“ส.ส.กานต์กนิษฐ์” ลงพื้นที่ดูแล-บริการประชาชน แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ-พ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพระนคร-สัมพันธ์วงศ์-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2665 พร้อมนำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และหน้ากากอนามัย มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร, สัมพันธ์วงศ์ และดุสิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และรักษาสุขภาพกันทุกท่าน เพราะตอนนี้หลายจุดเริ่มเป็นกันเยอะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย”

ทั้งนี้ ยังได้ส่งทีมงานลงพื้นที่วัดสุทัศน์ และชุมชนต่างๆ เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้เปราะบาง และขอให้ประชาชนร่วมใจกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยทุกสัปดาห์ ด้วยการดูแล ปิดฝา หรือคว่ำภาชนะใส่น้ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงลาย

#กานต์กนิษฐ์แห้วสันตติ
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข สานความสัมพันธ์

,

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข-สานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งรถจักรยาน ตุ๊กตา เสื้อยืด ของเล่นเด็ก รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น ขนมขบเคี้ยว นมกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนโรงเจมักกะสัน และชุนหลังกรมทางหลวง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสาธารณสุข โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยกาศที่สนุกสนาน และเต็มไปความสุขของเด็กๆ

“การสนับสนุนสิ่งของในวันนี้ เพื่อต้องการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ให้เด็กมีกิจกรรมในวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากของขวัญ เพราะเด็กไทยในวันนี้ เป็นอนาคตที่ดีของชาติในวันข้างหน้า”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีให้แก่เยาชนไทย

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ยกทีมบิ๊ก พปชร. ลงหาเสียงสงขลามั่นใจกวาดคะแนนเขต 6

,

“พล.อ.ประวิตร” ยกทีมบิ๊กพปชร.ลงหาเสียงสงขลามั่นใจกวาดคะแนนเขต 6 ใจถึงพึ่งได้ทำงานเพื่อปชช.

พลเอกประวิตร นำทัพ พปชร.หาเสียงสงขลาครั้งใหญ่ช่วยผู้สมัคร ส.ส เขต 6 “อนุกูล พฤกษานุศักดิ์” (น้องโบ๊ต) ลั่นพรรคพลังประชารัฐ ใจถึงพึ่งได้ รักคนใต้ที่สุด ด้าน”ธรรมนัส”มั่นใจกวาดคะแนน คว้าเก้าอี้ส.ส.สงขลาเพิ่มแน่นอน

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 19.00น. ณ เวทีปราศัยบริเวณ วัดเทพชุมนุมบ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)นำคณะกรรมการบริหารพรรค และส.ส.ของพรรค อาทิ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการบริหารพรรค และผู้อำนวยการเลือกตั้งเขต 6 สงขลา ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค ,และคณะส.ส.จากส่วนกลาง และพื้นที่ภาคใต้ มาร่วมขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส เขต 6 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ (น้องโบ๊ต) โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปมาร่วมฟังคำปราศรัยเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 เข้มงวด

โดยพลเอกประวิตร ได้กล่าวปราศรัยกับพี่น้องประชาชนช่วงหนึ่งว่า วันนี้มาพบพี่น้องชาวใต้ด้วยความชื่นชมยินดีที่พบว่ามีพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก จึงอยากบอกว่า พรรคพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้ และรักคนใต้มากที่สุด และยืนว่าพรรคจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เห็นได้จากผลงานที่เป็นพรรคแกนนำในรัฐบาลนี้มา 3 ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่ 4 เราได้ทำโครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนนหนทางเดินทางสัญจรและ ขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้น ไม่รวมถึงโครงการอื่นๆอีกมาก ได้ริเริ่มทำเพื่อประชาชนทั้งสิ้น เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและอยู่ดีกินดีขึ้น ขอให้เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน พรรคพลังประชารัฐ เราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ เราเป็นพรรคมาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก และเราจะเป็นพรรคจัดตั้งรัฐบาลต่อไปตามที่ประชาชนได้สนับสนุนอย่างมากมาตลอดและต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น ทุกคนที่มาวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในพรรค เชื่อมั่นในผู้สมัครส.ส.ของพรรค คือ น้องโบ๊ต เบอร์ 3

ด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวปราศัยว่า มีความยินดีและดีใจ ที่ได้มาปราศัยหาเสียงช่วยน้องโบ๊ต ที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรงและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกเรื่องในยามเดือดร้อนได้ จึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนเทคะแนนเสียงมาเลือกน้องโบ๊ต เข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมือง และมาพัฒนาเมืองหาดใหญ่ สงขลาโดยเฉพาะตำบลบ้านพรุ บ้านไร่ พะตง สะเดา เป็นต้น ที่ต่อไปจะต้องเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจดีขี้น วันนี้ แม้พรรคอื่นจะเป็นอย่างไร แต่ พรรคพลังประชารัฐ นั้นชื่อบอกชัดเจนว่า ประชาชนบวกรัฐบาล จึงพร้อมทำงานเพื่อบ้านเมืองเต็มที่ ใครที่ปรามาสว่าถ้าเลือกแล้วจะมีพรรคนี้อยู่หรือไม่ บอกได้เลยฝันไปเถอะพรรคเรายังอยู่ และจะยิ่งใหญ่ตลอดไป ยกตัวอย่าง ปีที่แล้วที่การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่นครศรีธรรราช เรายังชนะเลือกตั้งได้นายอำเภออาญาสิทธิ์ มาเป็นส.ส ด้วยคะแนนล้นหลาม จึงไม่ต้องสงสัยว่า ที่เขต 6 สงขลานี้ เรามีผู้สมัครที่มีความพร้อม พี่น้องประชาชน ต้องมีผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนกำหนดในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ของเรา ดังนั้นในวันที่ 16 มกราคมนี้ เราต้องช่วยกันเลือกผู้แทนคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็น ส.ส.และพรรคมั่นว่า จะมี ส.ส.เพิ่มอีก 1คน จากเดิม มี 4 คน รวมเป็น 5 คน อย่าลืมไปช่วยกันเลือกคนดีเข้าสภา อย่าเลือกเสาไฟฟ้า เพราะเรามีคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมดีกว่าแน่นอน

มีรายงานว่า ระหว่างที่ร้อยเอกธรรมนัสปราศัยอยู่นั้น ยังได้แนะให้น้องโบ๊ต ไหว้หาเสียงจากประชาชนด้วยการกราบลง 3 ครั้งโดยย้ำว่าเป็นสัญลักษณ์ของเบอร์ 3 พร้อมย้ำว่า หากได้รับเลือกเป็นส.ส.ให้กราบไหว้พี่น้องประชาชนได้เหมือนตอนมาหาเสียงแบบนี้ด้วย สร้างความพอใจและเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องโบ๊ตอย่างคึกคัก
ขณะที่ศ.ดร.นฤมล ได้ขึ้นปราศัยช่วงหนึ่งว่า เวทีหาเสียงวันนี้มีความคึกคักมาก เพราะบุคคสำคัญของพรรค ภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพรรค ได้มาพร้อมกันอยู่ที่นี่รวมถึงส.ส.แทบทุกภาคของพรรค เพื่อมาให้กำลังผู้สมัครของเราคือน้องโอ๊ต เบอร์ 3 จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นว่า พรรคภายใต้การนำของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และพลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสต์พรรค ทั้งสองท่านร่วมกันกำหนดยุทธสาสตร์สำคัญ 3 เสาหลักคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ทำแล้วและประชาชนจับต้องได้ ช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนเสียชีวิต ซึ่งจากนี้จะมีการต่อยอดสวัสดิการดูแลประชาชนเพิ่มขึ้น เสาที่ 2 คือถ้าสวัสดิการดีแล้ว เราะต่อด้วยเศรษฐกิจประชารัฐ ด้วยนวัตกรรมทันสมัย เราได้ทำให้ชาวบ้านมีที่ทำกิน แก้หนี้นอกระบบ คืนโฉนดให้ประชาชน นี่คือผลงานจากการผลักดันของพลเอกประวิตรทั้งสิ้น และจะมีการต่อยอดไปสู่เกษตรประชารัฐ ซึ่งแต่ละพื้นที่ ส.ส จะดูแลประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนเสาที่ 3คือสังคมประชารัฐ ซึ่งท่านหัวหน้าพรรคที่ดูแลด้านมั่นคงได้แก้ปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง ทั้งสามเสาหลักนี้ จะเกิดขึ้นได้และต่อยอดต่อไป ต้องขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน เขต 6 ให้เข้ามาช่วยกันผลักดันและทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565