โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 4 พฤศจิกายน 2022

ส.ส.พปชร.พิจิตร วอนกรมชลฯ สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

พปชร.กทม. เสนอกทม.สร้างสะพานคนข้าม-ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรหน้าสนง.เขตหนองจอก

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่คลองบุษบงค์ หมู่ที่ 9 ต.บางตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เป็นคลองที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และไหลผ่านไปยังตำบลต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยเกษตรกรมีความต้องการอยากให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมขุดคลองเพื่อลำเลียงน้ำไปสู่ไร่นาของเกษตรกรเพื่อใช้ในภาคการเกษตร และยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมชลประทานจังหวัดพิจิตร พิจารณาและและส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือกรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ 9 ต.ท่าเสา อ.โพนทะเล จ.พิจิตร ยื่นเรื่องร้องทุกข์จากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบนถนนสาย พจ.ถ 49-017 ที่ลักษณะเป็นถนนลูกรังทั้งสาย อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร ถนนมีระดับต่ำกว่าทางหลวงชนบท 1 เมตร เมื่อเกิดอุกภัยทำให้น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนชาวบ้าน วัด โรงเรียน และพืชผลทางการเกษตร จึงขอฝากไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างถนนแห่งนี้ พื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุรชาติศรีบุศกร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

พปชร.สงขลา วอนหน่วยงานรัฐ เร่งพิจารณางบประมาณสร้างฝายกั้นน้ำ ต.ฉลุง

,

พปชร.สงขลา วอนหน่วยงานรัฐ เร่งพิจารณางบประมาณสร้างฝายกั้นน้ำ ต.ฉลุง

นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีติดตามผลการก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำของหมู่ที่ 7 ต.ฉลุง ที่ผ่านได้ประสานของบประมาณในการก่อสร้างมาหลายครั้งแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณา จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งพิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นเวลากว่า 20 ปี แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังได้หารือกรณีเอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังพา และ อ.รัตภูมิ ตลอดจนถึง อ.คลองหอยโข่ง สืบเนื่องจากการประชุมกมธ.ปกครองของสภาผู้แทนฯ ได้ข้อสรุปว่าเจ้าหน้าที่การที่ดินแห่งชาติจะเข้าไปดูพื้นที่ ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนจะได้รับการดูและการจัดการที่ดีจากสำนักงานการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ และยังรวมถึงปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ พื้นที่ อ.นาหม่อม ขณะนี้ได้รับงบประมาณ 12 ล้านบาท เพื่อทำการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาไปยัง ต.นาหม่อม และต.พิจิตร อ.นาหม่อม ตามคำร้องของผู้นำชุมชน จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #พยมพรหมเพชร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร.กทม.วอน กทม. จัดระเบียบสายไฟไฟ้-ลอกท่อ บรรเทาทุกข์ ปชช.

,

ส.ส.พปชร.กทม.วอน กทม. จัดระเบียบสายไฟไฟ้-ลอกท่อ บรรเทาทุกข์ ปชช.

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. เขตคลองเตย-วัฒนา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีการจัดระเบียบจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นกทม. ขอฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ทองหล่อและเอกมัย เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นถนนตัวอย่างของสังคมเมืองยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงกรณีปัญหาน้ำท่วมถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ของภาครัฐและเอกชน พบว่าเกิดจากปัญหาท่ออุดตันสะสมเป็นเวลานาน จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยัง กทม. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการลอกท่อในเขตคลองเตยและวัฒนาในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 แยกพัฒนเวศน์ แยก 10 และ 12 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แยก 8 และบริเวณหมู่บ้านเกษมสำราญ 2 และแยก 8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #กรณิศงามสุคนธ์รัตนา
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

พปชร.กทม. เสนอกทม.สร้างสะพานคนข้าม-ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรหน้าสนง.เขตหนองจอก

พปชร.กทม. เสนอกทม.สร้างสะพานคนข้าม-ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรหน้าสนง.เขตหนองจอก

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส. กทม. เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการจราจรติดขัดช่วงบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากเป็นถนน 2 เลน มีการสัญจรไปมาจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการและโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านมาได้หารือในสภาฯ หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังสำนักงานเขตหนองจอก และ กทม. พิจารณาและจัดสรรงบประมาณสร้างสะพานลอบคนข้าม หรือให้มีการขยายผิวจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้

ทั้งนี้ ในนามของตัวแทนประชาชนเขตหนองจอก ต้องขอบคุณสำนักงานเขตหนองจอก และกทม. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจากเดิมที่เป็นสะพานไม้มาเป็นสะพานปูน จำนวน 40 แห่ง สร้างความปลอดภัยให้กับทำพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ยังเหลืออีก 10 สะพาน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ศิริพงษ์รัสมี
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช วอนรัฐ เร่งจัดสรรงบสร้างถนน-ซ่อมแซมฝายชำรุด ให้ชาวบบ้านได้มีน้ำใช้

,

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช วอนรัฐ เร่งจัดสรรงบสร้างถนน-ซ่อมแซมฝายชำรุด ให้ชาวบบ้านได้มีน้ำใช้

นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติและส่วนต่อขยาย ช่วงถนนวงแหวนบ้านบางปูไปบ้านนาหลวง ระยะทาง 20 กิโลเมตร และช่วงบ้านนาหลวงไปบ้านหมน ต.ท่าเรือ จึงขอฝากทางประธานฯ ไปยังกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณกากก่อสร้างถนนทั้ง 2 ช่วงดังกล่าว เนื่องจากถนนสายนี้เป็นวงแหวนตะวันออกที่เชื่อมต่อไปยังสนามบินนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณหน้าม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช รวมถึงหมู่ที่ 4, 5, 6, และ 7 ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากฝายชำรุดเสียหายเมื่อปี 2564 จึงขอให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไข และเดินท่อพีอีไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สายัณห์ยุติธรรม
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 บ้านวังกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากปัญหาน้ำบาดาลขุ่นไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดและเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และยังรวมถึงเรื่องการจัดหางบประมาณทำคลองไส้ไก่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานงานกับส่วนงานราชการ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าสาบ อ.เมืองยะลา ปัจจุบันมีพื้นที่นาแปลงใหญ่แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการทำนา เพื่อที่จะได้ร่วมกับประชาชนทำนาแปลงใหญ่ จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยพิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565

‘อธิรัฐ’ ออกมาตการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ลอยกระทง 65 “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”

‘อธิรัฐ’ ออกมาตการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ลอยกระทง 65 “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมงานวันลอยกระทงตามแหล่งท่องเที่ยว ท่าเรือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
นายอธิรัฐกล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังกรมเจ้าท่าเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงวันลอยกระทง ภายใต้ 3 มาตรการ ดังนี้
1. “ท่าเรือปลอดภัย” ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำท่าเทียบเรือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
2. “เรือปลอดภัย” ตรวจสอบความพร้อมของสภาพตัวเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์เดินเรือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประจำเรือ เน้นย้ำให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือโดยเคร่งครัด
3.”คนปลอดภัย” บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบถึงมาตรการความปลอดภัยและแจ้งให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของนายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานของผู้ประกอบการเรือซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
นายอธิรัฐกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรฯ แจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565