โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: มิถุนายน 2022

พล.อ.ประวิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

,

“พล.อ.ประวิตร” ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

ชวนเที่ยวเมืองเก่า 12 แห่ง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พล.อ.ประวิตร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้สามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และผลักดันให้เมืองเก่าสงขลามุ่งสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์อย่างสากล รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้ครบถ้วนทั้ง 36 เมือง จากที่ดำเนินการไปแล้ว 24 เมือง และให้ดำเนินการในอีก 12 เมือง อย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย เมืองเก่ากำแพงเพชร ตะกั่วป่า เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลาง ปี 2566 ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน ไปสู่การบริหารจัดการเมืองเก่าที่สำคัญในระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน และประชาชน อันจะเป็นการรักษาเมืองเก่าให้คงคุณค่าพร้อมไปกับการพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ทั้ง 36 เมือง ให้มีสัดส่วนของภาคส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมและสมดุล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย”

,

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด! “ส.ส.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” มอบหมาย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ เปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ของ อบต.สามเรือน จ.สุโขทัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ยังได้พบปะและให้กำลังใจนักฟุตบอล โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ในสังกัด อบจ.สุโขทัย ที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง

,

“ส.ส.นัทธี” ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน
อำนวยความสะดวก-ลดอุบัติเหตุชาวบ้าน อ.ถลาง
“ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต” และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน บริเวณหมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ที่กระทบต่อการสัญจร เกรงอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทีมงานผู้ช่วย ส.ส. นำข้อมูลเข้าพบผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ล่าสุดทางแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งให้ผู้รับงานจ้างดำเนินการแก้ปัญหา ดังนี้ 1.ติดตั้งแบริเออร์สีส้ม 2.วางกรวยเพื่อเป็นสัญญาณ 3.ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกและทางร่วม 4.ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง 5.เร่งรัดผู้รับเหมาและโยธาธิการ และผังเมืองเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

#นัทธีถิ่นสาคู
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มิถุนายน 2565

ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ เกาะติดความคืบหน้าปรับปรุงเส้นทางสัญจร จ.สมุทรปราการ

,

เกาะติดความคืบหน้าปรับปรุงเส้นทางสัญจร จ.สมุทรปราการ!!!
“ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พปชร. จ.สมุทรปราการ” และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวถนนเลียบคลองสรรพสามิตร (สป.4010) บริเวณสะพานบ้านคลองสวนแยกวัดสาขลา ถึงแยกคลองสวน-บ้านล่าง ขณะนี้มีการปิดการจราจร 1 ฝั่ง สามารถสัญจรได้เพียง 1 เลน

จึงขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว หรือหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจร ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. นิพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !

,

สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !
“ส.ส. นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุธิณี ทองโท นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวชญาฎา ศรีชัย ดีกรีแชมป์มวยหญิงรุ่น 90 ปอนด์ ของสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

“พัชรินทร์” ขอบคุณผลโพลประชาชน ยกนิ้วให้รัฐบาล สอบผ่านบริหารจัดการน้ำ

,

“พัชรินทร์” ขอบคุณผลโพลประชาชน ยกนิ้วให้รัฐบาล สอบผ่านบริหารจัดการน้ำ เชื่อมาถูกทางให้เครดิต “บิ๊กป้อม” ทำหมันภัยแล้ง 2 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่

ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณผลโพลประชาชน ของซูเปอร์โพล ที่ชี้ว่าประชาชนยกนิ้วพอใจการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ในเรื่องปัญหาภัยแล้งที่หายไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 88.6 พอใจรัฐบาลต่อการบริหารจัดการภัยแล้ง ซึ่งมองว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญ และมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบอย่างจริงจังมากขึ้น ร้อยละ 78.1 พอใจการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน ที่ได้ผลทั้งการจัดเก็บ กัก และกระจายน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยทำให้ไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยแล้งในปี 2564 – 2565 จากความร่วมมือของทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ร้อยละ 75.8 ยังคาดหวังให้รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ให้เสร็จเร็วขึ้น และกระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในทุกพื้นที่ โดยดร.พัชรินทร์ ยืนยันว่ารัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)ให้ความสำคัญ และลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อศึกษา และหาแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในแผนงาน ที่จะเดินหน้าให้ครอบคลุมโดยเร็ว ผ่าน 9 มาตรการบริหารจัดการน้ำ เช่น เร่งเก็บกักน้ำในระบบธนาคารน้ำใต้ดิน , จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เป็นต้น

ดร.พัชรินทร์ ย้ำว่า นอกจากตัวชี้วัดในปี 2564 – 2565 ที่ไม่มีพื้นที่ใดถูกประกาศภัยแล้งแล้ว ความพึงพอใจของประชาชน ผ่านผลโพล ก็เป็นเหมือนเสียงสะท้อน ที่ชี้ให้เห็นว่า พล.อ.ประวิตร และรัฐบาล มาถูกทางแล้ว สำหรับการบริหารจัดการน้ำระยะยาว ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการจัดสรร และบริหารจัดการน้ำ อย่างครอบคลุม ทั้งในภาคครัวเรือน การเกษตร และอุตสาหกรรม

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. โชติวุฒิ ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี

,

ร่วมดูแลสุขภาพ ประชาชนในท้องถิ่น !!!!
“ส.ส. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พปชร. จ.สิงห์บุรี” นำเครื่องวัดความดันแบบพกพาและเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย มอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.บ้านหม้อ และ ต.โพกรวม จ.สิงห์บุรี เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ขณะลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

ส.ส. สมบัติ ส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างสุขภาพ จ.สระบุรี ประจำปี 2565

,

ส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างสุขภาพข้าราชการตำรวจ จ.สระบุรี!!!
“ส.ส. สมบัติ อำนาคะ พปชร. จ.สระบุรี” สนับสนุนชุดกีฬา จำนวน 42 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธร อ.วังม่วง จ.สระบุรี ไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสัมพันธ์ตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 โดยมีทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 36 ทีม และกีฬาประเภทอื่นๆ อีกหลายชนิด

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ส.ส. สัณหพจน์ เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!

,

เร่งศึกษาโครงสร้างปาล์มน้ำมันแก้ปัญหาทั้งระบบ!
“ส.ส. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ในฐานประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาการตรวจสอบ การลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาพิจารณากำหนดโครงสร้างปาล์มน้ำมันทั้งระบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการบริหารต้นทุน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างโรงงานปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ส.ส.ภาดาท์ และ กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ ห่วงใยความปลอดภัยชุมชนพญาไท

,

“ส.ส.ภาดาท์”ประสาน กฟน.สามเสน เปลี่ยนโคมไฟ เพิ่มแสงสว่างห่วงใยความปลอดภัยชุมชนเขตพญาไท

นางสาวภาดาท์ วรากานนท์ ส.ส.กทม. เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร มอบหมายทีมงานลงพื้นที่ชุมชนมะกอกส่วนหน้า และชุมชนมะกอกกลางสวน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน โดยได้ประสานการไฟฟ้าสามเสน เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างภายในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชน ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และมีความปลอดภัยจากมิจฉาชีพในเวลาค่ำคืน

ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#ภาดาท์วรากานนท์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2565

ส.ส. ฐิติภัสร์ แนะแนวลงทะเบียนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐ

,

แนะแนวลงทะเบียนให้ปชช.เข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐ!!
“ส.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พปชร.กทม.” ร่วมสัมมนาโครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าให้ประชาชน” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ์สวัสดิการภาครัฐที่มีให้กับประชาชน
พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565

ส.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ช่วยเกษตรกรรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม

,

ช่วยเกษตรกรขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูปลูกเผือกหอม จ. สระบุรี !!!
“ส.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พปชร. จ.สระบุรี” รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกเกษตรกลุ่มผู้ปลูกเผือกหอม บ้านหมอ-หนองโดน จ.สระบุรี ที่มายื่นหนังสือขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ที่ไม่ได้จัดสรรมา 3 ปี โดยได้รับหนังสือไว้และจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

#กัลยารุ่งวิจิตรชัย
#สสสระบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565