โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: มิถุนายน 2022

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน

,

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน !!!
“ส.ส.ชวน ชูจันทร์ ส.ส. พปชร.แบบรายชื่อ” พร้อมด้วย “ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร พปชร.กทม.” และ “ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ ที่ปรึกษา ส.ส.” ร่วมประชุมยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ด-Clean Food Good Taste ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารในมิติวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยประจำชุมชน หลังฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
#ชวนชูจันทร์
#จักรพันธ์พรนิมิตร
#บุณณดาสุปิยพันธุ์
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

ตามติด3ภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

,

ตามติด3ภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
“พล.อ.ประวิตร”ลงพื้นที่จัดสรรที่ดินทำกิน เพิ่มแหล่งน้ำ ลดฝุ่นPM2.5

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

รมว.สุชาติ สั่งลุยฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมอีอีซี

,

รมว.สุชาติ สั่งลุยฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมอีอีซี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเร่งฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย รวมไปถึงตอบโจทย์การเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจในประเทศ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้มีทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ว่าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ EEC แล้วกว่า 7,000 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองอีกกว่า 200,000 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่ง 3 จังหวัดนี้ รับผิดชอบพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ อาทิ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ใน จ.ชลบุรี ยังมีสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เป็นหน่วยฝึกสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านอีกด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดี กพร. กล่าวว่า หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดทำและพัฒนา เพื่อให้หลักสูตรการฝึกตรงกับความต้องการ อาทิ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมาคมวิชาชีพ องค์กรอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ รวมไปถึงสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เป็นต้น รวมกว่า 135 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ EEC จัดส่งพนักงานเข้าอบรม เช่น ระบบขับเคลื่อนและ ส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC การใช้เครื่องมือวัดด้านมิติในอุตสาหกรรม การจำลองขบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม TECNOMATIX เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) และระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้การฝึกมีคุณภาพและแรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการ ในปี 2565 ได้จัดหาครุภัณฑ์ การฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง สอดรับกับความต้องการและการลงทุนของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพื่อดำเนินการฝึกอบรม EEC Model Type B และระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 MARA มีการเปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Tecnomatix process simulate ให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคการศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อนำไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกและแรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัทนาชิเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ NACHI ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปี 2566 พัฒนาวิทยากรต้นแบบกว่า 200 คน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve และ New Curve) อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

“อธิรัฐ” เยือน สปป.ลาว หารือเชื่อมต่อทางรถไฟ หนองคาย – เวียงจันทน์

, ,

“อธิรัฐ” เยือน สปป.ลาว หารือความร่วมมือ เชื่อมต่อทางรถไฟ หนองคาย – เวียงจันทน์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประชุมหารือโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างไทย – ลาว – จีน (ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์)ร่วมกับ
นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่ง ผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ กรมโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถไฟ จีน-ลาว ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างนครคุนหมิงกับนครหลวงเวียงจันทน์ ที่จะส่งเสริมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างลาวและจีนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคาย โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวมีความสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยสมบูรณ์จากจีน ลาว มายังไทย ซึ่งขณะนี้ไทยได้มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟหนองคายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ ด้วยการพัฒนาสถานีรถไฟหนองคาย ให้สามารถรองรับการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

นายอธิรัฐ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สปป.ลาว ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – ลาว – จีน ความคืบหน้าการดำเนินงานรถไฟไทย – ลาว การขนส่งสินค้าข้ามแดนทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-ท่านาแล้ง พร้อมทั้งได้มีการหารือแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ หนองคาย – เวียงจันทน์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (หนองคาย – เวียงจันทน์) ในปัจจุบัน ห่างจากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตร โดยสะพานแห่งใหม่จะมีทางรถไฟขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร และ 1.435 เมตร อีกทั้งยังสามารถรองรับรถยนต์ได้ด้วย โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ผู้แทน สปป.ลาว แจ้งว่าฝ่ายลาวยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ โดยขอให้ฝ่ายไทยออกแบบและจัดทำรายงาน EIA เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการประชุมหารือร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป

ในการนี้ คณะผู้แทนไทย ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารบนเส้นทางรถไฟจีน – ลาว ณ โครงการท่าบกท่านาแล้ง (Dry port) และเขตโลจิสติกส์ (Logistics Park) นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างระบบรางของไทย และโครงการรถไฟลาว – จีน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2565

“ตรีนุช”ตรวจงาน กศน.”คงสมรรถนะกาย-จิต-สมองผู้สูงอายุ“

, ,

“ตรีนุช”ตรวจงาน กศน.”คงสมรรถนะกาย-จิต-สมองผู้สูงอายุ“

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)โดยตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทาง กาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ กศน.ตำบลหนองแวงกศน.อำเภอวัฒนานคร กศน.อำเภอคลองหาด และดูงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว โครงการพัฒนาอาชีพทับทิมสยาม02)

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ปี 2565 นี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรสูงอายุถึง 20 % และ พบว่าผู้สูงอายุ 95 % มีโรคประจำตัว ขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุ 34.3 % มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ต้องรับการเลี้ยงดู ด้านสภาพแวดล้อมและ ด้านสังคม พบว่าผู้สูงอายุต้องอยู่ลำพังเพียงคนเดียวหรืออยู่ลำพังกับคู่สมรสมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงคนรุ่นใหม่มีทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งในมิติของสำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ 2565 นี้ก็ได้มีโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่มีการคัดกรองโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พบว่า กิจกรรมที่ กศน.ได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้จัดให้ผู้สูงอายุ 60-70 ปี เช่นเรื่องการออกกำลังกาย , นันทนาการ บันเทิง เพื่อการดูแลสุขภาพจิตและสมอง , น้ำสมุนไพร เพื่อสุขภาพ , อาหารเพื่อสุขภาพ , การนวดเพื่อสุขภาพ ทำให้ ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ไร้ภาวะซึมเศร้า มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2565

“รมต.อนุชา” มั่นใจกองทุนหมู่บ้าน ยกระดับเศรษฐกิจต่อยอดตลาดดิจิทัลท้องถิ่น

,

“รมต.อนุชา” มั่นใจกองทุนหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ยกระดับเศรษฐกิจต่อยอดตลาดดิจิทัลท้องถิ่นเพิ่มรายได้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนิพันธ์ ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าสาขากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเมืองเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในพื้นที่ภาคกลางถือเป็นพื้นที่แรกที่มีการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน และสนับสนุนการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (KNOW HOW) เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่บทเรียนจากโครงการและการสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามศักยภาพและความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จํานวน 79,610 กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จํานวนสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน โดยมีผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม อาทิ ร้านค้าประชารัฐ, ตลาดประชารัฐ, สินค้า จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน, โรงน้ําดื่มชุมชน,แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, สถาบันการเรียนรู้, สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งทําให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมั่นคง ยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอด ภายหลังจากที่ประเทศเผชิญวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับ รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นแหล่งเงินของชุมชน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริม การประกอบกิจการชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านทุกรูปแบบ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้ตั้งไว้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ฝากไปยังสมาชิกกองทุนฯ ให้มีการปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล นำรูปแบบการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยตนมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ให้แก่กองทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ และเยี่ยมนิทรรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ตลอดจนการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก่อนเดินทางกลับ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2565

พล.อ.ประวิตร มุ่งมั่นสานงานบริหารจัดการน้ำทุกมิติ ไม่หยุดสร้างคุณค่าพัฒนาแหล่งน้ำ

,

ไม่หยุดสร้างคุณค่าพัฒนาแหล่งน้ำ!!!
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นสานงานบริหารจัดการน้ำทุกมิติ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2565