โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. อาดิลัน อาลีอิสเฮา

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 บ้านวังกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากปัญหาน้ำบาดาลขุ่นไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดและเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และยังรวมถึงเรื่องการจัดหางบประมาณทำคลองไส้ไก่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานงานกับส่วนงานราชการ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าสาบ อ.เมืองยะลา ปัจจุบันมีพื้นที่นาแปลงใหญ่แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการทำนา เพื่อที่จะได้ร่วมกับประชาชนทำนาแปลงใหญ่ จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยพิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช. กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

,

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช.
กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

ส.ส.อาดิลัน พปชร.จ.ยะลา มั่นใจพรรคร่วมรัฐบาล รับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …..ที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และใน 4 อำเภอ จ.สงขลา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 – นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอภิปรายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและได้มีการปรับปรุงแก้ไขในสาระสำคัญ จำนวน 10 มาตรา ทั้งนี้หลังจากที่ทำการศึกษาและติดตามความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และการแก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภาไปแล้ว แม้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่กระทบกับสาระสำคัญมากนัก เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ให้รับร่างพ.ร.บ.ฉบับที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมายประเทศไทย ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนที่มีกฎหมายและรูปแบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในการสืบสวนและสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และถือเป็นการถ่วงดุลของผู้ใช้อำนาจ

“ต้องยินดีกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพราะที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายที่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้ามาช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และกฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอขอบคุณพรรคประชาสังคมที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาฯ และรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้” นายอาดิลัน กล่าว

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลชุดที่แล้ว รวมถึงสภาผู้แทนราษฎร และคณะคสช. ซึ่งได้ตีตกไป แต่ก็ยังมีการยืนยันที่จะเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในรัฐบาลชุดนี้และก็ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยินดีที่จะผลักดันกฎหมายดีๆ ให้กับคนไทย โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ฉบับนี้ ในการประชุมร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ มีความเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะให้การสนับสนุนรับร่างกฎหมายฉบับนี้ แม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่คิดว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจ แต่ก็ไม่กระทบกับสาระสำคัญสำหรับการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

“ส.ส. อาดิลัน” ลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.มอบเสื้อ KEADILAN สร้างขวัญ-กำลังใจ อสม.

,

“ส.ส. อาดิลัน”ลงพื้นที่พบปะพี่น้องปชช.มอบเสื้อ KEADILAN สร้างขวัญ-กำลังใจ อสม.

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยเยียนพี่น้องประชาชน ที่กำลังประชุมเพื่อวางแผนโครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่ตนได้ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน เรื่องสุขลักษณะอนามัยในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำมัสยิด

ทั้งนี้ ยังลงพื้นที่ ต.พร่อน อ.เมืองยะลา เพื่อพบปะสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขของ อสม.ในพื้นที่ เนื่องจาก อสม. คือบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 มาโดยตลอด และยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

“ขอส่งความห่วงใยและขอมอบกำลังใจให้พวกเขาได้มีพลังใจในการทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป และยังได้มอบเสื้อ KEADILAN เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ การเรียกร้องความเป็นธรรมในทุกบริบทของพื้นที่ชายแดนใต้”

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2565

“ส.ส. อาดิลัน” ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

,

“ส.ส. อาดิลัน”ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาความเป็นอยู่ และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขและบรรเทาทุกข์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

“ผมลงพื้นที่ทุกๆ เย็น ในวันที่มีโอกาส และร่วมละหมาดมัฆริบ (ประกอบศาสนกิจช่วงหัวค่ำ) ที่มัสยิดในหมู่บ้านกับพี่น้องประชาชนมุสลิมในแต่ละพื้นที่ ทำให้มีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนและรู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง พร้อมบอกกล่าวความคืบหน้าเรื่องต่างๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่”

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

“ส.ส. อาดิลัน” ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้ รับเรื่องร้องทุกข์แก้ไขปัญหายาเสพติด

,

“ส.ส. อาดิลัน”ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้ รับเรื่องร้องทุกข์แก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายเยาวชน YSDN ยะลา เพื่อขอให้มีการรณรงค์เรื่องยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้ห่างไกลจากภัยอันตรายของยาเสพติด เพราะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

“ผมยินดีจะสนับสนุนเด็กเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ดีขึ้นในพื้นที่บ้านเรา เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต”
ทั้งนี้ ในฐานนะ ส.ส. จะเร่งดำเนินการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด

#อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

“ส.ส.อาดิลัน” ลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงชุมชน ประสาน อบต.ลำพะยาเดินไฟ

,

“ส.ส.อาดิลัน” ลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงชุมชน ประสาน อบต.ลำพะยาเดินไฟเข้าหมู่บ้าน14 หลังคาเรือน

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่หมู่ 4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของชาวบ้าน หลังจากได้รับแจ้งเข้ามาว่ายังมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงได้ประสานไปยังปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลำพะยา และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวบ้านในครั้งนี้

จากการลงพื้นที่พบว่า มีบ้านเรือนของประชาชนจำนวน 14 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร มีทั้งสวนยางและสวนผล ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบาก จึงได้ร่วมหารือกับ ปลัด อบต.ลำพะยา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

“ขอบคุณปลัด อบต.ลำพะยา ผู้นำชุมชน ที่ให้ความช่วยเหลือนำทางในการลงพื้นที่ในวันนี้ และขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.ลำพะยา ที่ได้บอกกล่าวสภาพปัญหา ทำให้ผมมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือตรงนี้ ผมยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป”

#บทบาทนอกสภา
#ทนายอาดิลัน
#ส.ส.ชายแดนใต้
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2565

“ส.ส. อาดิลัน” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด่านตรวจ-จุดสกัด จ.ยะลา

,

“ส.ส. อาดิลัน” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด่านตรวจ-จุดสกัด จ.ยะลา ร่วมรักษาความสงบชายแดนใต้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮา ส.ส.จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงานลงพื้นที่มอบของขวัญเป็นกำลังใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในด่านตรวจ-จุดสกัดต่างๆ ในเขตเมืองจังหวัดยะลา โดยมี พ.ต.อ. อับดุลกอเดร์ บือแนสะเตง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้นำทีมลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากนายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ในการประสานงานและอำนวยความสะดวก

นายอาดิลัน กล่าวว่า ตนเองได้ทราบเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลายจุด โดยเฉพาะจุดเสี่ยงคือด่านตรวจ-จุดสกัด ที่เจ้าหน้าที่ได้ปฎิบัติหน้าที่กันตลอดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเสียสละในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่ ซึ่งตนเองถือได้ว่าเป็น ส.ส.ในพื้นที่จึงเป็นตัวแทนในการส่งมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องปฏิบัติ พร้อมแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้มีความระมัดระวัง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็ขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป และหวังว่าความสงบในพื้นที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2565