โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 7 ธันวาคม 2022

“ดร. พัชรินทร์” วอน กทม.เร่งแก้ปัญหาแสงสว่าง-ต้นไม้ในชุมชนสาทร -บางรัก เพิ่มความปลอภัยในชีวิต ทรัพย์สินของปชช. จี้ติดตามงานพื้นที่ที่ยังไม่คืบหน้า

“ดร. พัชรินทร์” วอน กทม.เร่งแก้ปัญหาแสงสว่าง-ต้นไม้ในชุมชนสาทร -บางรัก
เพิ่มความปลอภัยในชีวิต ทรัพย์สินของปชช. จี้ติดตามงานพื้นที่ที่ยังไม่คืบหน้า

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการดูแลชุมชนในพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบ โดยขอให้กรุงเทพมหานคร ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณ พื้นที่ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคและอันตรายต่อชาวบ้าน เช่นในบริเวณรอบแฟลตชุมชนหลังวัดวนาราม เขตปทุมวัน ที่พบว่ามีต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กขึ้นตัวตึก จำเป็นต้องป้องกันอันตราย จากสัตว์ร้าย เช่น งู ที่จะเลื้อยเข้าไปในห้องพัก รวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบ ต้นไม้และสายสื่อสาร ในชุมชนที่แออัด เพราะหากเกิดอัคคีภัย จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยได้

นอกจากนี้ได้ขอให้การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)และการทางพิเศษ (กทพ.) ซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนยัง ในพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนมหานคร ซึ่งเป็น ลานอเนกประสงค์ เขตบางรัก ที่ประชาชนมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้

อย่างไรก็ตามขอติดตามเรื่องที่เคยหารือไปแล้วถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง ชุมชนวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน ที่แสงสว่างไม่พอ และเป็นจุดเสี่ยง โดยขอให้การไฟฟ้าเข้ามาสำรวจ และช่วยติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง ได้ส่งหนังสือผ่านไปยังทางสำนักงานเขตปทุมวันแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการดำเนินการใด ๆ จึงขอให้กรุงเทพมหานครช่วยเร่งรัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแล้วค่อยมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ภายหลัง

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #พัชรินทร์ซำศิริพงษ์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 ธันวาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร “ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการลดปัญหาโลกร้อน เตรียมทำรายงานความก้าวหน้าไทยร่วมแก้ไขเสนอUN

,

“พล.อ.ประวิตร “ พร้อมขับเคลื่อนมาตรการลดปัญหาโลกร้อน

เตรียมทำรายงานความก้าวหน้าไทยร่วมแก้ไขเสนอUN

เมื่อ 7 ธ.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่4/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รอง นายกรีฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.65 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศ ซึ่งประเทศไทย มีนาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับประเทศต่างๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน และรับทราบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน ก.ทรัพย์ โดยขอเปลี่ยนชื่อ จาก”กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น”กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสม ต่อไป

นอกจากจากนี้ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 เพื่อเสนอกับสำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ,การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ คณะกรรมการฯ และก.ทรัพย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ รมว.ทส.ในการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้กรอบของ UN ที่ผ่านมาด้วยดี โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลงที่ได้สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่น ต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่​: 7 ธันวาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” เคาะตั้งศูนย์การเรียนรู้กทม.2 แห่งแหล่งค้นคว้าคนกรุง พร้อมอนุมัติปรับปรุงสะพานพุทธ เสริมความแข็งแรงควบคู่อนุรักษ์

,

“พล.อ.ประวิตร” เคาะตั้งศูนย์การเรียนรู้กทม.2 แห่งแหล่งค้นคว้าคนกรุง

พร้อมอนุมัติปรับปรุงสะพานพุทธ เสริมความแข็งแรงควบคู่อนุรักษ์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 12 เมือง โดยมีการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้ทั้ง 12 จังหวัดแล้ว

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินธ์ชั้นนอกประกอบด้วยโครงการ Ratchadamnoen Center 1 (ห้องสมุดมีชีวิต,พื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะ,พื้นที่แสดงออก เป็นต้น) และโครงการ Ratchadamnoen Center 2 (พื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้,พื้นที่บริการลูกค้า เป็นต้น)

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการให้บูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งใช้เวลา 2ปี เพื่อเสริมความแข็งแรงความปลอดภัย สะดวกสัญจร และคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รักษาสมบัติของชาติไว้ให้ ลูกหลาน อย่างยั่งยืน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความจำเป็น อย่างน้อย 3 เดือนก่อนดำเนินการเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการจราจรทั้งทางน้ำ และทางบกเป็นวงกว้าง และเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการ อาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่เชื่อมต่อของระบบรถไฟฟ้ากับอาคารของโรงพยาบาล โดยอยู่ภายใต้การบริหารและกำกับดูแลของคณะแพทย์ศาสตร์ ,รฟท.และรฟม. รวมทั้งเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และศูนย์การศึกษาความเป็นน่าน ให้กับประชาชน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตามมติที่ประชุม และขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ตามกรอบเวลา อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานคนไทย สืบไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่​: 7 ธันวาคม 2565