โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สัญญา นิลสุพรรณ

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี ในชุมชน รณรงค์ออกกำลังกายห่างไกลโรคร้าย!!!

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี ในชุมชน รณรงค์ออกกำลังกายห่างไกลโรคร้าย!!!

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมแสงคัพ ครั้งที่ 7 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสมาชิก ฯอบต.อำเภอชุมแสง โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง พ.ต.อ.พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์ ผกก.สภ.ชุมแสง สจ.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.อรรณพ ทาเอื้อ สจ.สุพัสสร คล้ายแจ้ง นายไพฑูรย์ อินทร์นาง กำนันประทีป ยิ้มแพร์ ร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามหน้าอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย และร่างกายที่แข็งแรง ยังสนับสนุนให้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม ส.ส.สัญญา กับทีมผู้นำชุนอำเภชุมแสง ที่สร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพูดคุยและหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเคียน และตำบลโคกหม้อ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายจักรพงษ์ เพ่งผล นายก อบต.บางเคียน นายสิริชัย ศรีสิทธิการ นายก อบต.โคกหม้อ สจ.อรรณพ ท้าเอื้อ สจ.บรรพตพิสัย สจ.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลบางเคียน ร่วมประชาคมเสนอปัญหาความเดือดร้อน ณ วัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ส.ส.สัญญา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานไม้ที่ชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชาวบ้านเป็นการด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับชาวบ้าน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำ

,

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำเข้าคลองกระถิน

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1, นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สจ.เขต 2 อ.บรรพตพิสัย, ดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง และ นายถวิล เจริญคง สจ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันดำเนินการกรอกทรายใส่บิ๊กแบ็ค นำไปวางเป็นแนวขวางทางน้ำในแม่น้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ประตูคลองกระถิน โดยมีชาวบ้านจาก 6 ตำบลในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ประตูปากคลองกระถิน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือชาวบ้านกรอกทรายใส่ถุง เพื่อไปใช้ผันน้ำจากแม่น้ำให้ไหลเข้าสู่คลองกระถิน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

คนไทยไม่ทิ้งกัน “ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์กลุ่มผู้ป่วย

,

คนไทยไม่ทิ้งกัน “ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง อ.บรรพตพิสัย

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และ ชมรม fc สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อบรรเทาทุกข์และแบ่งเบาภาระในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในวันนี้

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข”

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและสอบถามสารทุกข์สุขดิบจากชาวบ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับชาวบ้าน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดี

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#ชมรมfcสัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

“ส.ส. สัญญา”มอบน้ำดื่มจุดบริการปชช. เทศกาลปีใหม่ สร้างกำลังใจผู้เข้าร่วมงาน

,

“ส.ส. สัญญา”มอบน้ำดื่มจุดบริการปชช. เทศกาลปีใหม่ สร้างกำลังใจผู้เข้าร่วมงาน-เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ อ.ชุมแสง โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง ณ จุดจัดงานริมน้ำ เทศบาลเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ในฐานะตัวแทน ส.ส.และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม “หิมาลัย” ให้กับเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ณ จุดบริการประชาชน ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สส นราธิวาส
#พปชร

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2565

“ส.ส. สัญญา” ร่วมมูลนิธิพระราหู มอบถุงยังชีพผู้กักโควิด-19 อ.เก้าเลี้ยว

,

“ส.ส. สัญญา” ร่วมมูลนิธิพระราหู มอบถุงยังชีพผู้กักโควิด-19 อ.เก้าเลี้ยว สร้างขวัญกำลังใจประชาชน – อสม.สู้การแพร่ระบาด

ส.ส. สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครสวรรค์เขต3 พร้อมด้วยดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานมูลนิธิพระราหู นอ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ พันเอกวาธิน เปริญกุล
บริษัทดัลชมิลล์ จำกัด อาสาสมัครชมรมFc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมามอบให้กับ นายภูศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว และพี่น้อง อสม.รพ.สต.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว50 ชุด โดยมีนางภัทราวรรณ อนุพัฒ พยาบาลวิชาชีพ กำนันประทีป ยิมแพร กำนันมหาโพธิ ผญ.อุดมศักดิ์ สิงห์อุดร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ และนำส่งผู้กักตัวต่อไปครับ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564

“ส.ส.สัญญา” มอบน้ำดื่มให้ทีมแพทย์-พยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

,

“ส.ส.สัญญา” มอบน้ำดื่มให้ทีมแพทย์-พยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ ประธานชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และทีมคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนความเป็นอยู่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม ขนาด 1,500 ซีซี. ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเป็นกำลังใจและใช้ในการบริโภคดื่มในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม และยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยายบาล เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ ”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สัญญา” ผนึกทีมงานลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพชาวนครสวรรค์

,

“ส.ส. สัญญา” ผนึกทีมงานลงพื้นที่พบปะปชช. มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพชาวนครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และคุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี กำนันถิรเดช อุบลเขียว ต.ด่านช้าง, ผอ.วีระ น้อยพินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองละมาน, ร.ต.อ.สาธิต วิบูลย์ศิริรักษ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนประชาชนในรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2564