โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 17 มีนาคม 2023

“ดร.ศันสนะ” ลุยธนบุรี-คลองสาน ผลักดัน “สวัสดิการผู้สูงวัย” เพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

,

“ดร.ศันสนะ” ลุยธนบุรี-คลองสาน ผลักดัน “สวัสดิการผู้สูงวัย” เพิ่มเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ให้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี

ดร.ศันสนะ สุริยะโยธิน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตธนบุรี-คลองสาน พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นพบปะประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี-คลองสาน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และนำเสนอนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยแบบขั้นบันไดให้ผู้สูงอายุในรูปแบบ 3 4 5 และ 6 7 8 โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 3,000 บาท อายุ 70 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 4,000 บาท และ อายุ 80 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็น 5,000 บาท

“ผู้สูงวัยนั้นถือว่าเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน เป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ดูแลประเทศชาติมายาวนาน และในช่วงชีวิตปั้นปลายก็จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลให้เต็มที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ให้เป็นภาระลูกหลาน พรรคพลังประชารัฐจึงผลักดันนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี” ดร.ศันสนะ กล่าว

นายศันสนะ กล่าวต่อว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 62 ถึง 66 ตนได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการมาโดยตลอดไม่เคยทอดทิ้งกัน ซึ่งในรอบ 4 ปีนี้พบว่ามีผู้สูงวัยที่ตนเคยได้ไปเยี่ยมเสียชีวิตไปจำนวนมาก ทั้งจากภาวะปกติ และจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงเห็นว่ามาตรการการดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 มีนาคม 2566

“พล.อ.ประวิตร”ติดตามงานจ.ชายแดนใต้ดันสู่ศูนย์กลางอาหารฮาลาล มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจใต้มั่นคง ชาวบ้านแห่ต้อนรับเชียร์นั่งนายกคนที่ 30

,

“พล.อ.ประวิตร”ติดตามงานจ.ชายแดนใต้ดันสู่ศูนย์กลางอาหารฮาลาล
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจใต้มั่นคง ชาวบ้านแห่ต้อนรับเชียร์นั่งนายกคนที่ 30

เมื่อ 17 มี.ค.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. พร้อมด้วย รมช.กห. และคณะ ได้ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อไปปฏิบัติราชการในการประชุมสัญจร คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้.หรือ(กพต.)และติดตาม โครงการสำคัญตามแผนงาน พื้นที่ 3 จชต. โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ชาวยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานพิธี เปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัว ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จังหวัดชายแดนใต้และมอบพันธุ์กระถิน ,หญ้าเนเปียร์ ให้แก่เกษตรกร โดยได้กล่าวเปิดงาน ในฐานะประธาน กพต. ที่ต้องการสร้างอาชีพ เศรษฐกิจ และรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ดีกินดี และเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล ของโลกมุสลิม ต่อไป

จากนั้น ได้พบปะพี่น้องประชาชน ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมทั้งได้ทำการมอบผ้าละหมาด และอินทผาลัมแก่ผู้แทน หน่วยงาน/องค์กร ในพื้นที่ 5 จชต. บริเวณห้องโถงอาคาร ม.ราชภัฎยะลา ซึ่งได้มีผู้แทนกล่าวขอบคุณ ในโอกาสที่ท่านให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ราชภัฎยะลา โดยได้เห็นชอบโครงการสำคัญ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จชต.ได้แก่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะพรุบาโกย ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Yala City Tower Entertainment Complex) ,โครงการยกระดับ จ.ยะลา ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา จชต. (SPORT COMPLEX) และโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (แนวเส้นทางใหม่-อุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทาง 1.4 ก.ม.

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม กพต.,หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ จนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน อย่างได้ผล และมีความก้าวหน้าด้วยดีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลจะเร่งผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามประสงค์ของประชาชน โดยเร็วที่สุด เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคน ทุกศาสนาในพื้นที่ จชต.ได้มีความอยู่ดีกินดีร่วมกัน ในสังคมที่มีความสงบสุข ร่มเย็น ภายใต้พหุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน ตลอดไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 มีนาคม 2566