โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัญญา” ร่วมมูลนิธิพระราหู มอบถุงยังชีพผู้กักโควิด-19 อ.เก้าเลี้ยว

“ส.ส. สัญญา” ร่วมมูลนิธิพระราหู มอบถุงยังชีพผู้กักโควิด-19 อ.เก้าเลี้ยว สร้างขวัญกำลังใจประชาชน – อสม.สู้การแพร่ระบาด

ส.ส. สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครสวรรค์เขต3 พร้อมด้วยดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานมูลนิธิพระราหู นอ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ พันเอกวาธิน เปริญกุล
บริษัทดัลชมิลล์ จำกัด อาสาสมัครชมรมFc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมามอบให้กับ นายภูศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว และพี่น้อง อสม.รพ.สต.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว50 ชุด โดยมีนางภัทราวรรณ อนุพัฒ พยาบาลวิชาชีพ กำนันประทีป ยิมแพร กำนันมหาโพธิ ผญ.อุดมศักดิ์ สิงห์อุดร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบ ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ และนำส่งผู้กักตัวต่อไปครับ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564

" ,