โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 15 พฤศจิกายน 2022

“พล.อ.ประวิตร” แจงความคืบหน้าพัฒนา”เมืองอัจฉริยะ” ยกไทยสู่”ผู้นำด้านดิจิทัลของภูมิภาค”สร้างบิ๊กดาต้าระดับ ชาติ

“พล.อ.ประวิตร” แจงความคืบหน้าพัฒนา”เมืองอัจฉริยะ”
ยกไทยสู่”ผู้นำด้านดิจิทัลของภูมิภาค”สร้างบิ๊กดาต้าระดับ ชาติ

วันนี้(15 พ.ย.65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการรายงานต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้ทราบถึงผลการประกาศเมืองอัจฉริยะ เพิ่มเติม จำนวน 15 เมือง รวมเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 30 เมือง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ยุวทูตเมืองอัจฉริยะ จำนวน 150 คน สำหรับการดำเนินงานเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ต้องกำหนดระบบของแผนนโยบายและงบประมาณที่เชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒน์ฯ , สำนักงาน EEC ,สำนักงาน BOI และสำนักงบประมาณ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับระบบแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ให้จัดทำบัญชีดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง ราคากลาง และแนวทางของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การมีแพลตฟอร์มบริหารข้อมูลเมืองในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค จนถึง ระดับประเทศ เพื่อให้เกิดระบบจัดการข้อมูลระดับชาติ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ และให้นำชื่อเมืองเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน หรือ ASCN เพิ่มเติม ตามเกณฑ์ที่ทาง ASCN ได้กำหนด โดยจากเดิม มี 3 เมือง ได้แก่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี เพิ่มเติมอีก 3 เมือง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง

พร้อมร่วมดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายในการทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ ระหว่างกันของเมืองสมาชิก อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงสถานะและความพร้อมของไทยในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลของภูมิภาคด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 พฤศจิกายน 2565