โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 28 ธันวาคม 2022

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอคลัง ทบทวนเกณฑ์ผู้ขอรับสินเชื่อทำโครงการใน 3 จ.ภาคใต้ เน้นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับอาชีพ

,

“ส.ส.อาดิลัน” เสนอคลัง ทบทวนเกณฑ์ผู้ขอรับสินเชื่อทำโครงการใน 3 จ.ภาคใต้
เน้นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับอาชีพ

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกระทรวงการคลังว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ตนได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหอการค้าจังหวัดยะลาและสภาจังหวัดยะลา เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ซอฟท์โลน โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่รับสินเชื่อรายเก่าเป็นจำนวนมาก เพราะต้องหาเงินมาปิดบัญชีโครงการภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานะการเงินของตนเองในฐานะลูกหนี้ธนาคาร

“เรื่องดังกว่าไม่ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีเหตุความรุนแรง รัฐยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะมาร่วมลงทุนในพื้นที่ได้ และในส่วนของการลงทุนจากภายนอกก็ยังไม่ได้เข้ามาลงทุนในพื้นที่”

นายอาดิลัน กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการได้เข้าปรึกษาหารือกับทางหน่วยงานชายแดนภาคใต้ และได้มีหนังสือถึงหน่วยงานรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณากฎหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการที่ปรับปรุงใหม่นี้ตาม มติ ครม.ให้ไปใช้เฉพาะกับกลุ่มลูกค้ารายใหม่เท่านั้น

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 ธันวาคม 2565

“ส.ส.ชวน” วอน การประปานครหลวง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กทม.

,

“ส.ส.ชวน” วอน การประปานครหลวง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ กทม.

นายชวน ชูจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้กำกับดูแลการประปานครหลวง มีผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ร้องเรียนมา 3 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ระยะเวลาในการขอติดตั้งน้ำประปานั้นใช้เวลานานเกินไป นับจากวันยื่นคำร้อง จนกว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง แบบนี้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 2 อัตราค่าติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท นับว่าสูงเกินไป และเรื่องที่ 3 เรื่องแรงดันน้ำ กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาประมาณ 22.00 -05.00 น. แรงดันน้ำจะลดลงมาก บ้านที่มี 2 ชั้นจะใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะซื้อปั๊มน้ำก็เสียเงินเพิ่มค่าไฟเพิ่ม จึงขอให้การประปานครหลวงแก้ไขให้ประชาชนด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ชวนชูจันทร์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 ธันวาคม 2565

“ส.ส.สัณหพจน์” วอนกระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือปชช. หลังเผชิญปัญหาปุ๋ยราคาแพง-สินค้าเกษตรตกต่ำ

,

“ส.ส.สัณหพจน์” วอนกระทรวงที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือปชช. หลังเผชิญปัญหาปุ๋ยราคาแพง-สินค้าเกษตรตกต่ำ

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงปัญหาปุ๋ยราคาแพง และสินค้าการเกษตรตกต่ำ โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง เพราะราคาปาล์มที่ตกต่ำและราคาปุ๋ยแพงสามเท่าตัว

นอกจากนี้ ขอให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมปรับปรุงเขื่อนริมตลิ่ง บริเวณถ้าเทียบเรือบ้านหน้าสารเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร เนื่องจากคลองหินที่ทำให้ คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ถ้าไม่ปรับปรุงอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 ธันวาคม 2565