โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 29 เมษายน 2023

“พล.อ.ประวิตร” ขนทัพหลวงเปิดเวทีใหญ่ภาคใต้ คนแน่นเต็มลานหน้าเมือง ขอความรักคนเมืองคอนฯ เลือก พปชร.ทั้ง 10 เขตร่วมก้าวข้ามความยากจน

,

“พล.อ.ประวิตร” ขนทัพหลวงเปิดเวทีใหญ่ภาคใต้ คนแน่นเต็มลานหน้าเมือง ขอความรักคนเมืองคอนฯ เลือก พปชร.ทั้ง 10 เขตร่วมก้าวข้ามความยากจน

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 18.30 น. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ภาคใต้ ณ สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ทีมนโยบายพรรค

พร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.ทั้ง 10 เขตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยนายรงค์ บุญสวยขวัญ เขต 1 เบอร์ 1 นางสุภาพ ขุนศรี เขต 2 เบอร์ 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เขต 3 เบอร์ 5 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เขต 4 เบอร์ 6 นายสุชาติ จิตติศักดิ์ เขต 5 เบอร์ 2 นายสุธรรม จริตงาม เขต 6 เบอร์ 5 นายคมเดช มัชฌิมวงศ์ เขต 7 เบอร์ 3 นายสุนทร รักษ์รงค์ เขต 8 เบอร์ 1 นายพิชาญศักดิ์ บุญมาศ เขต 9 เบอร์ 1 และนายชุ้น กังสุกุล เขต 10 เบอร์ 6 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนเข้าร่วมรับฟังนโยบายเต็มพื้นที่ กว่า 20,000 คน โดยประชาชนต่างโบกธงให้กำลังใจ พร้อมประสานเสียงโห่ร้องเชียร์ เบอร์ 37 อย่างต่อเนื่อง

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนและพรรคพลังประชารัฐพร้อมจะรับใช้ชาวนครศรีธรรมราชทุกคนให้มีความเจริญรุ่งเรือง เราเลือกคนดีและคนเก่งมาเป็นผู้แทนของชาวนครฯจึงขอให้เลือกผู้สมัครของพลังประชารัฐทั้ง 10 เขต และเลือกพรรคพลังประชารัฐเบอร์ 37 บัตรสีเขียว วันนี้ตนอยากให้คนไทยรักกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง และความยากจนไปด้วยกัน จึงขอให้เชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า พลังประชารัฐได้นำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มเป็น 700 บาทต่อเดือน ลดราคาน้ำมัน ราคาแก๊ส ค่าไฟฟ้าลงทันทีที่เข้ามาเป็นรัฐบาล โดยจะลดราคาน้ำมันเบนซินลง 18 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลลด 6.30 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทำทันที่พลังประชารัฐได้เข้ามาเป็นรัฐบาล รวมทั้งยังมีมาตรการลดราคาแก๊สให้เหลือ 250 บาทต่อถัง ที่สำคัญ คือ ลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนให้เหลือ 2.50 บาทต่อหน่วย และลดค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเหลือ 2.70 บาทต่อหน่วย เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนด้วยความจริงใจ พลังประชารัฐจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น

นอกจากนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยังมีนโยบายเพิ่มเงินในบัญชีของประชาชนอย่าง สวัสดิการผู้สูงอายุ 3 4 5 และ 6 7 8 โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับ 3,000 บาท อายุ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับ 4,000 บาท และอายุ 80 ปีขึ้นไปจะได้รับ 5,000 บาท รวมไปถึงนโยบาย ‘แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ’ แจกเงินคนท้องเดือนละ 10,000 บาท ในเดือนที่ 5 เดือน จนกว่าจะคลอด และเงินช่วยดูแลลูกอีกเดือนละ 3,000 บาท จนถึง 6 ขวบ ซึ่งอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญก็คือ มีเราไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน ที่เราได้บริหารจัดการมากกว่าสามปี และเราจะทำต่อไป เช่นเดียวที่ดินกิน ถ้ามีเราก็มีที่ดินทำกิน ไม่มีจน เราจะทำให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีที่อยู่อาศัย มีที่ประกอบสัมมาวิชาชีพ เราจะสนับสนุนเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 30,000 บาท ทั้ง 8 ล้านครอบครัว เพื่อแก้ปัญหาความยากจนด้วย

นายสันติ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐจะก้าวข้ามความขัดแย้ง เพราะความขัดแย้งเป็นตัวบ่อนทำลายและขวางการพัฒนาประเทศ นโยบายของพล.อ.ประวิตรจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศที่จะสร้างให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีกินดี นอกจากนี้เรายังมีนโยบายที่จะก้าวข้ามความยากจนที่จะพัฒนาให้ความช่วยเหลือดูแลลงมายังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

“จากการที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการบัตรประชารัฐให้ประชาชนจำนวน 14.59 ล้านคน พล.อ.ประวิตร จึงเติมเงินเข้าไปในบัตรประชารัฐเป็น 700 บาท เรายังคำนึงถึงการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบัตรประชารัฐต้องมีที่ทำกิน มีฝีไม้ลายมือ ในการประกอบอาชีพ พรรคพลังประชารัฐจึงจะเติมเงินให้ไปเป็นทุนอีกรายละ 30,000 บาท เพื่อให้ทุกคนได้นำไปตั้งต้นประกอบอาชีพ ทั้งนี้เราจะส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพก่อนเพื่อให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตด้วย”

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวนครฯ ตนเชื่อว่าเวทีแห่งนี้ไม่เคยมีพรรคใดทำยิ่งใหญ่เหมือนครอบครัวพลังประชารัฐ ที่นี่คือเมืองหลวงของปักษ์ใต้ ดังนั้นพรรคของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ให้มีความเจริญเช่นเดียวกับภาคตะวันออก

“การเลือกตั้งเมื่อปี 62 พรรคพลังประชารัฐได้รับเกียรติและโอกาสจากชาวนครศรีธรรมราชทุกคน ส่งผู้สมัครของเราเข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้อง ซึ่งทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิใจ เต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ผลประโยชน์ของชาวนครฯ ครั้งนี้เรากลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง และเราพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า พปชร.เรามีความตั้งใจ ตั้งมั่นที่จะรับใช้คนไทยทั้งประเทศ”

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ กล่าวว่า เราจะมาพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา จะผลักดันให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบเดียวกันกับภาคตะวันออก ที่จะเห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเติบโตเป็นเท่าตัว โดย พล.อ.ประวิตรได้มีการคุยกับนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่งร่วมกันแล้ว

“เมื่อ พปชร.ได้จัดตั้งรัฐบาล เราจะเปิดเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อสร้างให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเป็นพื้นที่ ๆ มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ และอาชีพ โดยนโยบายดี ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกพรรคพลังประชารัฐ เลือกพล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30”

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พปชร. กล่าวปราศรัยว่า จ.นครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะชี้ชะตาการเลือกตั้ง ซึ่งวันนี้มีพรรคการเมืองเดียวที่จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการตัดสินใจชองชาวภาคใต้ โดยเป็นตัวแปรให้ผ่านพ้นการต่อสู้และขัดแย้ง ก็คือ พปชร.ซึ่งเราเป็นพรรคที่จะสามารถรวมทุกฝ่าย พี่น้องประชาชนกำลังชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย หากตัดสินใจผิด เลือกพรรคผิด เลือกผู้แทนที่ไม่ได้เป็น ส.ส.ของรัฐบาล จะไม่มีใครดูแลประชาชน ดังนั้นขอให้เลือก ส.ส.ของ พปชร.ทั้ง 10 เขต และเลือก พล.อ.ประวิตร เป็นนายกฯ เพราะเป็นคนเดียวที่มีบารมีการเมืองมากที่สุด เชื่อมโยงคนทุกฝ่ายได้ เป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์การเมืองยาวนานที่สุด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 เมษายน 2566

“พล.อ.ประวิตร” สักการะศาลหลักเมืองคอน เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ พร้อมขอบคุณคนใต้อีกครั้งบนเวทีใหญ่ ปชช.กว่า 2 หมื่นคนแห่ต้อนรับ

,

“พล.อ.ประวิตร” สักการะศาลหลักเมืองคอน เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ พร้อมขอบคุณคนใต้อีกครั้งบนเวทีใหญ่ ปชช.กว่า 2 หมื่นคนแห่ต้อนรับ

​ วันที่ 29 เมษายน เวลา 16.44 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยคณะ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายธรรมนัส พรมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ทีมนโยบายพรรค เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่พบปะประชาชนชาวใต้ ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองสวดบทบูชาองค์พ่อ พระคาถาบูชาจตุคามรามเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างเวทีปราศรัย และจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัย 10,000 นัด เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนขึ้นเวทีปราศรัย

โดยมี ผู้สมัครส.ส.ทั้ง 10 เขตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยนายรงค์ บุญสวยขวัญ เขต 1 เบอร์ 1 นางสุภาพ ขุนศรี เขต 2 เบอร์ 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เขต 3 เบอร์ 5 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เขต 4 เบอร์ 6 นายสุชาติ จิตติศักดิ์ เขต 5 เบอร์ 2 นายสุธรรม จริตงาม เขต 6 เบอร์ 5 นายคมเดช มัชฌิมวงศ์ เขต 7 เบอร์ 3 นายสุนทร รักษ์รงค์ เขต 8 เบอร์ 1 นายพิชาญศักดิ์ บุญมาศ เขต 9 เบอร์ 1 และนายชุ้น กังสุกุล เขต 10 เบอร์ 6 และพี่น้องประชาชนชาวใต้รอให้การต้อนรับรวมกว่า 20,000 คน ส่งเสียงเชียร์ลั่นบริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับเพื่อปลุกพลังส่งกำลังใจให้ พล.อ ประวิตร พร้อมนำประชาชนตะโกนให้กำลังใจ “ลุงป้อมนายกฯ ของประชาชน” และขอให้ประชาชนเข้าไปช่วยแชร์และกดไลค์เพจเฟซบุ๊กของพรรคพลังประชารัฐ เลือกพล.อ.ประวิตร เป็นนายกฯ คนที่ 30 ของประเทศไทย และกล่าวย้ำกับประชาชนว่า หากพรรคพลังประชารัฐได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชน รวมถึงปัญหาราคาน้ำมันแพง

พล.อ. ประวิตร ได้ทักทายประชาชนด้วยสีหน้าที่มีความสุขภายหลังสักการะศาลหลักเมืองและองค์พ่อจตุคามรามเทพ ว่า พบกันเป็นวันที่ 2 แล้วขอขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ พร้อมที่จะเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชน และจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ฝากพรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 37 และฝากผู้สมัครทั้ง 10 เขต ของพรรคพลังประชารัฐให้ช่วยลงคะแนนด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 เมษายน 2566

“ชัยวุฒิ”สักการะพระบรมธาตุ เมืองคอน ขอปักธงพปชร.เป็นรัฐบาล มั่นใจคะแนนนิยม พล.อ.ประวิตร เป็นนายก พร้อมสานต่องานเพื่อประชาชน

,

“ชัยวุฒิ”สักการะพระบรมธาตุ เมืองคอน ขอปักธงพปชร.เป็นรัฐบาล

มั่นใจคะแนนนิยม พล.อ.ประวิตร เป็นนายก พร้อมสานต่องานเพื่อประชาชน

​ เมื่อเวลา 15.20 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เดินทางมา กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทำพิธีห่มผ้ารอบพระบรมธาตุ และสวดอิติปิโส ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเปิดเวทีปราศรัยที่บริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน ในช่วงเย็น

นายชัยวุฒิ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ในขณะนี้อาจจะดีกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติว่า ประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็ให้ความรักทั้งลุงตู่และลุงป้อมอยู่แล้ว ดูจากการเลือกตั้งเมื่อปี 62 ที่ผ่านมา ก็ได้รับ ส.ส.ถึง 4 คน วันนี้เมื่อทั้ง 2 ลุงแยกกันทำงาน ตนก็เชื่อมั่นว่า พรรคพลังประชารัฐก็ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจจนประชาชนมีความเชื่อมั่นและรัก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือ ลุงป้อม และอยากให้เขาไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน

กรณีที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ขอแรงสนับสนุนจากชาวเมืองคอนในฐานะสะใภ้เมืองคอน นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ลุงป้อมก็เป็นนายหัวเมืองคอน ทำงานเพื่อประชาชน ช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีปัญหาอะไร พล.อ.ประวิตรก็ลงมาดูแลโดยตลอด ตนมั่นใจว่า คะแนนนิยมดีกว่าแน่นอนส่วนจะได้ ส.ส.กี่คนนั้น ก็คงจะระบุได้ยาก รู้เพียงแค่ว่าพล.อ.ประวิตร สู้ทุกที่ สู้ทุกเขต เพราะเราเป็นพรรคใหญ่และที่ผ่านมาก็เป็นแกนนำรัฐบาล เราก็สู้ทุกเขตทั่วประเทศ

นายชัยวุฒิ ได้เข้าขอพรให้ชนะเลือกตั้ง ให้ประชาชนรักและศรัทธาในพรรคพลังประชารัฐ เลือกพรรคพลังประชารัฐให้เข้าไปเป็นรัฐบาล ทำหน้าที่เพื่อประชาชน

ส่วนกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกาศพร้อมลาออกจากหัวหน้าพรรค หากเพื่อไทยจับมือร่วมรัฐบาลกับ พปชร.หรือ รทสช.นายชัยวุฒิ กล่าวว่า จริงๆ ก็ไม่อยากให้ นพ.ชลน่าน ลาออก ก็เห็นใจท่านแต่ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเห็นหัวหน้าพรรคลาออกมาแล้ว เพราะหัวหน้าพรรคก็อาจจะคิดไม่ตรงกับพรรคก็ได้ ทั้งนี้ก็คงต้องดูผลการเลือกตั้ง ไม่อยากให้รีบตัดสินว่า ใครจะจับมือกับใคร ที่สำคัญวันนี้นโยบายหรืออุดมการณ์บางอย่างของเรากับเขา ก็อาจจะไม่ตรงกัน แต่ถ้าหากมีการจับมือร่วมกันทำงาน ก็คงต้องมีการพูดคุย ทำข้อตกลงร่วมกัน แต่ถ้าสุดท้ายแล้ว ไม่สามารถจับมือกันได้ ก็คงต้องแยกย้ายกันทำงาน

“การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เพราะทุกพรรคก็มีนโยบายที่แตกต่างกัน ผู้สมัครก็แตกต่างกันประชาชนก็คงเลือกผู้สมัครที่มาทำงานรับใช้ได้ ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เราก็พร้อมที่จะทำงานรับใช้ชาวนครฯทุกคน ขอให้ทุกคนเลือกพรรคที่รัก เลือกคนที่ใช่คนที่ชอบ อย่าไปยึดติดกับฝ่าย เพราะภายหลังการเลือกตั้ง มันไม่มีผ่านหรอกครับ ก็สลายกันไปหมด ต่างฝ่าย ต่างอาจจะมาจับมือกันร่วมรัฐบาลไป ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมด”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 เมษายน 2566

“ศันสนะ” ลงพื้นที่พบผู้สูงอายุนอนเสียชีวิตโดดเดี่ยวในบ้าน เผย เตรียมผลักดันพัฒนาคน สร้างงานในพื้นที่ ส่งเสริมสายใยครอบครัว

,

“ศันสนะ” ลงพื้นที่พบผู้สูงอายุนอนเสียชีวิตโดดเดี่ยวในบ้าน เผย เตรียมผลักดันพัฒนาคน สร้างงานในพื้นที่ ส่งเสริมสายใยครอบครัว

ดร.ศันสนะ สุริยะโยธิน ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขตธนบุรี-คลองสาน-ราษฎร์บูรณะ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ว่า ขณะเดินหาเสียงพร้อมทีมงานที่ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา เขตธนบุรี ตนได้กลิ่นเหม็นเน่าจากตึกพักอาศัย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวมีหนูเยอะ อาจเป็นซากหนูตาย แต่ทีมงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน เกิดข้อสงสัยจึงกลับมาดูช่วงค่ำอีกครั้ง ซึ่งหลังจากสอบถามผู้พักอาศัยใกล้เคียง จึงได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเข้าไปตรวจสอบในห้องพักดังกล่าว และเมื่อเข้าไปก็พบศพชายชราอายุประมาณ 80 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3 วัน ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ คาดว่าน่าจะมาจากอากาศร้อน ทั้งนี้ ชายชราคนดังกล่าว ปกติอาศัยอยู่คนเดียว ไม่ได้มีญาติพี่น้องดูแล อาศัยเพื่อนบ้านแวะเวียนมาดูบ้าง

ดร ศันสนะ กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าสังคมไทยของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทางพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ตั้งแต่อายุ 60 ปี เพิ่มเป็นจำนวน 3,000 บาทต่อเดือน อายุ 70 ปี ขึ้นไป เพิ่มเป็นจำนวน 4,000 บาทต่อเดือน และอายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน หรือ‘เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 3 4 5 และ 6 7 8’ให้ผู้สูงวัยพอสามารถดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นภาระลูกหลานโดยต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในพื้นที่ ในชุมชม เพื่อที่ลูกหลานจะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือในพื้นที่ ๆ ห่างไกล เพื่อที่จะได้สามารถดูแลญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ เพราะ
ผู้สูงอายุ มักมองว่าตนเองด้อยค่า ต้องพึ่งพาผู้อื่น และร่างกายก็เสื่อมโทรม ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ดี แต่แท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสำคัญของครอบครัวอีกด้วย”ดร ศันสนะ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 เมษายน 2566

“สกลธี” จี้ กกต.เร่งทำความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้ง

,

“สกลธี” จี้ กกต.เร่งทำความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้ง

​เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหาร และหัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่สวนพฤกษชาติคลองจั่น ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพ ร่วมกับนางนฤมล รัตนาภิบาล ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 14 (บางกะปิ-วังทองหลาง) หมายเลข 5 เพื่อพบปะประชาชน
​โดยนางนฤมลกล่าวว่า ตนเป็น ส.ก.มา 3 สมัย จึงรู้ปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ดี เขตบางกะปิเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น จึงมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขาดพื้นที่สีเขียว และปัญหาน้ำท่วมเพราะท่อตัน อีกทั้งยังมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งแม้จะมีรถไฟฟ้าเข้ามา 2 เส้นทางคือสายสีส้มและสายสีเหลือง แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกมากอย่างที่ควร
​“ปัญหาเหล่านี้จะหวังพึ่งท้องถิ่นอย่าง กทม.อย่างเดียวไม่ได้ เพราะมีงบประมาณไม่พอ และบางปัญหาบางพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน หากดิฉันได้รับโอกาสให้เข้าไปทำงานในฐานะ ส.ส. จะสามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานและแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้มากกว่าเดิม จึงอยากขอโอกาสจากชาวบางกะปิ วังทองหลางด้วย”
​ด้านนายสกลธีกล่าวว่า แม้เขตนี้จะมีคู่แข่งหลายคน แต่ตนมั่นใจว่านางนฤมลก็มีความผูกพันกับคนในพื้นที่มานาน และพรรคพลังประชารัฐก็มีชุดนโยบายที่ตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้อง ทั้งการลดราคาน้ำมัน ลดค่าแก๊สค่าไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้มีการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมีเงินจากกองทุนประชารัฐ 3 แสนล้านบาท ใช้สร้างย่านเศรษฐกิจใหม่ทุกเขตในกรุงเทพเพื่อให้มีเงินจากนักท่องเที่ยวเข้าถึงทุกๆ พื้นที่ได้ดีขึ้น
​ในส่วนของการทำงานของ กกต.นั้น นายสกลธีกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทุกวันพบว่าประชาชนยังสับสนกับการเปลี่ยนมาใช้บัตร 2 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงการที่บัตรเลือก ส.ส.เขตไม่มีชื่อผู้สมัคร ตนมองว่า กกต.ทำงานแบบเน้นความสะดวกของตนเอง เพราะต้องการพิมพ์บัตรแบบเดียวเพื่อใช้ได้ทั่วประเทศ แต่สร้างความลำบากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เสี่ยงที่จะมีการกาผิดไม่ได้เลือกคนที่อยากได้จริงๆ ซึ่งการทำงานของราชการควรปรับเข้าหาประชาชนมากกว่านี้ ตนจึงจะขอให้ กกต.เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องบัตรเลือกตั้งให้มากขึ้น

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 เมษายน 2566