โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. นัทธี ถิ่นสาคู

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต ตรวจการปรับปรุงลานกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ-พลานามัยต้านภัยยาเสพติด

,

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต ตรวจการปรับปรุงลานกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ-พลานามัยต้านภัยยาเสพติด

พรรคพลังประชารัฐ “ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร.จ. ภูเก็ต เขต 2” ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างลานออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ภายในชุมชนหินรุ่ย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงให้เป็นลานคอนกรีต เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ทำกิจกรรมต่างๆ และออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ส.ส.นัทธี บอกว่า ลานกีฬาดังกล่าวไม่เพียงแค่ผู้สูงอายุจะใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ทุกคนภายในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการออกกำลังกายและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #PPRP #นัทธีถิ่นสาคู
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต เดินหน้าผลักดันจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.ภูเก็ต เดินหน้าผลักดันจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่ชุมชนหินรุ่ย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันหารือถึงสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการแก้ไข และสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงการชุมชนหินรุ่ยรักษ์สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีนายธีระวัฒน์ วัฒนโสภณกุล ประธานชุมชน พร้อมคณะกรรมการฯ และนายประสงค์ ไตรรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี ร่วมให้ข้อมูลต่างๆ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

,

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ นายนัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่บ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือของชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ำ และตัวแทนชาวบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในการนำเรือออกจากท่าเพราะร่องน้ำตื้นเขิน ซึ่งได้ขอให้ ส.ส.นัทธี เข้ามาดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ส.ส.นัทธี ได้แจ้งว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 จังหวัดตรัง กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านแล้ว โดยจะดำเนินการขุดลอกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือนจึงแล้วเสร็จ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!

,

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)โดย “ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังจากที่ได้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อความกินดีอยู่ดีให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ

พรรคพลังประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในแหล่งทำกิน ตามนโยบายการดูแลเศรษฐกิจฐานราก

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กรกฎาคม 2565

พัฒนาบ่อน้ำบาดาลหาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต

,

พัฒนาบ่อน้ำบาดาลหาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง!!!
“ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” ลงพื้นที่ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางทอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังจากที่ได้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ

#พลังประชารัฐ
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง

,

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน
อำนวยความสะดวก-ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง
“ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน บริเวณหมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ที่กระทบต่อการสัญจร เกรงอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทีมงานผู้ช่วย ส.ส. นำข้อมูลเข้าพบผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ล่าสุดทางแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งให้ผู้รับงานจ้างดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 1.ติดตั้งแบริเออร์สีส้ม 2.วางกรวยเพื่อเป็นสัญญาณ 3.ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกและทางร่วม 4.ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง 5.เร่งรัดผู้รับเหมาและโยธาธิการ และผังเมืองเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

#นัทธีถิ่นสาคู
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

“ส.ส.นัทธี” ร่วมถกแผนยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

,

“ส.ส.นัทธี” ร่วมถกแผนยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก เตรียมนำเสนอเข้า” สภาผู้แทนฯ ราษฏรวางระบบการส่งเสริม-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ร่วมกับนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว” และสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

“ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อประเด็นด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆ สรุปข้อมูลก่อนจะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฏรต่อไปในการแก้ปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในอนาคต”

ทั้งนี้ เพื่อติดตามมาตรการด้านการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป พร้อมหารือถึงแนวทางการส่งเสริม การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก เกี่ยวกับปัญหาบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

#นัทธีถิ่นสาคู
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต พัฒนาชุมชน

,

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาชุมชนประจำหมู่บ้านเข้าถึงเทคโนโลยี

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน และตรวจความเรียบร้อยวันแรกของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัล ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู ผลักดันประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม และการเข้าถึงทางด้านโอกาสด้านสาธารณะ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ เสริมทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการเสริมทักษะดิจิทัล ขยายมุมมองให้ทั้งเยาวชน คนหนุ่มคนสาว รวมทั้งผู้สูงอายุ มีทักษะที่ทันโลกทันสมัย ในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่จะดูแลตนเอง และครอบครัวในอนาคตด้วยการพึ่งพาตนเองได้

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564