โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ทัศนียา รัตนเศรษฐ

“พปชร.นครราชสีมา” ประชุมสัญจรผู้นำหมู่บ้าน รับฟัง-แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน

“พปชร.นครราชสีมา” ประชุมสัญจรผู้นำหมู่บ้าน รับฟัง-แก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมประชุมสัญจรผู้นำหมู่บ้านประจำเดือน พ.ย.65 ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ รพ.สต.เย้ยตะแบง ต.ทุ่งสว่าง, อบต.นางรำ ต.นางรำ, วัดกระโตน ต.ประทาย และอบต.กระทุ่มราย ต.กระทุ่มราย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากทุกหมู่บ้าน เพื่อสื่อกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไข และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ อสม. เข้าร่วมประชุมด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ทัศนียารัตนเศรษฐ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2565

พปชร.นครราชสีมา ส่งความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.โนนสูง

,

พปชร.นครราชสีมา ส่งความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.โนนสูง

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 7 และ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ศาลาบ้านผู้ใหญ่ บ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท, บ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท, วัดโนนคาม ต.เมืองปราสาท, ศาลาบ้านคล้า ต.เมืองปราสาท, บ้านโนนบ่อ ม.9 ต.ลำคอหงษ์, บ้านโนนพรม ม.1 ต.ลำคอหงษ์, บ้านโนนลาว ม.6 ต.ลำคอหงษ์ และบ้านกระถิน ม.8 ต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ทัศนียารัตนเศรษฐ # ทวิรัฐรัตนเศรษฐ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 ตุลาคม 2565

ส.ส.พปชร. นครราชสีมา ร่วมเปิดอบรม วิชาชีพชุมชน อาชีพดีพร้อม รวมใจฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

, ,

ส.ส.พปชร. นครราชสีมา ร่วมเปิดอบรม วิชาชีพชุมชน อาชีพดีพร้อม รวมใจฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร. จ.นครราชสีมา เขต 7 นครราชสีมา” พร้อมด้วย ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบปะพี่น้องทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมมอบของที่ระลึก หน้ากากอนามัย สมุดบันทึก ในพื้นที่ อ.ชุมพวง ที่หอประชุม อบต.โนนรัง ต.โนนรัง หอประชุม อบต.โนนตูม ต.โนนตูม ศาลาวัดบ้านโคกหินช้าง ต.สาหร่าย และ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนพุทรา จ.กระชอนอ.พิมาย

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้อง ต.ชุมพวงรับผลกระทบจากพายุ

, ,

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพร่วมส่งกำลังใจถึงพี่น้อง ต.ชุมพวงรับผลกระทบจากพายุ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร.จ.นครราชสีมา เขต7” พร้อมด้วย ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐ ลงพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกต่อเนื่อง กระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ จุดต่างๆ อาทิ วัดเก่าประสุข ศาลาวัดสำโรง วัดบ้านโชติการาม ศาลาประชาคมบ้านเหลื่อมทะยูง วัดบ้านแท่น วัดบ้านละโว้ ตำบลประสุข จ.นครราชสีมา

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ตามนโยบาย พรรคที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

,

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีทิ้งกระจาด แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” พร้อมด้วย คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขาฯนายก อบจ.นว. ร่วมกันมอบถุงยังชีพในประเพณีทิ้งกระจาด ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระให้กับชาวบ้านและผู้ยากไร้ ซึ่งจัดประเพณีโดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่บรรพตพิสัยณ ณ ศาลเจ้าส้มเสี่ยว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับประเพณีทิ้งกระจาด ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกเบื้องต้น

,

ส.ส.พปชร.นครราชสีมา ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกเบื้องต้น

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร. จ.นครราชสีมา” พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำถุงยังชีพและข้าวสาร มามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในตำบลรังกาใหญ่ ตำบลโบสถ์ ตำบลในเมือง อาทิ วัดพัฒนาราม วัดพุทรา ศาลาบ้านหนองไทร วัดหนองขาม วัดวังหิน วัดดอนแซะ วัดใหม่ประตูชัย วัดเดิม ศาลาบ้านกอก และวัดบ้านขาม

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อดูแลและบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำกิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ไขและดูแลเรื่องปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2565

“ส.ส. ทัศนียา” นำครอบครัวรัตนเศรษฐ มอบเครื่องกันหนาว ส่งต่อกำลังใจ 10 ชุมชน

,

“ส.ส. ทัศนียา” นำครอบครัวรัตนเศรษฐ มอบเครื่องกันหนาว ส่งต่อกำลังใจกลุ่มเปราะบาง 10 ชุมชน 2,400 ชุด ชาวห้วยแถลงเมืองโคราช

น.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต 8 จ.นครราชสีมา และ ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา และ ส.จ.สมศักดิ์ ไตรศักดิ์ลงพื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 2,400 ชุด ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนชรา

ทั้งได้ส่งมอบให้กับ10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว จำนวน 400 ชุด, ชุมชนวั่ดบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว จำนวน 280 ชุด ชุมชนวัดบ้านใหม่พุฒไธจารย์ ต.งิ้ว จำนวน 240 ชุด ชุมชนบ้านหนอง ต.งิ้ว จำนวน 270 ชุด

ชุมชนบ้านสายทอง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 160 ชุด ชุมชนบ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 140 ชุด ชุมชนบ้านตะเคียนทอง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 300 ชุด ชุมชนวัดบ้านตะแกรง ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 300 ชุด ชุมชนวัดไผ่นกเขา ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 140 ชุด ชุมชนบ้านหนองนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน จำนวน 160 ชุด

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มกราคม 2565

ส.ส. ทัศนียา – ครอบครัวรัตนเศรษฐเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบริการคนโคราช 12 ตำบล

,

ส.ส.ทัศนียา -ครอบครัวรัตนเศรษฐเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบริการคนโคราช เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉพาะด้านครอบคลุม 12 ตำบล

ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา ร่วมด้วย ส.ส.ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 4 จ.นครราชสีมา นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และตัวแทนครอบครัวรัตนเศรษฐ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อบริการประชาชนแบบผู้ป่วยนอก ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง

ในการดำเนินการภายใต้ศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจะมีจุดให้บริการ ดังนี้
• สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่
• รพ.สต.หนองระเวียง ต.หนองระเวียง
• รพ.สต.นิคมฯ ต.นิคมสร้างตนเอง
• รพ.สต.บ้านซึม ต.สัมฤทธิ์
• รพ.สต.มะค่าระเว ต.ธารละหลอด
• รพ.สต.ท่าหลวง ต.ท่าหลวง
• รพ.สต.ชีวาน ต.ชีวาน
• รพ.สต.บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่
• รพ.สต.หนองจิก ต.โบสถ์
• รพ.สต.ดงใหญ่ ต.ดงใหญ่
• รพ.สต.ดงน้อย ต.กระชอน

“ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

“อธิรัฐ”มอบผ้าห่มให้ชาวนครราชสีมาป้องกันภัยหนาว จัด1,200 ชุด

,

“อธิรัฐ”มอบผ้าห่มให้ชาวนครราชสีมาป้องกันภัยหนาว จัด1,200 ชุดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพื้นที่ต.ตลาดไทร

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ (เขต7 จังหวัดนครราชสีมา) และ ดร.อรัชมน รัตนเศรษฐลงพื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเครื่องกันหนาว ซึ่งประกอบด้วย ผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 1,200 ชุด ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และคนชราสวมใส่ให้ความอบอุ่นร่างกายเพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูหนาว โดยมอบตามจุดต่างๆ ดังนี้

วัดเจริญราษฎร์บำรุง ต.ตลาดไทร จำนวน 230 ชุด
วัดโพธิ์ศรีบรรจง ต.ตลาดไทร จำนวน 220 ชุด
วัดบ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร จำนวน 440 ชุด
วัดบุตาหนา ต.ตลาดไทร จำนวน 310 ชุด

#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

,

“ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับพี่น้อง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา”

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ส.ส.ทัศนียา​ รัตนเศรษฐ (เขต7​ จังหวัดนครราชสีมา) พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพร้อมมอบผ้าห่ม เสื้อแขนยาว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปฏิทิน จำนวน 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่กำลังประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยมอบตามจุดต่างๆ ดังนี้

• วัดมาบประดู่ จำนวน 170 ชุด
• ศาลากลางบ้านหนองระเวียง จำนวน 160 ชุด
• วัดนาตาหิน จำนวน 290 ชุด
• ศาลากลางบ้านก้าวพัฒนา จำนวน 140 ชุด
• วัดบ้านเพชร จำนวน 140 ชุด
• วัดดอนหวาย จำนวน 140 ชุด
• วัดหนองขาม จำนวน 290 ชุด
• ศาลาบ้านหนองบัวคำ จำนวน 120 ชุด

ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม 2564

“ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอบคุณทุกสายธารน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือชาวโคราช

,

“ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอบคุณทุกสายธารน้ำใจ ร่วมช่วยเหลือชาวโคราช ให้บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและคลี่คลายลงไปได้

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เผยว่า ในนามของ “ครอบครัวรัตนเศรษฐ” ขอขอบพระคุณทุกสายธารน้ำใจที่ช่วยเหลือชาวโคราช ให้ความทุกข์จากอุทกภัยได้ถูกบรรเทาและคลายลงไปได้

โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุเตียนหมู่ คมปาซุ และหมาเหล่า ส่งผลให้บ้านเรือนและไร่นาของประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และเหล่าจิตอาสา รวมถึงครอบครัวรัตนเศรษฐ ได้ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 26 พฤศจิกายน 2564 รวมกว่า 50,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ล่าสุด ทางครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน ยังลงพื้นที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ ทั้งวัดบ้านโคกแปะ ต.เทพาลัย วัดบ้านหนองพรานปาน ต.เทพาลัย “ด้วยความห่วงใยจาก ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2564

“รมช.อธิรัฐ – ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ” เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ

,

“รมช.อธิรัฐ – ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ” เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่โคราช ต่อเนื่อง

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เป็นการเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตปกติได้โดยเร็ว

โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ชุด ตามจุดต่างๆ ดังนี้ ศาลาประชาคมบ้านสี่เหลี่ยม ต.กระทุ่มราย จำนวน 373 ชุด, ศาลาประชาคมบ้านเขว้า ต.กระทุ่มราย จำนวน 222 ชุด, ศาลาประชาคมบ้านโนนไผ่ล้อม ต.กระทุ่มราย จำนวน 247 ชุด, ศาลาประชาคมบ้านกระทุ่มราย ต.กระทุ่มราย จำนวน 216 ชุด และ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ต.กระทุ่มราย จำนวน 142 ชุด

ด้าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ (เขต7 จังหวัดนครราชสีมา) พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็ได้ลงพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นำชุมชนเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เป็นการเยียวยา สร้างขวัญกำลังใจ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตปกติได้โดยเร็ว

โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ตามจุดต่างๆ ดังนี้ ศาลากองทุนบ้านมะค่า ต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 200 ชุด, วัดบ้านโจด ต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 130 ชุด, วัดปริยัติไพศาล ต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 232 ชุด และวัดบ้านขาม ต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 407 ชุด“ด้วยความห่วงใยจาก ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564