โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 14 มิถุนายน 2022

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน

,

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน !!!
“ส.ส.ชวน ชูจันทร์ ส.ส. พปชร.แบบรายชื่อ” พร้อมด้วย “ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร พปชร.กทม.” และ “ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ ที่ปรึกษา ส.ส.” ร่วมประชุมยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ด-Clean Food Good Taste ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารในมิติวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยประจำชุมชน หลังฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
#ชวนชูจันทร์
#จักรพันธ์พรนิมิตร
#บุณณดาสุปิยพันธุ์
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

ตามติด3ภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

,

ตามติด3ภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
“พล.อ.ประวิตร”ลงพื้นที่จัดสรรที่ดินทำกิน เพิ่มแหล่งน้ำ ลดฝุ่นPM2.5

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

รมว.สุชาติ สั่งลุยฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมอีอีซี

,

รมว.สุชาติ สั่งลุยฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมอีอีซี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเร่งฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย รวมไปถึงตอบโจทย์การเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจในประเทศ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้มีทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ว่าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ EEC แล้วกว่า 7,000 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองอีกกว่า 200,000 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่ง 3 จังหวัดนี้ รับผิดชอบพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ อาทิ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ใน จ.ชลบุรี ยังมีสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เป็นหน่วยฝึกสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านอีกด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดี กพร. กล่าวว่า หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดทำและพัฒนา เพื่อให้หลักสูตรการฝึกตรงกับความต้องการ อาทิ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมาคมวิชาชีพ องค์กรอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ รวมไปถึงสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เป็นต้น รวมกว่า 135 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ EEC จัดส่งพนักงานเข้าอบรม เช่น ระบบขับเคลื่อนและ ส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC การใช้เครื่องมือวัดด้านมิติในอุตสาหกรรม การจำลองขบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม TECNOMATIX เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) และระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้การฝึกมีคุณภาพและแรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการ ในปี 2565 ได้จัดหาครุภัณฑ์ การฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง สอดรับกับความต้องการและการลงทุนของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพื่อดำเนินการฝึกอบรม EEC Model Type B และระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 MARA มีการเปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Tecnomatix process simulate ให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคการศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อนำไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกและแรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัทนาชิเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ NACHI ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน พร้อมวางแผนการดำเนินงานในปี 2566 พัฒนาวิทยากรต้นแบบกว่า 200 คน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve และ New Curve) อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565