โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 3 พฤศจิกายน 2022

“โฆษกพรรค พปชร.”ช่วย ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยสำเร็จ หลังตั้งกระทู้ถาม รมว.ทหาดไทยกลางสภา เร่งเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหาย

พปชร.จัดทัพ “ส.ส.” เดินเกมรุกขับเคลื่อนนโยบาย 3 พันธกิจ มั่นใจเข้าถึงความต้องการปชช.ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้จริง

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ได้ตั้งกระทู้ถาม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุม ไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงสถานการณ์อุทกภัย และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย ขอให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแล กทม.เร่งรัดให้กทม.ประกาศให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม.ที่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง เป็นเขตประสบภัยพิบัติ เพื่อให้สำนักงานเขต สามารถตั้งงบประมาณ เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายได้โดยเร็ว ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ รับปากในที่ประชุมว่าจะแจ้งท่านผู้ว่าฯกทม.ให้เร่งดำเนินการดังกล่าว รวมทั้ง การเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในระยะยาวที่จะเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นอกจากนี้ จากกรณีที่ประธาน กกต. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์การหาเสียงช่วง 180 วัน ก่อนสภาครบวาระ ในวันที่ 23 มี.ค 2566 ทำให้ช่วงนี้ไม่สามารถให้การช่วยเหลือใดๆ แก่พี่น้องประชาชนได้ จึงต้องใช้กลไกสภาฯช่วยติดตามและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ดร.พัชรินทร์ซำศิริพงษ์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565

พปชร.จัดทัพ”ส.ส.”เดินเกมรุกขับเคลื่อนนโยบาย 3 พันธกิจ มั่นใจเข้าถึงความต้องการปชช.ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้จริง

พปชร.จัดทัพ “ส.ส.” เดินเกมรุกขับเคลื่อนนโยบาย 3 พันธกิจ มั่นใจเข้าถึงความต้องการปชช.ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้จริง

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า จากการที่พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการวางนโยบายขับเคลื่อนและสานต่อ 3 พันธกิจหลัก ที่ประกอบด้วย 1.สวัสดิการประชารัฐขจัดความเหลื่อมล้ำ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และ 3.สังคมประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน ที่เป็นนโยบายสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ล่าสุดพรรคได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 3 พันธกิจ ได้แก่ คณะกรรมการด้านสวัสดิการประชารัฐ,คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจประชารัฐ และคณะกรรมการด้านสังคมประชารัฐ เพื่อสานต่อนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้ครอบคลุมได้มากที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงได้เปิดให้ ส.ส.ของพรรคทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย3 พันธกิจหลักของพรรค โดยเชื่อว่านโยบายที่ได้จะสะท้อนมาจากความต้องการ และเชื่อมโยงกับประชาชนทุกพื้นที่ ทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจาก ส.ส.ที่ทำงานมาตลอด 4 ปี จะทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

“พรรคพลังประชารัฐ จะเดินหน้าทำทุกทางให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว โดยมีกลไกที่สามารถช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนั้น นโยบายของพรรคในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เพราะเราต้องการต่อยอดนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน พร้อมกับนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565