โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 15 ธันวาคม 2022

พล.อ.ประวิตร เคาะโครงการแก้ปัญหาน้ำตามแผนจัดการน้ำ 20ปี เตรียมชงคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณา 29 ธ.ค.นี้

,

พล.อ.ประวิตร เคาะโครงการแก้ปัญหาน้ำตามแผนจัดการน้ำ 20ปี
เตรียมชงคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณา 29 ธ.ค.นี้

วันนี้ (15 ธ.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ VTC ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด โดยที่ประชุมรับทราบผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญ ปี 65 และการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ( 61-65 ) รวมถึงความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ความเห็นชอบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ตั้งแต่ จ.พระนครศรีอยุธยา – สมุทรปราการ และฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ จ.พระนครศรีอยุธยา – สมุทรสาคร เพื่อระบายน้ำเหนือ – ใต้ ออกสู่ทะเลทั้งสองฝั่ง โดยปรับปรุงโครงข่ายชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยลดพื้นที่น้ำท่วม

รวมทั้งโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม. ด้วยการปรับปรุงสถานนีสูบน้ำพระโขนง การก่อสร้างเขื่อนคลองหนองบอน เขื่อนคลองมะขามเทศ ลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. พร้อมทั้งเห็นชอบการขยายระยะเวลาและกรอบวงเงิน โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล – บางไทร และโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา – ภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 67 จำนวน 63,589 รายการ วงเงิน 337,736 ล้านบาท โดยให้ความเร่งด่วน 26,421 โครงการ วงเงิน 184,530 ล้านบาท ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ และด้านบริหารจัดการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำกว่า 1,400 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่รับประโยชน์ 6.23 ล้านไร่ ประชาชนได้ประโยชน์ 5.64 ล้านครอบครัว และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 5.37 ล้านไร่ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 29 ธ.ค. นี้ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมชลประทานและหน่วยเกี่ยวข้อง เพิ่มน้ำหนักการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของโครงการให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อมิให้มีปัญหาการขยายระยะเวลาและกรอบวงเงิน พร้อมทั้งขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ โดยหลายโครงการมีความสำคัญต่อการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่บ้าง จึงขอให้พิจารณาดำเนินการให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

,

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช
จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณี การเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลืองว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณหลายตำบล ระยะทางกว่า 32 กม.ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่มีสภาพถาวรดีมาก โดยประชาชนต้องการให้เปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ให้สมกับพื้นที่ๆ มีความเจริญอย่างมาก ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับภาษีจากการโอน จากการซื้อขาย หรือนิติกรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตนยังได้รับการร้องเรียนให้สร้างสะพานใหม่ ทดแทนสะพานเก่าที่ตำบาลชัยมนตรี อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพราะสะพานบริเวณวัดหนองบัวแคบมาก ไม่สามารถสวนกันได้ ที่สำคัญถูกสร้างมามากกว่า 40 ปี วันนี้ชำรุดอย่างหนัก จึงอยากให้กรมทางหลวงชนบทเข้าไปดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ตั้งงบประมาณก่อสร้างให้ประชาชนด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

“ส.ส.ภูเก็ต” วอนมท.ทบทวนเก็บภาษีที่ดินสปก. หลังพบประชาชนจ่ายภาษีมากกว่าภาษีที่ดินประเภทอื่น

,

“ส.ส.ภูเก็ต” วอนมท.ทบทวนเก็บภาษีที่ดินสปก.
หลังพบประชาชนจ่ายภาษีมากกว่าภาษีที่ดินประเภทอื่น

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณี การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการจัดเก็บภาษีลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมีภาระเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ได้มีประชาชนร้องเรียนเรื่องนี้เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาปรับปรุงในประเด็นที่สามารถดำเนินการได้อยู่ 2-3 ประเด็น คือ
1.เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตรวจสอบขาดทั้งจำนวนและประสบการณ์
2.วิธีการประเมินและสำรวจยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่
3. การกำหนดราคาประเมินที่ดินที่ไม่เป็นธรรม และไม่สอดคล้องต่อเจตนารมย์ของกฎหมาย

นายนัทธี กล่าวว่า ที่ดินของ สปก.ที่ระบุให้ใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น ราคาประเมินที่ดินก็ควรที่จะเท่ากันทั่วประเทศ เพราะข้อจำกัดในการใช้งานเหมือนกัน แต่การจัดเก็บในปัจจุบันไม่ได้แยกประเภทให้ อย่างเช่น สปก.ที่อยู่เมืองท่องเที่ยว หรือโซนธุรกิจ ก็ต้องจ่ายภาษีแพงกว่า กระทรวงมหาดไทยต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ สปก.ด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #นัทธีถิ่นสาคู
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

“รองหน.วิรัช” ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.แม่นกติกาเลือกตั้ง เสริมศักยภาพเลือดใหม่ลุยทำงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน

,

“รองหน.วิรัช” ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.แม่นกติกาเลือกตั้ง เสริมศักยภาพเลือดใหม่ลุยทำงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ 15 ธันวาคม 3565 เวลา 10.30 น.นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรคได้จัดอบรมว่าที่ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐรุ่นที่ 1 ในด้านการเตรียมตัว การวางแผนการเลือกตั้ง กลยุทธ์การต่อสู้ การเลือกตั้ง และเน้นย้ำกฎหมายสำคัญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเป็นการอบรมภายในของพรรค ได้เชิญนายนิพิฎธิ์ อินทรสมบัติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์การทำพื้นที่ เพื่อให้ว่าที่ผู้สมัครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และนำไปปรับใช้ในการลงพื้นที่ เพื่อการแข่งขันการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปี 2566 โดยการอบรมรุ่นที่ 1 มีว่าที่ผู้สมัครกว่า 30 การอบรมจะแบ่งเป็นชุด โดยจะมีชุดละ 30 คน

สาระสำคัญของการอบรมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของการทำพื้นที่ของว่าที่ผู้สมัคร ที่ต้องมีใจเกินร้อย เพื่อเป็นความหวังของของคนในพื้นที่ ที่จะนำนโยบายของพรรคไปนำเสนอ พร้อมสานต่อนโยบายให้สอดรับกับความต้องการของคนในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการหาเสียงต้องศึกษาข้อกฎหมายที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามกติกา ไม่ให้ทำในสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการร้องเรียนของคู่แข่ง เพราะเป็นกลยุทธ์ของการแข่งขันในพื้นที่ ดังนั้นทุกคนต้องเตรียมความพร้อม และหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ โดยการทำตัวเองให้ปลอดจากเงื่อนไข ของกฎหมาย และสร้างความมั่นใจในการลงพื้นที่ เพื่อเสนอตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชน อย่างไรก็ตามห้ามประมาท โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อาจยังมีช่องว่าง ในเรื่องของความมั่นใจเกินไป อาจจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคน แนะนำตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทำพื้นที่ ที่มีความแตกต่างของบริบททางสังคม ได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้ว่าที่ผู้สมัครมีมุมมองและวางกลยุทธ์ในการทำพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการสานความสัมพันธ์ของผู้สมัครให้มีความรักและเป็นหนึ่งเดียว

ส่วนการแบ่งเขตพื้นที่การเลือกตั้ง ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ในการแบ่งพื้นที่เขต แต่พรรคมีความพร้อม เรามีว่าที่ผู้สมัครแล้ว 75% และยังมีบางพื้นที่ที่ทับซ้อนกันพรรคก็ดำเนินการทำโพล ซึ่งขณะนี้ จากการติดตาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ เช่นใน จ.ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ใน 2 จังหวัด คะแนนเสียงพรรคยังไม่ดีพอ และอาจทำให้การทำพื้นที่ของว่าผู้ที่สมัครมีความยากลำบาก แต่เมื่อสัมผัสพื้นที่จริง กลับมองเห็นโอกาสที่พรรคจะได้รับชัยชนะ มั่นใจว่าพรรคมีหวังได้หลายเขตซึ่งหลักใหญ่ของพรรค ก็คือให้พื้นที่กับคนเก่า 95% ในส่วนที่เหลือต้องมีการพิจารณาต่อไป เพราะบางท่านเป็น ส.ส.เขต แต่วันนี้ขอขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อ ก็ต้องดูแลและวางระบบการบริหารให้สอดคล้องในการส่งว่าที่ผู้สมัครลงสนามเลือกตั้ง ขณะนี้พรรค วางตัวผู้สมัครได้ แล้ว 75% แต่มีบางพื้นที่มีความทับซ้อนของตัวผู้สมัคร ต้องตัดสินด้วยทำโพล โดยเฟ้นหาส.ส.ใหม่ที่มีศักยภาพ เข้ามาทำหน้าที่ เพราะประสบการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมา ส.ส.เก่า จะเข้าสู่สภาได้ 65% อีก 35% เป็น ส.ส.ใหม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565