โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 2 พฤศจิกายน 2022

“อรรถกร” ยันจุดยืน ต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ต้องไม่ผูกขาดกลุ่มทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และต้องมีการควบคุม คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

,

“อรรถกร” ยันจุดยืน ต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ต้องไม่ผูกขาดกลุ่มทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และต้องมีการควบคุม คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ในฐานะทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ว่าวันนี้เป็นที่ทราบกันดี มีกฎกระทรวง ที่เพิ่งคลอดออกมาใช้กับเรื่องนี้สดๆ ร้อนๆ ซึ่งถ้ามองกลับไป ในการพิจารณากฎหมายในวาระที่1 เวลานั้นยังไม่มีกฎกระทรวง ถ้าวันที่พิจารณาในวาระที่1 ได้มีกฎกระทรวงนี้ อาจจะไม่ต้องพิจารณาต่อในวาระที่2-3 ก็เป็นได้

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชม ผู้ที่ได้เสนอกฎหมายฉบับนี้ และกรรมาธิการ ที่มีความปรารถนาดี ในการแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของสุราพื้นบ้านมาต่อยอดทางธุรกิจได้ จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้

ซึ่งในการประชุมวิปรัฐบาลครั้งก่อน เคยได้มีการพูดคุยหารือให้ทางหน่วยงานที่กำกับดูแล ได้เร่งออกกฎกระทรวงในการดูแล ควบคุม อุตสาหกรรมสุรา มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

โดยมีข้อคำนึง คือ ประการแรก ต้องไม่ผูกขาดโดยกลุ่มทุน ประการที่สอง ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และประการสุดท้าย คือ การผลิตสุรานั้น ต้องมีการควบคุม มิใช่ว่าจะผลิตอะไรก็ได้ เพราะเราต้องคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ถือว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภาฯ ที่ต้องการเห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีขีดความสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดสุราได้อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565

พปชร.เพชรบุรี เป็นประธานประชุม กมธ.ศาสนาฯ พิจารณาแก้ปัญหาที่พักสงฆ์

,

พปชร.เพชรบุรี เป็นประธานประชุม กมธ.ศาสนาฯ พิจารณาแก้ปัญหาที่พักสงฆ์

วันที่ 1 พ.ย. 2565 – นายสุชาติ อุสาหะ พปชร.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ. ครั้งที่ 76 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องดังนี้ 1. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตตั้งวัดของที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 2. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของมูลนิธิวิมุตตยาลัย (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และ 3. พิจารณาแนวทางการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ของวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากกรมที่ดิน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีความเห็นว่าการขอสร้างและตั้งวัดภายหลังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 บังคับใช้แล้ว จะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนจึงจะขอสร้างวัดได้ แต่กรณีนี้เป็นการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อตั้งวัดหรือสร้างวัด และมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีสภาพเป็นถาวรวัตถุเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ จึงมิใช้เป็นการใช้ประโยชน์ในราชการ จึงไม่อาจดำเนินการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 วรรค 2 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #สุชาติอุสาหะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565

“พล.อ.ประวิตร”สานสัมพันธ์ออสเตรเลียเดินหน้าร่วมมือทุกมิติ ร่วมหนุนตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามค้ามนุษย์ระดับสากล

,

“พล.อ.ประวิตร”สานสัมพันธ์ออสเตรเลียเดินหน้าร่วมมือทุกมิติ
ร่วมหนุนตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามค้ามนุษย์ระดับสากล

2 พ.ย.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี และเดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ และให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ซึ่งในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้พยายามยกระดับเทียร์ (Tier) สถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทย จนได้รับการจัดอันดับขึ้นเป็น เทียร์2 ในปีนี้ และยืนยันจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่อเนื่องให้มากขึ้น โดยร่วมกับภาคต่างประเทศ ต่อไป พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลีย ที่สนับสนุนความร่วมมือที่ผ่านมา พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในโอกาสนี้ ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะยืนยันความตั้งใจของไทย ต่อไป

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและครอบคลุมในหลายมิติให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้า การลงทุนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน และการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญ โดยพล.อ.ประวิตรได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายไทย ลงนามร่วมกับ นางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย

นางสาว เพนนี หว่อง ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในระดับต่างๆของทั้ง 2ประเทศ และยินดีให้การสนับสนุนไทยในการยกระดับความร่วมมือมิติต่างๆ และด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนดำเนินคดีในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

พล.อ.ประวิตร ยังได้ให้การต้อนรับ นางอภิญญา ทาจิตต์ รอง ผอ.ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล ซึ่งได้รับรางวัล TIP Report Hero ประจำปี 2565 จากสหรัฐ พร้อมกล่าวชื่นชม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าวและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่ง นางอภิญญาฯ ยังได้รายงาน ผลการเดินทางไปชี้แจงการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของไทย ณ สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทราบด้วย


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2565