โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 18 มิถุนายน 2022

ส.ส. ฐิติภัสร์ แนะแนวลงทะเบียนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐ

,

แนะแนวลงทะเบียนให้ปชช.เข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐ!!
“ส.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พปชร.กทม.” ร่วมสัมมนาโครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าให้ประชาชน” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ์สวัสดิการภาครัฐที่มีให้กับประชาชน
พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565

ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ช่วยเกษตรกรรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม

,

ช่วยเกษตรกรขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม จ. สระบุรี !!!
“ส.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พปชร. จ.สระบุรี” รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเกษตรกลุ่มผู้ปลูกเผือกหอม บ้านหมอ-หนองโดน จ.สระบุรี ที่มายื่นหนังสือขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ที่ไม่ได้จัดสรรมา 3 ปี โดยได้รับหนังสือไว้และจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

#กัลยารุ่งวิจิตรชัย
#สสสระบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565

ส.ส. ดร.ส้ม สานฝันน้องๆ กทม. ปทุมวัน บางรัก สาทร ผุดโครงการ “ยุวโฆษก”

,

ส.ส. ดร.ส้ม สานฝันน้องๆ 3 เขตกทม. ปทุมวัน บางรัก สาทร ผุดโครงการ “ยุวโฆษก”
By ดร. ส้ม พัชรินทร์ เปิดโอกาส เด็กประถม-มัธยม ได้ทดลองจริง หวังเปิดมิติใหม่สื่อสารสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ต่อยอดเป็นโฆษกประจำเขต

ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เดินหน้าโครงการยุวโฆษก By ดร. ส้ม พัชรินทร์ ที่จะเน้นให้เยาวชนในกรุงเทพมหานคร ฝึกทักษะ และความกล้าแสดงออกสื่อสารออกมาในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเชิงปฎิบัติการและการฝึกภาคปฏิบัติ และทดลองถ่ายทำในสนามจริง ของการเป็นโฆษก พิธีกร ผู้ประกาศ ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

ดร.พัชรินทร์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มาเป็นตัวแทน 1 เขต 1 โรงเรียน โดยจะนำร่องใน 3 เขตพื้นที่ คือ เขตปทุมวัน ที่โรงรียนปลูกจิต เขตบางรัก ที่ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และเขตสาทร ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้เป็น โฆษกประจำเขต ต่อไป

“โครงการยุวโฆษก ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ไหวพริบปฏิภาณในทุกการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสื่อสารในที่สาธารณะ และการสื่อสารออนไลน์ อย่างถูกต้องและถูกกาลเทศะ หวังสร้างมิติใหม่ในการสื่อสารการเมือง ด้วยการปลูกฝังตั้งแต่ระดับยุวชน” ดร.พัชรินทร์ กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565